Skip to main content

Pressinbjudan: Lokala energisystem – en viktig pusselbit i energiomställningen

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2019 09:00 CEST

När samarbetsprojektet Fossil-free Energy Districts (FED) går i mål den sista oktober har vi lyckats etablera den första lokala energimarknaden som kombinerar de tre energibärarna el, värme och kyla. Välkommen till en eftermiddag där projektets parter, tillsammans med externa experter, diskuterar sina lärdomar utifrån en global kontext!

Lokala energisystem nämns ofta som en del av lösningen när samhället måste ställa om sina energisystem, dels för att möta en ökad efterfrågan men även att ta hand om en allt större andel energi från förnybara källor. Drivna av framtidens utmaningar och med AI-teknik som möjliggörare har FED-projektets nio partners byggt ett sådant system på Chalmers campus Johanneberg och därmed flyttat fram positionerna för lokala energisystem som en möjlig pusselbit i energiomställningen.

Den 3 oktober håller FED-projektet sin slutkonferens i Göteborg för att dela med sig av sina resultat och lärdomar.

Plats: Palmstedtsalen, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1

Dag och tid: Torsdag, 3 oktober, 12:00 - 17:00

Moderator: Anders Ådahl, Chalmers


Program

12:00 Lunch

13:00 Varför FED? - Magnús Sigfússon, direktör stadsutveckling, Göteborgs Stad och Olga Kordas, programdirektör Viable Cities, KTH

13:30: Hur fungerar FED-systemet? - Stina Rydberg, Johanneberg Science Park, Ulf Hagman, Göteborg Energi, Magnus Brolin, RISE, Per Löveryd, Akademiska Hus, Bengt Bergsten, Chalmersfastigheter, Joakim Pontén, Ericsson, David Steen, Chalmers

14:30 Fika

15:00 Demonstration av FEDs nyttor - Claes Sommansson, Johanneberg Science Park

15:15 Förutsättningar för replikering - Carina Nowak & Lars Bern, Business Region Göteborg

15:45 Paneldiskussion: Vad har vi lärt oss och vad betyder det för samhället? - Olga Kordas, Viable Cities, Jonas Tannerstad, ÖBO, Tobias Walla, Energimyndigheten, Peter Karlsson, Akademiska Hus

16:30 Hur lever FED vidare? - Claes Sommansson & Stina Rydberg, Johanneberg Science Park

17:00 Mingel


Media är varmt välkomna att delta under hela eller delar av eftermiddagen!

Kontakt:
Karin Weijdegård, kommunikatör, Johanneberg Science Park
E-post: karin.weijdegard@johannebergsciencepark.com
Telefon: 073-5252708


Fossil-free Energy Districts (FED)

Projektet Fossil-free Energy Districts (FED) är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio starka partners.

Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer.

Under 2017−2019 utgör Chalmersområdet i Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Johanneberg Science Park har den koordinerade rollen på uppdrag av Göteborgs Stad.

Johanneberg Science Park – Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Wallenstam, White arkitekter, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 150 små och medelstora företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.