Skip to main content

Trädgårdsföreningen blir testbädd för framtidens parker

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2019 09:00 CEST

Trädgårdsföreningen / Foto: Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad

Göteborg sjösätter ytterligare en testbädd för att framtidssäkra staden. Testbädden Hållbara Smarta Parker, är avsedd att testa och utveckla lösningar för en fossilfri och effektiv skötsel av framtidens parker och grönytor.

Grönskans betydelse ökar i våra allt tätare städer, för ett gott och hållbart liv och som en del av Göteborgs identitet. Det blir därför allt viktigare att utveckla smart, enkel och effektiv teknik som tar tillvara resurser och stöttar livsförutsättningar för växter och djur.

Göteborgs Stad startar därför en testbädd i samarbete med företag och organisationer för att utveckla och testa lösningar för en hållbar utemiljö. Testbädden kommer att pågå under tre år med visionen att utforma ett funktionellt underhåll av grönområden i staden för att förbättra rekreations-, miljö- och ekonomiska värden, till nytta för medborgarna.

Genom digitalisering och automatisering ligger fokus på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbelastningen. Först ut som testyta i Göteborg är Trädgårdsföreningen där installation sker av robotklippare i offentlig miljö och ny sensorteknik testas med förhoppningar om nya insikter i både parkens värden, dess skötsel och hur man på ett smart sätt integrerar med besökarna.

— Flera olika tekniker som är nya för oss kommer att testas i våra parker, naturområden och i stadsmiljö. Det är viktigt för oss att få ökad förståelse för hur den nya tekniken kan höja värdet för besökare och hur vi kan bli effektivare i vår skötsel. Då kan vi ta vårt ansvar när det kommer till den omställning vårt samhälle står inför och optimera stadens resurser för att säkra den grönstruktur som är en vital del av framtidens hållbara stad, säger förvaltningscontroller Emil Björklund på park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

— Vi vill utveckla framtida hållbara, effektiva metoder och lösningar inom skötsel av parker och andra grönytor, som kan spridas nationellt och internationellt, med syfte att skapa mervärde för stadens invånare, säger Mats Bergh VD för Johanneberg Science Park.

— Vi tror att elektrifiering, digitalisering, och autonoma lösningar kommer att spela en viktig roll i framtiden för skötsel av grönytor för att team kan arbeta smartare och mer hållbart. Utmaningarna är flera; hur samverkar man som gynnar flera aktörer, hur fungerar autonoma lösningar i en offentlig miljö och hur kan sensorer bidra till att minska resursförbrukningen, säger Jonas Willaredt, miljöchef på Husqvarna AB.

Kontakt

Eva Hellberg, kommunikationsansvarig Johanneberg Science Park
E-post: eva.hellberg@johannebergsciencepark.com
Telefon: +46 709 58 21 10

Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park
E-post: mats.bergh@johannebergsciencepark.com
Telefon: +46 708 16 75 94 

Emil Björklund, förvaltningscontroller, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad
E-post: emil.bjorklund@ponf.goteborg.se
Telefon: +46 31-365 59 66

Jonas Willaredt, head of sustainability, Husqvarna AB
E-post: jonas.willaredt@husqvarnagroup.com
Telefon:+46 706 04 62 62


Hållbara Smarta Parker (Sustainable Smart Parks)
är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, Park- och naturförvaltningen, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park och Husqvarna AB.

www.johannebergsciencepark.com/hallbara-smarta-parker

www.johannebergsciencepark.com/smart-sustainable-parks

Läs mer om Göteborgs testbäddar

Johanneberg Science Park – Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Wallenstam, White arkitekter, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 150 små och medelstora företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.