Media-no-image

Jojkas gör ”hat trick” i Q2, volymen i juni upp 173% i juni jämfört med föregående år

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 09:00 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 2 juli

Jojkas gör ”hat trick” i Q2, volymen i juni upp 173% i juni jämfört med föregående år

Jojkas kraftiga volymtillväxt fortsatte under alla tre månaderna i Q2. Volymtillväxten ökade med 106% under Q1 jämfört med motsvarande period föregående år och ökningen för Q2 landade på 137%

”Det är med stor glädje vi kan konstatera att juni följer den positiva trend vi hittills haft i år. Volymutvecklingen för månaden stannade på 173% jämfört med föregående år och för totala året är siffran 124%. Skälet till den kraftiga ökningen ligger i såväl nya kunder samt befintliga som expanderat sin användning av Jojkas tjänster. Fler inser att SMS är en en stark kanal för att öka försäljningen samt att få ut information till rätt person i realtid. Vi på Jojka får också fler och fler förfrågningar och intresseanmälningar från branscher som traditionellt inte använt SMS som kanal och som nu söker nya vägar.

”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att även Juni månad slutade starkt. Vi har goda förhoppningar om att tillväxttakten kommer att fortsätta men på mera normala nivåer säger VD Rutger Lindquist i en kommentar.”

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojkas kraftiga volymtillväxt fortsatte under alla tre månaderna i Q2. Volymtillväxten ökade med 106% under Q1 jämfört med motsvarande period föregående år och ökningen för Q2 landade på 137%

Läs vidare »
Media-no-image

Jojkas emission kraftigt övertecknad

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 09:00 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 24 juni 2015

Jojkas nyemission kraftigt övertecknad

Jojka Communications AB har under juni månad genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till 199,5 procent och tillför bolaget cirka 4 mkr.

Vi är mycket nöjda med emissionsresultatet och det stora intresset för Jojka. Emissionslikviden möjliggör en vidare expansion och fortsatt uppbyggnad av bolaget, säger Rutger Lindquist, VD för Jojka.

Cirka 90 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter. Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det memorandum som upprättats med anledning av nyemissionen och som offentliggjorts den 1 juni 2015. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Genom nyemissionen tillförs Jojka cirka 4 mkr före emissionskostnader, vilka uppskattas till 350 tkr. Aktiekapitalet kommer att öka med 798 113,75 kronor från 1 596 227,75 till 2 394 341,50 kronor och antalet aktier kommer att öka med 3 192 455 från 6 384 911 aktier till 9 577 366 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För mer information, vänligen kontakta:

Rutger Lindquist, VD Jojka Communications AB

Rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survery produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget

Eller besök vår hemsida: www.jojka.nu 

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka Communications AB har under juni månad genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till 199,5 procent och tillför bolaget cirka 4 mkr.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojkas kraftiga volymtillväxt fortsätter under maj, +149%

Pressmeddelanden   •   2015-06-05 08:57 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 5 juni 2015

Jojkas kraftiga volymtillväxt fortsätter under maj, +149%

Jojkas kraftiga volymtillväxt fortsätter under Q2. Volymtillväxten ökade med 106% under Q1 jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxttakten ser ut att fortsätt i samma takt under Q2

”Det är med stor glädje vi kan konstatera att maj följer den positiva trend vi hittills haft i år. Volymutvecklingen för månaden stannade på 149% jämfört med föregående år och med 2/3 gjorda av Q2 ligger vi på 125% mot föregående år. För totala året är siffran 116%. Skälet till den kraftiga ökningen ligger i såväl nya kunder samt befintliga som expanderat sin användning av Jojkas tjänster. Fler inser att SMS är en en stark kanal för att öka försäljningen samt att få ut information till rätt person i realtid. Vi på Jojka får också fler och fler förfrågningar och intresseanmälningar från brancher som traditionellt inte använt SMS som kanal och som nu söker nya vägar. Vi har också höga förväntningar på juni som startat starkt säger VD Rutger Lindquist i en inledande kommentar.”

”Vi har även märkt att efterfrågan på vår Survey produkt ökat. Kunderna som använder Survey produkten har fått en betydande ökning i antalet feedback som de kan analysera/utvärdera för att förbättra och effektivisera sina arbetsprocesser vad gäller produkt och service säger VD Rutger Lindquist i en avlutande kommentar”.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt Surveysom gör det lättare för företag ska kunna mäta kundnöjdheten. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojkas kraftiga volymtillväxt fortsätter under Q2. Volymtillväxten ökade med 106% under Q1 jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxttakten ser ut att fortsätt i samma takt under Q2

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka befäster nordisk samarbete med världsledande svenskt industriföretag

Pressmeddelanden   •   2015-06-04 09:02 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 4 juni 2015

Jojka befäster nordisk samarbete med världsledande svenskt industriföretag

Jojka förlänger befintligt avtal med med ett svensk världsledande industriföretag som möjliggör en klart förbättrad kvalitetssäkring för företaget i utförda uppdrag samt ger kunderna möjligheten att på ett interaktivt sätt ge feedback på utförda arbeten.

Jojka har i ett första steg tecknat avtal med företagets nordiska verksamhet. Avtalet är tecknat på två år med möjligthet till förlängning och kommer generera intäkter från dag ett dels i form av en fast ersättning per månad samt en rörlig ersättning beroende på uttnyttjande.

Samarbetet är ytterligare en bekräftelse på att vår produkt Jojka Survey är en plattform som marknaden uppskattar och efterfrågar i allt större utsträckning. Vi är väldigt glada att de valt oss som leverantör och att vi får hjälpa företaget att få ännu bättre förståelse på sin eftermarknad” säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications i en inledande kommentar”

Detta är en produkt vi är övertygade om att många branscher kommer att kunna använda för att uppnå bättre kundförtåelse. Vi serbla. bilindustrin, reseindustrin, hotell och givetvis alla konsulter ute på marknaden som potentiella målgrupper”, säger Rutger Lindquist i en sista kommentar

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka förlänger befintligt avtal med med ett svensk världsledande industriföretag som möjliggör en klart förbättrad kvalitetssäkring för företaget i utförda uppdrag samt ger kunderna möjligheten att på ett interaktivt sätt ge feedback på utförda arbeten.

Läs vidare »
Media-no-image

Offentliggörande av emissionmemorandum

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 10:06 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 1 juni 2015

Jojka Communications AB: Offentliggörande av Emissionsmemorandum

Jojka Communications AB (publ) har offentliggjort emissionsmemorandum i samband med den förestående företrädesemissionen av aktier. Emissionsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företräde finns tillgängliga på bolagets hemsida www.jojka.nu samt på www.aqurat.se. Emissionsinstitut i samband med emissionen är Aqurat Fondkommission AB.

Direktregistrerade aktieägare kommer att få emissionsredovisning och relevant information tillsänt och förvaltarregistrerade aktieägare erhåller information genom respektive förvaltare/bank. Närmare instruktioner kring teckning och betalning återfinns i Emissionsmemorandumet i avsnitt ”Villkor och anvisningar”.

Emissionsvolymen uppgår till ca 4 miljoner kronor och skall användas till att förstärka försäljningsorganisationen inom de nya marknadssegment som definierats samt öppna upp möjligheten för mindre företagsförvärv. Emissionen, som beslutades av Årsstämman den 21 maj 2015, sker med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Jojka Communications AB. Emissionskursen är 1,25 kronor per aktie. Teckning av nya aktier kan även ske utan företrädesrätt. Aktieägare som tillsammans representerar 50,02 procent avser att teckna sin andel i erbjudandet motsvarande cirka 2 miljoner kronor.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen var den 29 maj 2015. För varje innehavd aktie erhölls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter medför rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckning sker under perioden 3 – 17 juni 2015.

För ytterligare information kontakta;

Rutger Lindquist,

VD, Jojka Communications AB

Rutger.lindquist@jojka.com

Eller besök vår hemsida: www.jojka.nu

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka Communications AB (publ) har offentliggjort emissionsmemorandum i samband med den förestående företrädesemissionen av aktier. Emissionsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företräde finns tillgängliga på bolagets hemsida www.jojka.nu samt på www.aqurat.se. Emissionsinstitut i samband med emissionen är Aqurat Fondkommission AB.

Läs vidare »
Media-no-image

Emissionsmemorandum

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 09:59 CEST

Jojka Communications AB (publ) har offentliggjort emissionsmemorandum i samband med den förestående företrädesemissionen av aktier. Emissionsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företräde finns tillgängliga på bolagets hemsida www.jojka.nu samt på www.aqurat.se. Emissionsinstitut i samband med emissionen är Aqurat Fondkommission AB.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka Communications AB (publ) har offentliggjort emissionsmemorandum i samband med den förestående företrädesemissionen av aktier. Emissionsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företräde finns tillgängliga www.aqurat.se. Emissionsinstitut i samband med emissionen är Aqurat Fondkommission AB.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka har inlett samarbete med en av Nordens ledande hotellkedjor

Pressmeddelanden   •   2015-05-29 09:56 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 29 Maj 2015

Jojka har inlett samarbete med en av Nordens ledande hotellkedjor

Jojka startar kollaboration med en av Nordens ledande hotellkedjor med verksamhet även i kontinental Europa i syftet att förbättra den löpande kommunikationen mellan hotellets och dess gäster både före, under och efter gästernas boenden.

Jojka har tecknat separata avtal med 6 olika hotell och diskussioner förs med fler. Avtalen är tecknade årsvis med möjlighet till förlängning och genererar intäkter från dag ett dels i form av en fast ersättning per månad samt en rörlig ersättning beroende på utnyttjande.

Samarbetet skapar möjligheten för varje enskilt hotell att erbjuda en unik kundupplevlse och stärka positionen lokalt på marknaden. Återigen har Jojkas plattform påvisat sin skalbarhet och kommer vara ett nyckelverktyg för hotellkedjan framöver. Vi är väldigt glada att de valt oss som leverantör och ser en betydande tillväxtpotential inom hotellkjedan”, säger Rutger Linquist VD för Jojka i en kommentar

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt Surveysom gör det lättare för företag att få reda på vad ens kunder tycker om sina konsulter. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka startar kollaboration med en av Nordens ledande hotellkedjor med verksamhet även i kontinental Europa i syftet att förbättra den löpande kommunikationen mellan hotellets och dess gäster både före, under och efter gästernas boenden.

Läs vidare »
Media-no-image

Carl Ekerling ny styrelseledamot i Jojka Communications AB

Pressmeddelanden   •   2015-05-28 10:09 CEST

Stockholm den 28 maj

Carl Ekerling ny styrelseledamot i Jojka Communications AB

På Jojkas bolagstämma den 21 Maj valdes Carl Ekerling in som ny styrelsemedlem. Carl har erfarenhet från flertalet branscher där Jojka har tillväxtambitioner som industri, energi, fastighet samt entreprenad. Carl arbetar idag som CFO på BrainHeart Energy Sweden AB och var tidigare VD på Datscha AB.

”Jojka har under de senaste åren tagit tydliga steg framåt och har en intressant tid framför sig. Jag ser framemot att dela med mig av hands on affärsutveckling och min erfarenhet av att ta mindre bolag vidare till nästa nivå säger Carl Ekerling”

”Carls breda bransch erfarenhet kombinerat med stor operativ erfarenhet i växande bolag adderar en dimension i styrelsearbetet som kommer till stor nytta i den fas där jojka nu befinner sig säger Lars Nordlander Jojkas Styrelseordförande”

Jojka Communications AB (publ)
Styrelsen

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt Survey som gör det lättare för företag att få reda på vad ens kunder tycker om sina konsulter. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

På Jojkas bolagstämma den 21 Maj valdes Carl Ekerling in som ny styrelsemedlem. Carl har erfarenhet från flertalet branscher där Jojka har tillväxtambitioner som industri, energi, fastighet samt entreprenad. Carl arbetar idag som CFO på BrainHeart Energy Sweden AB och var tidigare VD på Datscha AB.

Läs vidare »
Media-no-image

Information om Jojkas emission och handel i betalda tecknade aktier (BTA)

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 15:13 CEST

Stockholm den 26 maj

Information om Jojkas emission och handel i betalda tecknade aktier (BTA)

Om emissionen inte blir fulltecknad genom teckning av de som har företrädesrätt kommer handeln med betalda tecknade aktier ske enligt följande.

Betalda tecknade aktier avseende aktier som tecknats med företrädesrätt kommer handlas som BTA 1 och betalda tecknade aktier avseende aktier som inte tecknats med företrädesrätt handlas som BTA 2.

Handeln med BTA 1 sker från och med den 3 juni 2015 fram till dess att emissionen delregistreras hos Bolagsverket. Därefter kommer BTA 2 att tas upp till handel fram till dess att emissionen i sin helhet är registrerad hos Bolagsverket.

Aktemarknadsnämnden meddelade den 16 maj 2015 dispens från budplikt för REEDA Capital Management AB givet att man enbart tecknar sin prorata andel. REEDA ägs av Stefan Lennhammer som också är engagerade i Vionlabs samt Truecaller.

”En klar och tydlig signal från vår huvudägare om förtroendet att vidareutveckla Jojka” säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications AB, i en avslutande kommentar.

Mer information: kontakta rutger.lindquist@jojka.com , VD

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt Survey som gör det lättare för företag att få reda på vad ens kunder tycker om sina konsulter. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Betalda tecknade aktier avseende aktier som tecknats med företrädesrätt kommer handlas som BTA 1 och betalda tecknade aktier avseende aktier som inte tecknats med företrädesrätt handlas som BTA 2. Handeln med BTA 1 sker från och med den 3 juni 2015 fram till dess att emissionen delregistreras hos Bolagsverket.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressmeddelande 21 maj 2015

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 16:58 CEST

Pressmeddelande 21 maj 2015

Kommuniké från Jojkas årsstämma

Jojka Communications AB (publ) höll den 21 maj 2015 årsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm. Utöver formella beslut fattades följande beslut av stämman.

 • Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att disponera till stämmans förfogande stående fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
 • Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till de övriga ordinarie ledamöterna.
 • Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade att utse Rutger Lindquist, Lars Nordlander (omval) och Carl Ekerling (nyval) till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Stämman beslutade att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Allegretto Revision AB till bolaget revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Anders Ericsson som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, varvid aktiekapitalet kan ökas med högst 798 113,75 kronor genom emission av högst 3 192 455 aktier i bolaget. Företrädesrätt att teckna nya aktier tillkommer den som på avstämningsdagen den 29 maj 2015 är registrerad som aktieägare i bolaget, varvid innehav av en (1) aktie i bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om 1,25 kronor per aktie.
 • Stämman bemyndigade styrelsen att göra smärre justeringar av besluten som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Jojka Communications AB (publ)
Styrelsen

Rutger Lindquist
Verkställande Direktör
Jojka Communications AB
Rutger.lindquist@jojka.com
www.jojka.nu

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • VD
 • Media, press och försäljning
 • Rufqeatger Lmtjrindquist
 • 08-611 26 00
 • 0709966666

Om Jojka

Jojka erbjuder lättanvända tjänster för butiker som vill använda SMS-marknadsföring samt serviceföretag som vill kommunicera med sin mobila personal

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som är mobila eller vill nå sina kunder via deras mobiltelefon.

Vi erbjuder två tjänster till olika målgrupper
Jojka Salesboost - är en lättanvänd tjänst för online butiker och fysiska butiker att nå ut till sina kunder och sälja mer via SMS marknadsföring. Verktyget gör att butiken kan skicka ut erbjudanden och information till sin kundbas via SMS.

Jojka Survey - är en tjänst för företag att kunna mäta kundnöjdheten.

Adress

 • Jojka
 • Birger Jarlsgatan 18
 • 11434 Stockholm