Media-no-image

Jojka tangerar föregående års augusti volym!

Pressmeddelanden   •   2015-09-04 09:59 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 4/9 2015

Jojka tangerar föregående års augusti volym

Efter en svag inledning i augusti stärktes marknaden efter två veckor och Jojka stängde månaden på +4% mot augusti månad 2014. På helårsbasis ligger volymutvecklingen för närvarande på +78%. Skälet till ökningen ligger i såväl nya kunder samt befintliga som expanderat sin användning av Jojkas tjänster. Fler inser att SMS är en en stark kanal för att öka försäljningen samt att få ut information till rätt person i realtid. Vi på Jojka får också fler och fler förfrågningar och intresseanmälningar från brancher som traditionellt inte använt SMS som kanal och som nu söker nya vägar.

”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att till trots det fina augustivädret kunna överträffa föregående års volym i augusti. Fokus nu kommer att ligga på att konsolidera tillväxten för att säkerställa en fortsatt positiv trend säger VD Rutger Lindquist i en kommentar.”

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka tangerar föregående års augusti volym Efter en svag inledning i augusti stärktes marknaden efter två veckor och Jojka stängde månaden på +4% mot augusti månad 2014. På helårsbasis ligger volymutvecklingen för närvarande på +78%. Skälet till ökningen

Läs vidare »
Media-no-image

Jojkas volymtillväxt fortsätter i juli, +28% mot juli föregående år

Pressmeddelanden   •   2015-08-05 10:39 CEST

Det är med stor glädje vi kan konstatera att juli, till trots att det är en semestermånad, följer den positiva trend vi hittills haft i år. Volymutvecklingen för månaden stannade på +28% jämfört med föregående år och för totala året är siffran +105%. Skälet till ökningen ligger i såväl nya kunder samt befintliga som expanderat sin användning av Jojkas tjänster. Fler inser att SMS är en en stark kanal för att öka försäljningen samt att få ut information till rätt person i realtid. Vi på Jojka får också fler och fler förfrågningar och intresseanmälningar från brancher som traditionellt inte använt SMS som kanal och som nu söker nya vägar.

”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att även juli månad slutade starkt. Vi har goda förhoppningar om att tillväxttakten kommer att fortsätta men på mera normala nivåer jämfört med Q2. Fokus kommer att ligga på att konsolidera tillväxten för att säkerställa en fortsatt positiv trend säger VD Rutger Lindquist i en kommentar.”

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Läs vidare »
Media-no-image

Sista dag för handel med BTA

Pressmeddelanden   •   2015-07-17 09:13 CEST

Pressmeddelande 17 juli

JOJKA: SISTA DAG FÖR HANDEL MED BTA

Under juni månad genomförde Jojka Communication AB en emession i vilken3 192 455 nyemitterades.

Sista dag för Handel i BTA 2 med ISIN SE0007158365 är 21 juli, avstämningsdag för omvandling är 2015-07-23 (två dagar senare).

Aktier beräknas erhållas 27 juli

Efter registrering av de nyemitterade aktierna hos Bolagsverket är det totala antalet aktier i Jojka AB 9 577 366 från tidigare 6 384 911

Jojka Communications AB (publ)
Styrelsen

Rutger Lindquist
Verkställande Direktör
Jojka Communications AB
Rutger.lindquist@jojka.com
www.jojka.nu

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey lösning som hjälper företag att ha få bättre koll på sin eftermarknad. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Under juni månad genomförde Jojka Communication AB en emession i vilken 3 192 455 nyemitterades. Sista dag för Handel i BTA 2 med ISIN SE0007158365 är 21 juli, avstämningsdag för omvandling är 2015-07-23 (två dagar senare). Aktier beräknas erhållas 27 juli

Läs vidare »
Media-no-image

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

Pressmeddelanden   •   2015-07-17 09:00 CEST

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

Jojka Communications AB (publ)

556666-6466

(JOJK)

17 JULI 20 15

Styrelsen fÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Siffror i sammandrag

Januari – juni 2015

Januari – juni 2015 jämfört med motsvarande period 2014:

Nettoomsättning: KSEK 3 732 (KSEK 1 721)

Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 767 (KSEK -1 185) * Resultatet är belastat med emissionskostnader om KSEK -255

Resultatet per aktie*: SEK -0,12 (SEK -0,20)

* Beräknat på 6 384 911 aktier

April- juni 2015

Andra kvartalet 2015 jämfört med motsvarande kvartal 2014:

Nettoomsättning: KSEK 2 220 (KSEK 900)

Resultatet efter finansnetto*: KSEK -515 (KSEK -610) * Resultatet är belastat med emissionskostnader om KSEK -255

Resultatet per aktie*: SEK -0,08 (SEK -0,11)

* Beräknat på 6 384 911 aktier

VD har ordet

Under första halvan av 2015 har fokus legat på att leverera i enlighet med den tillväxtbudget som lagts fast. Det är med stor glädje vi kan redovisa en volymtillväxt som ligger i linje med förväntan. Ökningen i volym ligger totalt på +124% och för Q2 isolerat på +137% jämfört mot föregående år. Detta är ett kvitto på att vi fokuserat på rätt aktiviteter samt att våra kunder uppskattat det vi gör, vilket är mycket glädjande.

Hur har vi då lyckats med att skapa denna kraftiga volymtillväxt? Under första halvåret har vi ökat vår närvaro inom Qliro Group. Vi har även landat en hel del nya kunder såsom Strukton Rail, Dibs och Meko service vilka alla kommit igång på ett bra sätt. Vår senaste produkt/tjänst, Jojka Survey, har även den varit mycket framgångsrik och vi har fått ett par internationella svenska industriföretag i vår portfölj vilka vi förhoppningsvis kan fortsätta att växa med. Jojka Survey ger kunderna möjlighet att i realtid mäta kvalité/kundnöjdhet inom utvalda segment vilket tidigare inte funnits som tjänst på marknaden.

Under Q2 färdigställdes även vår SMPP lösning som tillsammans med vår nya JSG3.0 Gateway gör att produktutbudet både nationellt och internationellt stärkts ytterligare. Vi klarar idag i testmiljö distribuera över 5 000 000 SMS i timmen vilket tillsammans med vår dygnet runt service och trippla internetuppkopplingar gör att vi kan svara upp till kundernas allt högre ställda krav på säkerhet, funktion och kvalité. Detta är också en förutsättning för framtida tillväxt.

Parallellt med det löpande arbetet under perioden har Jojka även genomfört en företrädesemission som stängde under juni månad. Från det vi presenterade emissionsförslaget fick jag en hel del frågor från olika intressenter varför vi tog beslutet att offentliggöra volymutvecklingen i pressreleaser under kvartalet. Utfallet på emissionen blev över förväntan, övertecknad med 99,5%, vilket vi intecknar som att våra aktieägare och marknaden tror på det vi gör och ser en positiv utveckling för Jojka, vilket gör mig som VD mycket glad och stolt.

Jag har för vana att citera att ”98 % av alla SMS som skickas läses, 97 % inom 3 minuter”. Det är absolut de högsta talen inom marknadsföring just nu och kunder njuter av de höga ROI detta medför. Det finns ingen annan kanal som lockar dig att agera som ett SMS gör. Är det ett informations SMS om var varorna finns att hämta eller är det rent av ditt barn som skriver att allt är bra så läses de med ännu större intresse. Vi har kunder som ser till att koden för leverans SMS finns att hämta på respektive handlares hemsida istället för att jag som kund ska söka paketet på Postnord, Bring eller hos de övriga företag som sköter leveransen. På detta sätt har man förädlat ett rent informativt leverans SMS till att bli ett försäljningsverktyg där mottagaren ytterligare en gång blir exponerad för handlarens sortiment. Detta visar på den snabba utvecklingen i marknaden och möjligheterna kring SMS som marknads- och försäljningsverktyg.

Under perioden har vi även fått en ny styrelsemedlem, Carl Ekerling, som kommer betyda mycket för oss med sin erfarenhet från liknande verksamheter samt genom den breda kompetens, kontaktnät och sitt glad humör han besitter.


Fokus under resten av året kommer vara att öka försäljningen inom de utvalda segment vi arbetar mot. Vi kommer även bli starkare i andra marknader genom att våra kunder växer utanför Nordens gränser. Målbilden är den samma som förut, vi strävar mot att under året uppnå kontrakterade intäkter som säkerställer bolagets framtida kassaflöde. Jag vill som avslutning verkligen tacka för det förtroende Ni visar Jojka. Vi ska förvalta pengarna från emissionen väl och se till att vi når vara mål snabbare.

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

 • Ytterligare företag inom Qliro Group har valt Jojka Salesboost

Jojka genomförde en företrädes emission som tillför bolaget ca 4 Mkr innan emissionskostnader som i dagsläget uppgår till 255.000 SEK, emissionen övertecknades med 99,5%

Jojkas volymmässigt bästa kvartal hittills, +173% mot Q2 2014 och +31% mot Q4 2014 som var vårt tidigare ”all time high”

Väsentliga händelser efter perioden utgång

 • Tilldelningen, betalning och registrering är klar för de som tecknade med företräde och bolaget har tillförts 3.523.040 SEK
 • För de som tecknade utan företräde är tilldelning och betalning klart per den 10/7. Vi avvaktar registrering för dessa.

Övrig information

Nyckeltal

(KSEK) Jan-jun 2015 Jan-jun 2014
Nettoomsättning 3 732 1 720
Rörelseresultat (EBIT) -759 -1 077
Resultat efter finansiell poster -767 -1 085
Soliditet, % 67 69
Antal aktier, st 6 384 911 5 435 228
Resultat/aktie, SEK -0,12 -0,20
Eget kapital/aktie, SEK 0,83 0,50
NyckeltalsdefinitionerNettoomsättning Total omsättning

Soliditet Eget kapital

Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till

6 384 911. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid andra kvartalets utgång hade Jojka Communications AB 731 aktieägare. Aktien handlades till lägst 1,60 SEK och högst 3,99 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och

koncernredovisning.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 2015-10-23

Bokslutskommuniké 2015 2016-02-12

För ytterligare information

VD Rutger Lindquist, tel +46 709 96 66 66

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning (KSEK)

Not jan-jun 2015 jan-jun 2014
Nettoomsättning 3 732 1 720
Övriga rörelseintäkter 32 4
3 764 1 724
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 1 -3 467 -1 889
Personalkostnader -885 -752
Avskrivningar -171 -160
Summa rörelsekostnader -4 523 -2 801
Rörelseresultat (EBIT) -759 -1 077
Finansnetto -8 -8
Resultat -767 -1 085

Not 1 Övriga externa kostnader

Under Q2 har resultatet belastats med 255 000 kr i emissionskostnader och ytterligare kostnader

i begränsad omfattning kan uppstå i Q3 eftersom hela emissionen ännu inte är registrerad.

Balansräkning

(KSEK) 2015-06-30 2014-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 803 1 052
803 1 052
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 12 18
12 25
Summa anläggningstillgångar 815 1 070
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 137 276
Övriga fordringar 4 007 24
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 795 221
5 939 521
Kassa och bank 1 113 2 355
1 113 2 355
Summa omsättningstillgångar 7 052 2 876
Summa tillgångar 7 867 3 946

Balansräkning

(KSEK) 2015-06-30 2014-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 596 1 359
Reservfond 551 551
Tecknat ej registrerat aktiekapital 3 991 950
Fritt eget kapital
Fria reserver -67 930
Periodens resultat -767 -1 085
Summa eget kapital 5 304 2 705
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

1 481 496
Övriga skulder 308 167
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 774 578
2 563 1 241
Summa eget kapital och skulder 7 867 3 946
Ställda säkerheter 500 500
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Januari – juni 2015 Januari – juni 2015 jämfört med motsvarande period 2014: • Nettoomsättning: KSEK 3 732 (KSEK 1 721) • Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 767 (KSEK -1 185) * Resultatet är belastat med emissionskostnader om KSEK -255 • Resultatet per aktie*: SEK -0,12 (SEK -0,20) * Beräknat på 6 384 911 aktier

Läs vidare »
Media-no-image

Datum för omvandling av tecknade aktier

Pressmeddelanden   •   2015-07-07 10:31 CEST

Pressmeddelande 7 juli 2015

Datum för omvandling av tecknade aktier

Föreliggande datum avseende omvandling av BTA till aktier gäller. 

Sista dag för handel med BTA 1 blir den 9 juli och första dag för handel med BTA 2 blir den 10 juli Utsökningsdagen för omvandling av BTA 1 till aktier är den 13 juli vilket innebär att tecknare erhåller nya aktier på VP-konton är omkring den 15 juli 2015. BTA 2 kommer att handlas fram till dess att slutregistrering sker på Bolagsverket.

Jojka Communications AB (publ)
Styrelsen

Rutger Lindquist
Verkställande Direktör
Jojka Communications AB
Rutger.lindquist@jojka.com
www.jojka.nu

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey lösning som hjälper företag att ha få bättre koll på sin eftermarknad. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Föreliggande datum avseende omvandling av BTA till aktier gäller. 

Sista dag för handel med BTA 1 blir den 9 juli och första dag för handel med BTA 2 blir den 10 juli Utsökningsdagen för omvandling av BTA 1 till aktier är den 13 juli vilket innebär att tecknare erhåller nya aktier på VP-konton är omkring den 15 juli 2015. Läs vidare »
Media-no-image

Jojkas gör ”hat trick” i Q2, volymen i juni upp 173% i juni jämfört med föregående år

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 09:00 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 2 juli

Jojkas gör ”hat trick” i Q2, volymen i juni upp 173% i juni jämfört med föregående år

Jojkas kraftiga volymtillväxt fortsatte under alla tre månaderna i Q2. Volymtillväxten ökade med 106% under Q1 jämfört med motsvarande period föregående år och ökningen för Q2 landade på 137%

”Det är med stor glädje vi kan konstatera att juni följer den positiva trend vi hittills haft i år. Volymutvecklingen för månaden stannade på 173% jämfört med föregående år och för totala året är siffran 124%. Skälet till den kraftiga ökningen ligger i såväl nya kunder samt befintliga som expanderat sin användning av Jojkas tjänster. Fler inser att SMS är en en stark kanal för att öka försäljningen samt att få ut information till rätt person i realtid. Vi på Jojka får också fler och fler förfrågningar och intresseanmälningar från branscher som traditionellt inte använt SMS som kanal och som nu söker nya vägar.

”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att även Juni månad slutade starkt. Vi har goda förhoppningar om att tillväxttakten kommer att fortsätta men på mera normala nivåer säger VD Rutger Lindquist i en kommentar.”

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojkas kraftiga volymtillväxt fortsatte under alla tre månaderna i Q2. Volymtillväxten ökade med 106% under Q1 jämfört med motsvarande period föregående år och ökningen för Q2 landade på 137%

Läs vidare »
Media-no-image

Jojkas emission kraftigt övertecknad

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 09:00 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 24 juni 2015

Jojkas nyemission kraftigt övertecknad

Jojka Communications AB har under juni månad genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till 199,5 procent och tillför bolaget cirka 4 mkr.

Vi är mycket nöjda med emissionsresultatet och det stora intresset för Jojka. Emissionslikviden möjliggör en vidare expansion och fortsatt uppbyggnad av bolaget, säger Rutger Lindquist, VD för Jojka.

Cirka 90 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter. Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det memorandum som upprättats med anledning av nyemissionen och som offentliggjorts den 1 juni 2015. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Genom nyemissionen tillförs Jojka cirka 4 mkr före emissionskostnader, vilka uppskattas till 350 tkr. Aktiekapitalet kommer att öka med 798 113,75 kronor från 1 596 227,75 till 2 394 341,50 kronor och antalet aktier kommer att öka med 3 192 455 från 6 384 911 aktier till 9 577 366 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För mer information, vänligen kontakta:

Rutger Lindquist, VD Jojka Communications AB

Rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survery produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget

Eller besök vår hemsida: www.jojka.nu 

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka Communications AB har under juni månad genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till 199,5 procent och tillför bolaget cirka 4 mkr.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojkas kraftiga volymtillväxt fortsätter under maj, +149%

Pressmeddelanden   •   2015-06-05 08:57 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 5 juni 2015

Jojkas kraftiga volymtillväxt fortsätter under maj, +149%

Jojkas kraftiga volymtillväxt fortsätter under Q2. Volymtillväxten ökade med 106% under Q1 jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxttakten ser ut att fortsätt i samma takt under Q2

”Det är med stor glädje vi kan konstatera att maj följer den positiva trend vi hittills haft i år. Volymutvecklingen för månaden stannade på 149% jämfört med föregående år och med 2/3 gjorda av Q2 ligger vi på 125% mot föregående år. För totala året är siffran 116%. Skälet till den kraftiga ökningen ligger i såväl nya kunder samt befintliga som expanderat sin användning av Jojkas tjänster. Fler inser att SMS är en en stark kanal för att öka försäljningen samt att få ut information till rätt person i realtid. Vi på Jojka får också fler och fler förfrågningar och intresseanmälningar från brancher som traditionellt inte använt SMS som kanal och som nu söker nya vägar. Vi har också höga förväntningar på juni som startat starkt säger VD Rutger Lindquist i en inledande kommentar.”

”Vi har även märkt att efterfrågan på vår Survey produkt ökat. Kunderna som använder Survey produkten har fått en betydande ökning i antalet feedback som de kan analysera/utvärdera för att förbättra och effektivisera sina arbetsprocesser vad gäller produkt och service säger VD Rutger Lindquist i en avlutande kommentar”.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt Surveysom gör det lättare för företag ska kunna mäta kundnöjdheten. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojkas kraftiga volymtillväxt fortsätter under Q2. Volymtillväxten ökade med 106% under Q1 jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxttakten ser ut att fortsätt i samma takt under Q2

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka befäster nordisk samarbete med världsledande svenskt industriföretag

Pressmeddelanden   •   2015-06-04 09:02 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 4 juni 2015

Jojka befäster nordisk samarbete med världsledande svenskt industriföretag

Jojka förlänger befintligt avtal med med ett svensk världsledande industriföretag som möjliggör en klart förbättrad kvalitetssäkring för företaget i utförda uppdrag samt ger kunderna möjligheten att på ett interaktivt sätt ge feedback på utförda arbeten.

Jojka har i ett första steg tecknat avtal med företagets nordiska verksamhet. Avtalet är tecknat på två år med möjligthet till förlängning och kommer generera intäkter från dag ett dels i form av en fast ersättning per månad samt en rörlig ersättning beroende på uttnyttjande.

Samarbetet är ytterligare en bekräftelse på att vår produkt Jojka Survey är en plattform som marknaden uppskattar och efterfrågar i allt större utsträckning. Vi är väldigt glada att de valt oss som leverantör och att vi får hjälpa företaget att få ännu bättre förståelse på sin eftermarknad” säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications i en inledande kommentar”

Detta är en produkt vi är övertygade om att många branscher kommer att kunna använda för att uppnå bättre kundförtåelse. Vi serbla. bilindustrin, reseindustrin, hotell och givetvis alla konsulter ute på marknaden som potentiella målgrupper”, säger Rutger Lindquist i en sista kommentar

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka förlänger befintligt avtal med med ett svensk världsledande industriföretag som möjliggör en klart förbättrad kvalitetssäkring för företaget i utförda uppdrag samt ger kunderna möjligheten att på ett interaktivt sätt ge feedback på utförda arbeten.

Läs vidare »
Media-no-image

Offentliggörande av emissionmemorandum

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 10:06 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 1 juni 2015

Jojka Communications AB: Offentliggörande av Emissionsmemorandum

Jojka Communications AB (publ) har offentliggjort emissionsmemorandum i samband med den förestående företrädesemissionen av aktier. Emissionsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företräde finns tillgängliga på bolagets hemsida www.jojka.nu samt på www.aqurat.se. Emissionsinstitut i samband med emissionen är Aqurat Fondkommission AB.

Direktregistrerade aktieägare kommer att få emissionsredovisning och relevant information tillsänt och förvaltarregistrerade aktieägare erhåller information genom respektive förvaltare/bank. Närmare instruktioner kring teckning och betalning återfinns i Emissionsmemorandumet i avsnitt ”Villkor och anvisningar”.

Emissionsvolymen uppgår till ca 4 miljoner kronor och skall användas till att förstärka försäljningsorganisationen inom de nya marknadssegment som definierats samt öppna upp möjligheten för mindre företagsförvärv. Emissionen, som beslutades av Årsstämman den 21 maj 2015, sker med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Jojka Communications AB. Emissionskursen är 1,25 kronor per aktie. Teckning av nya aktier kan även ske utan företrädesrätt. Aktieägare som tillsammans representerar 50,02 procent avser att teckna sin andel i erbjudandet motsvarande cirka 2 miljoner kronor.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen var den 29 maj 2015. För varje innehavd aktie erhölls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter medför rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckning sker under perioden 3 – 17 juni 2015.

För ytterligare information kontakta;

Rutger Lindquist,

VD, Jojka Communications AB

Rutger.lindquist@jojka.com

Eller besök vår hemsida: www.jojka.nu

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka Communications AB (publ) har offentliggjort emissionsmemorandum i samband med den förestående företrädesemissionen av aktier. Emissionsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företräde finns tillgängliga på bolagets hemsida www.jojka.nu samt på www.aqurat.se. Emissionsinstitut i samband med emissionen är Aqurat Fondkommission AB.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • VD
 • Media, press och försäljning
 • amRutger Linbidquist
 • 08-611 26 00
 • 0709966666

Om Jojka

Jojka erbjuder lättanvända tjänster för butiker som vill använda SMS-marknadsföring samt serviceföretag som vill kommunicera med sin mobila personal

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som är mobila eller vill nå sina kunder via deras mobiltelefon.

Vi erbjuder två tjänster till olika målgrupper
Jojka Salesboost - är en lättanvänd tjänst för online butiker och fysiska butiker att nå ut till sina kunder och sälja mer via SMS marknadsföring. Verktyget gör att butiken kan skicka ut erbjudanden och information till sin kundbas via SMS.

Jojka Survey - är en tjänst för företag att kunna mäta kundnöjdheten.

Adress

 • Jojka
 • Birger Jarlsgatan 18
 • 11434 Stockholm