Evs3hxa1o8i1lcog77kf
Ks14kwfwdkfmztyabeyq Vraraf5r59hq6cgyatyu

Addnode Group tar det norska succébolaget JOINT Collaboration till Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2015 09:55 CEST

STOCKHOLM 11 maj 2015 – Addnode Groups dotterbolag JOINT Collaboration introducerar sig på den svenska marknaden. Bolaget, med sin samarbetslösning INTERAXO, som effektiviserar styrning av byggprojekt, har redan gjort succé i Norge. Nu vill Addnode Group och JOINT Collaboration upprepa framgången i Sverige.

Pnyxmqgmhcbvidtvvxwk

FROM EMAIL CHAOS TO CONTROL

Blogginlägg   •   Mar 18, 2015 14:40 CET

78% of all capital projects miss budget and deadlines with as much as one third of the original estimate. A major reason for this, is handling of critical activities using email, FTP and spreadsheets with little or no control and traceability. - See more at: http://blogg.interaxo.no/from-email-chaos-to-control/#sthash.lQRx2Buy.nRXu3fgZ.dpuf

Jwoqwnnrcudcngdtb4ci

Megaprojects need Interface Management

Blogginlägg   •   Feb 23, 2015 12:54 CET

Interface Management problems account for about 20 % of the project cost in mega projects. Poorly defined interfaces between different scopes of work or equipment supply and failure to properly manage the resulting conflicts, is the main reason for the cost overruns. Read more about these challenges and how to support them.

Media no image

Addnode Group förnyar avtal med ledande norskt energibolag - ordervärdet är 90 MSEK under en treårsperiod

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2014 12:35 CEST

JOINT Collaboration AS, ett dotterbolag till Addnode Group, har valts av ett norskt energibolag med internationell verksamhet i över 30 länder, för att leverera ett samarbetsverktyg för projektutveckling. Det nya treårsavtalet ersätter ett befintligt avtal och gäller från och med december 2014. 

Samarbets- och projektverktyget används av kunden för planering och genomförande av alla utvecklingsprojekt och större modifieringar. Leveransen av projekt- och samarbetsverktyget sker som en privat molnetlösning med tjänster.
"Vi är mycket stolta över att återigen väljas som en global molnlösningsleverantör. Vi har mer än
50 000 användare världen över och detta kontrakt bekräftar vår kvalitet och fortsatta åtagande att leverera SaaS/molnlösningar för projektsamarbete i konstruktionen, infrastruktur, energi och olja & gas industrin",
säger Steinar Svinø, VD, JOINT Collaboration AS.

För mer information kontakta:
Steinar Svinø,
CEO, Joint Collaboration AS
Phone: +47 952 92 174, e-post: steinar.svino@joint.no

Staffan Hanstorp, VD och Koncernchef, Addnode GroupTel: +46 (0) 733 77 24 30, e-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Johan Andersson
, CFO och IR-ansvarig, Addnode Group Tel: +46 (0) 704 205 831, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder.

Varje dag använder 250 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.

Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA, Indien och Serbien. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

JOINT Collaboration AS, ett dotterbolag till Addnode Group, har valts av ett norskt energibolag med internationell verksamhet i över 30 länder, för att leverera ett samarbetsverktyg för projektutveckling. Det nya treårsavtalet ersätter ett befintligt avtal och gäller från och med december 2014.

Läs vidare »
Uvhacurguwsg1mxnxeps

JOINT Collaboration, dotterbolag till Addnode Group, blir historiska för sin nionde utmärkelse som gasellföretag i Norge

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2014 12:23 CET

JOINT Collaboration kan se tillbaka på ett bra år. Företaget har etablerat sig som den ledande leverantören av samarbetslösningar för projekt och fick nyligen erhålla utmärkelsen som gasellföretag i Norge för nionde gången i rad.

Media no image

Addnode Group har slutfört förvärvet av JOINT Collaboration

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2013 13:07 CEST

Som tidigare offentliggjorts träffade Addnode Group AB den 1 juli 2013 avtal om att förvärva JOINT Collaboration AS (”Joint”). Addnode Group har idag, enligt tidigare kommunicerad tidplan och villkor, fullföljt förvärvet.

Joints SaaS-samarbetsverktyg och kunskap kommer att stärka Addnode Group i sin helhet, men främst på den norska olje-, gas- och byggmarknaden. Joint kompletterar koncernens befintliga erbjudanden inom affärsområdena Design Management och Product Lifecycle Management. Med kunder i samtliga nordiska länder samt kompletterande IT-lösningar kommer Addnode Group att kunna möjliggöra en expansion av Joint i Norden. För mer information om Joint se www.joint.no

För tolvmånadersperioden 1 april 2012 till 31 mars 2013 var Joints omsättning 120 MNOK och EBITA-resultatet uppgick till 23 MNOK. Joint grundades 2001 och har idag av över 50 anställda.

”Förvärvet av Jointär ett stort steg framåt i Addnode Groups utveckling. Vi har ett starkt erbjudande av IT-lösningar för konstruktion av produkter, anläggningar och infrastruktur samt för produkters livscykelhantering. Joint ger oss kompetens och breddar Addnode Groups erbjudande med samarbetsverktyg för hantering av projekt, vilket vi eftersträvat”, säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef för Addnode Group.

I samband med att förvärvet fullföljts har styrelsen för Addnode Group, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2013, idag beslutat om en nyemission av 1 171 777 B-aktier till säljarna av Joint som en del av betalningen. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Addnode Group med 14 061 324 SEK. De nyemitterade B-aktierna motsvarar cirka 3,9 procent av det totala antalet aktier och tre procent av det totala antalet röster i Addnode Group efter nyemissionen. Som tidigare offentliggjorts består köpeskillingen, vid sidan av ovan nämnda B-aktier i Addnode Group, av 56 MNOK i kontanter. Den slutliga kontantbetalningen kan komma att justeras baserat på den faktiska nettokassans storlek, och den faktiska nivån på rörelsekapitalet, i Joint vid tillträdesdagen. Därtill kan en villkorad köpeskilling om maximalt 95 MNOK i likvida medel utgå om särskilda mål gällande Joints EBITDA under perioden 2013-2015 uppnås.

Joint kommer att redovisas som en del av affärsområdet Design Management. För ytterligare information om förvärvet av Joint hänvisas till tidigare pressmeddelande daterat den 2 juli 2013. En preliminär förvärvsanalys förväntas att meddelas i Addnode Groups delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2013, vilken kommer att presenteras den 25 oktober 2013.

Detta är information som Addnode Group AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2013 kl 15:30.

För mer information:

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode Group AB.

Tel: +46 (0) 733 77 24 30, e-mail: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Johan Andersson, Chef för affärsutveckling och information, Addnode Group AB

Tel: +46 (0) 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnodegroup.com


Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar. Vi är marknadsledande i Norden inom IT-lösningar för design, konstruktion, projektering och livscykelhantering av produkter och anläggningar.

Addnode Group har en stark marknadsposition i Sverige inom offentlig sektor med ett erbjudande som omfattar ärendehantering, e-tjänster, förvaltningssystem och webblösningar.

Vi är 900 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien och USA. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden och bedrivs under flera varumärken. Med över 3000 kunder i fler än 60 länder i privat och offentlig sektor fortsätter vi att bygga en omfattande portfölj av IT-lösningar för verksamhetskritiska processer.

2012 uppgick nettoomsättningen till 1365 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Som tidigare offentliggjorts träffade Addnode Group AB den 1 juli 2013 avtal om att förvärva JOINT Collaboration AS (”Joint”). Addnode Group har idag, enligt tidigare kommunicerad tidplan och villkor, fullföljt förvärvet.

Läs vidare »
Media no image

Addnode Group förvärvar Joint Collaboration, ett norskt programvaruföretag med en årlig omsättning på 135 MSEK

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2013 13:29 CEST

Förvärvet av Joint Collaboration AS (”Joint”) är ett stort steg framåt i Addnode Groups utveckling. Det kompletterar koncernens befintliga erbjudanden inom affärsområdena Design Management och Product Lifecycle Management. Joint är en ledande leverantör av SaaS-hyreslösningar (Software as a Service) för främst olje- och gasindustrin samt byggindustrin.

Sammanfattning

 • Den 1 juli 2013 tecknade Addnode Group avtal om förvärv av samtliga utestående aktier i Joint från Joints befintliga aktieägare (”Transaktionen”).
 • Transaktionen kommer att betalas på tillträdesdagen genom en betalning på 56 MNOK i kontanter och ett antal Addnode Group B-aktier som motsvarar ett värde på 39 MNOK. Den slutliga kontantbetalningen kan komma att justeras baserat på den faktiska nettokassans storlek och på rörelsekapitalnivån i Joint, på tillträdesdagen. En maximal villkorad köpeskilling i likvida medel om 95 MNOK kan betalas om särskilda mål, gällande Joints EBITDA under perioden 2013-2015, uppnås. Sammanfattningsvis är den maximala anskaffningskostnaden 190 MNOK på en skuldfri basis.
 • Den preliminära kontantbetalningen på 56 MNOK kommer att finansieras genom en ny treårig kreditfacilitet.
 • Transaktionen är villkorad av godkännande från konkurrensmyndigheten i Norge. Avsikten är att ägarbytet ska ske den 30 augusti 2013.


Bakgrund och motiv

 • Addnode Group är en av de största leverantörerna av verksamhetskritiska stödsystem till ingenjör- och byggverksamheter i Norden. Transaktionen speglar Addnode Groups strategi att vara en stark partner till dessa kunder.
 • Joints SaaS-samarbetsverktyg och know-how kommer att stärka Addnode Groups position som leverantör av programvara och ge oss en ännu bättre möjlighet att bidra till våra kunders fortsatta tillväxt.
 • Med kunder i samtliga nordiska länder samt kompletterande dokumenthanteringslösningar, så kommer Addnode Group att kunna möjliggöra en fortsatt expansion av Jointi Norden.
 • Jointstärker Addnode Group på den norska marknaden inom framförallt olje- och gasindustrin samt byggnadsindustrin.
 • Transaktionen ökar återkommande intäkter som andel av Addnode Groups totala intäkter.
 • Transaktionen förväntas öka vinsten per aktie från och med tillträdesdagen.

”Förvärvet av Jointär ett stort steg framåt för koncernens tillväxt. Vi har ett starkt erbjudande av IT-lösningar för konstruktion av produkter, anläggningar och infrastruktur samt för produkters livscykelhantering. Joint ger oss kompetens och breddar Addnode Groups erbjudande med samarbetsverktyg för hantering av projekt, vilket vi eftertraktade”, säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef för Addnode Group.

”Detta är strategiskt rätt för våra kunder, anställda och företaget. Addnode Groups kunskap och erfarenhet kommer att hjälpa oss att fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre på det vi gör bäst i dag. Tillsammans kommer vi att ge våra kunder tillgång till ett bredare produkt- och tjänsteerbjudande och en bättre geografisk täckning”, säger Steinar Svinø, VD för Joint.


Beskrivning av
Joint

Joint har utvecklat två webbaserade samarbetsverktyg; Joint ProsjektHotell och Joint UniZone. Båda lösningarna är SaaS-hyreslösningar för interaktion mellan ett företag och dess externa leverantörer under byggprojekt.

 • Joint ProsjektHotell är ett webbaserat samarbetsverktyg för byggprojekt: planeringsfasen, konstruktionsfasen samt byggfasen.
 • Joint UniZone är en effektiv och flexibel lösning för samverkande utvecklingsprojekt inom olje- och gasindustrin. Lösningen stödjer typiska kärnprocesser i byggprojekt.

Joint grundades 2001 och består idag av över 50 anställda. Kunderna inkluderar Norges och Nordens största företag, men även många små och medelstora kunder. Joints lösningar har över 45 000 användare från företag som Statoil, Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Lyse, Oslo 2022, Forsvarsbygg, Hoegh, M7 Offshore, Hæhre Entreprenør och många fler. Utöver sina SaaS-hyreslösningar, återförsäljer Joint EMC mjukvara med hosting- och supporttjänster.

För tolvmånadersperioden perioden 1 april 2012 till 31 mars, 2013 var Joints omsättning 120 MNOK och EBITA-resultatet uppgick till 23 MNOK.

För mer information om Joint: www.joint.no

Påverkan på Addnode Groups resultat och finansiella ställning

 • Transaktionen förväntas öka vinsten per aktie från och med tillträdesdagen.
 • Anskaffningsvärdet för Transaktionen är maximalt 190 MNOK på en skuldfri basis.
  • oTransaktionen kommer att betalas vid tillträdesdagen genom en betalning på 56 MNOK i kontanter och ett antal Addnode Group B-aktier som representerar ett värde på 39 MNOK baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen på NASDAQ OMX Stockholm, och SEK / NOK-växelkurs, båda räknat från och med den 17 juni 2013, till och med 12 juli 2013.
  • oDen slutliga kontantbetalningen kan komma att justeras baserat på den faktiska nettokassans storlek, och den faktiska nivån på rörelsekapitalet, i Joint vid tillträdesdagen
  • En maximal villkorad köpeskilling i likvida medel om 95 MNOK kan betalas ut om särskilda mål gällande Joints EBITDA, under 2013-2015, uppnås. Den kontanta betalningen om 56 MNOK på tillträdesdagen kommer att finansieras genom en ny treårig kreditfacilitet. .
  • En preliminär förvärvsanalys förväntas att meddelas i Addnode Groups delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2013.

  Genomförande och villkor

  Beräknad tillträdesdag antas vara den 30 augusti 2013 och är villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheterna i Norge och att andra särskilda villkor, främst till förmån för Addnode Group, är uppfyllda eller frångås.

  Addnode Groups segmentredovisning

  Från och med delårsrapporten för de första nio månaderna av 2013, vilken kommer att presenteras den 25 oktober 2013, ska den förvärvade verksamheten redovisas som en del av affärsområdet Design Management.

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2013 klockan 08:00.

För mer information:

Staffan Hanstorp, CEO och koncernchef, Addnode Group AB.

Tel: +46 (0)733 77 24 30, e-mail: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Rolf Kjærnsli, Affärsområdeschef för Design Management & VD Cad-Q Norge.

Tel: +47 915 75 961, e-mail: rolf.kjaernsli@cad-q.no

Johan Andersson, Chef för affärsutveckling och Information, Addnode Group AB

Tel: +46 (0) 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnodegroup.com

Steinar Svinø, VD, JointCollaboration AS

Tel: +47 952 92 174, e-mail: steinar.svino@joint.no


Addnode Group erbjuder affärskritiska IT-lösningar bestående av mjukvara, system och tjänster. Vi är marknadsledande i Norden inom IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering. Vi har också en stark marknadsposition i Sverige inom ärendehanteringssystem till offentlig sektor, kommunaltekniska system, geografiska informationssystem och ett starkt erbjudande inom webbområdet.

Vi är 800+ medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien och USA. Med över 3000 kunder som använder våra lösningar i fler än 60 länder och en meritlista av god tillväxt, fortsätter vi att bygga en stark och omfattande portfölj av högpresterande IT-lösningar.

2012 uppgick nettoomsättningen till 1365 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com

Förvärvet av Joint Collaboration AS (”Joint”) är ett stort steg framåt i Addnode Groups utveckling. Det kompletterar koncernens befintliga erbjudanden inom affärsområdena Design Management och Product Lifecycle Management. Joint är en ledande leverantör av SaaS-hyreslösningar (Software as a Service) för främst olje- och gasindustrin samt byggindustrin.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om JOINT Collaboration AB

Experten på samarbete i byggprojekt

JOINT Collaboration är marknadsledande i Norge inom samarbetslösningar för byggprojekt. Vi har över 55 000 användare i Norden som nyttjar Interaxo dagligen. Bland våra kunder i Sverige återfinns Linnèuniversitetet, Region Gotland, Nordea, Signalisten, Landstinget i Värmland, Herrljunga Kommun, Älvdalens Kommun och Stockholms Stad.

JOINT Collaboration utvecklar och levererar samarbetslösningar för projekt inom områdena bygg och anläggning, olja och gas, energi och teknik. Genom vår solida branschkunskap ska vi bidra till effektiva arbetsprocesser, bättre informationsdelning och ökad projektkvalitet och lönsamhet för oss och våra kunder.

JOINT grundades 2001 med ambitionen att leverera en webbaserad samarbetslösning till ”alla som bygger något”. I september 2013 såldes bolaget till Addnode Group. Addnode Group är noterat på Stockholmsbörsen och är marknadsledande i Norden inom IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykel. Detta har accelererat vår expansion utanför Norge. JOINT Collaboration AB grundades vintern 2014. Samtidigt som vi expanderar internationellt bygger vi upp en ny samarbetsplattform med starkare stöd för komplexa arbetsprocesser.

Med INTERAXO ska vi fortsätta att växa och utvecklas i Norden och internationellt. Vår vision är central för oss och våra kunder: ”Tillsammans ska vi skapa framgångsrika projekt”.

Adress

 • JOINT Collaboration AB
 • Korta Gatan 7
 • 171 54 Solna
 • Sverige