Media-no-image

Jojkas Bokslutskommunikè

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 09:04 CET

Siffror i sammandrag

Januari – december 2014

Januari – december 2014 jämfört med motsvarande period 2013:

 • Nettoomsättning: KSEK 5 175 (KSEK 3 116)
 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK -1 610 (KSEK -1 302)
 • Resultatet per aktie*: SEK -0,25 (SEK -0,29)

* Beräknat på 6 384 911 aktier (4 428 920)

Oktober - december 2014

Fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013:

 • Nettoomsättning: KSEK 1 758 (KSEK 987)
 • Resultatet efter finansnetto: KSEK -307 (KSEK -339)
 • Resultatet per aktie*: SEK -0,05 (SEK -0,08)

* Beräknat på 6 384 911 aktier (4 428 920)

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Oktober - december 2014 Fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013: • Nettoomsättning: KSEK 1 758 (KSEK 987) • Resultatet efter finansnetto: KSEK -307 (KSEK -339) • • Resultatet per aktie*: SEK -0,05 (SEK -0,08) * Beräknat på 6 384 911 aktier (4 428 920)

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka lanserar ny interaktiv kommuniktionsplattform

Pressmeddelanden   •   2015-02-11 13:43 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 11februari 2015

Jojka lanserar nya interaktiv kommunikationsplattform

Som styrelsen i Jojka tidigare meddelat togs ett beslut om att prioritera och investera i bolagets interaktiva kommunikationsplattform. Detta för att ytterligare förstärka och förbättra den ökande kundbasens säkerhet och kvalitetskrav. Den nya plattformen, JSG3.0, lanserades i början av februari och säkerställer bolagets kraftiga volymtillväxt och planer för ytterligare expansion under 2015.

”Jag är mycket nöjd med lanseringen av JSG3.0. För oss som bolag är det oerhört viktigt att ligga i framkant när det gäller teknikutveckling för att kunna erbjuda den kvalité och säkerhet som våra kunder efterfrågar. Användargränssnittet har inte förändrats utan förbättringarna ligger framförallt mot operatörerna där bl.a. hastigheten ökats med över 300% då ”time to market” blir en allt viktigare faktor inom vår branch. Detta tillsammans med investeringen i dygnet runt support som bolaget gjorde under 2014 borgar för en fortsatt positiv expansion under 2015, säger Rutger Linquist VD Jojka i en kommentar”

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 98 % av alla SMS som skickas läses, 97 % inom 3 minuter.

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 50 % av aktierna i bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Som styrelsen i Jojka tidigare meddelat togs ett beslut om att prioritera och investera i bolagets interaktiva kommunikationsplattform. Detta för att ytterligare förstärka och förbättra den ökande kundbasens säkerhet och kvalitetskrav. Den nya plattformen, JSG3.0, lanserades i början av februari och säkerställer bolagets kraftiga volymtillväxt och planer för ytterligare expansion under 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka och Strukton inleder samarbete för intern kommuniktation

Pressmeddelanden   •   2015-01-15 09:17 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 15 januari 2015

Jojka utvecklar Struktons interna sms-kommunikation

Strukton Rail AB har valt Jojkas plattform för intern sms-kommunikation. Bolaget som bygger, driver och underhåller järnvägssystem har 900 anställda i Skandinavien och ingår i holländska Strukton Group, med en omsättning av 2,1 miljarder kronor.

” Samarbetet med Strukton Rail visar på vår plattforms skalbarhet och skiftande användningsområden vad det gäller sms kommunikation i olika branscher. Det ska bli intressant och spännande att följa utvecklingen då detta uppdrag öppnar en ny marknad med betydande potential för oss, säger Rutger Linquist VD Jojka i en kommentar”

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 98 % av alla SMS som skickas läses, 97 % inom 3 minuter.

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com

Avtalet är tecknat årsvis med möjlighet till förlängning och genererar intäkter från dag 1.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Strukton Rail AB har valt Jojkas plattform för intern sms-kommunikation. Bolaget som bygger, driver och underhåller järnvägssystem har 900 anställda i Skandinavien och ingår i holländska Strukton Group, med en omsättning av 2,1 miljarder kronor

Läs vidare »
Media-no-image

Björn Borg och Jojka i samarbete

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 16:01 CET

Stockholm den 17 november 2014

Jojka inleder samarbete med Björn Borg!

Jojka har tecknat samarbetsavtal med Björn Borg Retail. Björn Borg är ett svenskt varumärke som äger och utvecklar varumärket Björn Borg inom olika produktområden. Modeunderkläder är kärnan i verksamheten och det största produktområdet. Björn Borg erbjuder även sportkläder, skor, väskor, parfym och glasögon via licenstagare.

”Detta är ytterligare en bekräftelse från marknaden på att våra produkter håller högsta klass. Att få vara delaktiga i stärkandet av varumärket Björn Borg på befintliga och nya marknader är såklart en fjäder i hatten för oss. Att Björn Borg valt oss som SMS leverantör visar på att vår kommunikationplattform lämpar sig mycket väl som marknadsföringskanal säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications AB i en kommentar”

”Björn Borg har under det senaste året expanderat sin egna e-handel kraftigt, som ett ytterligare steg framåt behöver vi en tillförlitlig partner för att sätta och genomföra vår mobila strategi. Jojka föll som ett naturligt val med sin användarvänliga plattform och möjlighet att enkelt växa på flera marknader, säger Noelia Guinon, Björn Borg Retail i en kommentar”.

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 98 % av alla SMS som skickas läses, 97 % inom 3 minuter

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 50 % av aktierna i bolaget.


För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka har tecknat samarbetsavtal med Björn Borg Retail. Björn Borg är ett svenskt varumärke som äger och utvecklar varumärket Björn Borg inom olika produktområden. Modeunderkläder är kärnan i verksamheten och det största produktområdet. Björn Borg erbjuder även sportkläder, skor, väskor, parfym och glasögon via licenstagare

Läs vidare »
Media-no-image

Delårsrapport Q3

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 09:00 CEST

  DELÅRSRAPPORT Q3 2014

Jojka Communications AB (publ)

556666-6466

(JOJK)

24 oktober 20 14

Styrelsen FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Siffror i sammandrag

januari – september 2014

Januari – september 2014 jämfört med motsvarande period 2013:

·  Nettoomsättning: KSEK 3 409 (KSEK1 738)

·  Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 1 329 (KSEK -964)

·  Resultatet per aktie*: SEK -0,21 (SEK -0,22)

* Beräknat på 6 384 911 aktier (4 389 715 aktier)

juli-september 2014

Tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013:

·  Nettoomsättning: KSEK 1 685 (KSEK 760)

·  Resultatet efter finansnetto: KSEK -243 (KSEK 160)

·  Resultatet per aktie*: SEK -0,04 (SEK 0,04)

* Beräknat på 6 384 911 aktier(4 389 715 aktier)


VD har ordet Bäste aktieägare, 

Efter en lång och vädermässigt fantastisk höst kan vi nu lägga ett starkt Q3 bakom oss. Under kvartalet har vi förutom ökad nykundsförsäljning starkt fokuserat på implementering av redan tecknade avtal. Detta har resulterat i att såväl utskickade SMS samt vår omsättning stigit markant jämfört med motsvarande period föregående år. Det ökade förtroendet för våra produkter är ett resultat av vårt fokus på att leverera en av marknadens smartaste SMS lösningar. Sammantaget är detta Jojkas hittills starkaste kvartal vad gäller såväl volymtillväxt som omsättningsökning. Tillväxten i utskickade SMS ökade med över 380 % jämfört med Q3 2013, omsättningen under motsvarande period ökade med över 200 %.

Arbetet med att öka såväl nykundsförsäljning som volymtillväxt kommer att ges fortsatt prioritet under Q4. Vårt mål, att vara kassaflödes positiva innan årsskiftet, ligger fast. Taget den osäkerhet som nu generellt råder i marknaden finns risken att detta tar ytterligare ett kvartal att uppnå.

Jag läste nyligen en rapport från IDG där det framgick att Sverige är marknadsledande inom mobila köp och att det nu är 37 % av befolkningen som handlat via mobilen eller iPaden under de sex senaste månaderna. Otroligt kul tycker vi på Jojka som har flera E-handlare som just skickar ut SMS erbjudanden och information som skapar köptillfällen. Prognosen är att de mobila köpen kommer att fortsätta öka kraftigt framöver och resultera i över 25 miljoner köp under året. Vi ser en stor marknadspotential för Jojka i detta segment.

Jag gillar att återkomma med budskapet att 98 % av alla SMS som skickas läses och 97 % inom 3 minuter. Det som är mest glädjande är att våra kunder verka gilla budskapet och ser nyttan av våra produkter.

Vi skafortsätta förädla våra produkter så att ytterligare kundnytta kan ges, det finns inga genvägar för oss. Vi skall genom gediget arbete och goda relationer göra Jojka ännu bättre.

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)


Väsentliga händelser under perioden

·  Antalet skickade SMS ökade under perioden med över 380 % jämfört med motsvarande period förra året

·  Kvartalet är det starkaste i bolagets historia vad gäller antal utskickade SMS

·  Avtal tecknat med Giving People

·  Resultatet har belastats med en under kvartalet negativ valutakursutveckling EUR/SEK samt kostnader avseende flytt av serverhall (jmf.Q3 2013) i storleksordningen ca SEK 150 000

 

Väsentliga händelser efter perioden utgång

·  Avtal med både Mobilio och Tallink Silja Line är tecknade

·  Förhandlingar har inletts med våra underleverantörer i syfte att undvika valutaexponeringar

Övrig information

Nyckeltal

(KSEK)

Jan-sep

2014

Jan-sep

2013


 

Nettoomsättning

3 409

1 738

Rörelseresultat (EBIT)

-1 321

-955

Resultat efter finansiell poster

-1 329

-964

Soliditet, %

57

75

Antal aktier, st

6 384 911

4 389 715

Resultat/aktie, SEK

-0,21

-0,22

Eget kapital/aktie, SEK

0,39

0,49

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning  Total omsättning

Soliditet  Eget kapital

Resultat per aktie  Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie  Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

 

Jojka har en framtida skattemässig tillgång om SEK 8,3 miljoner motsvarande

SEK 1,3 per aktie. Styrelsen har beslutat att löpande under kommande år aktivera

delar av det förlustavdrag om drygt SEK 32 miljoner som bolaget har upparbetat.  Av det totala underskottet är SEK 10,5 miljoner spärrade i fem år pga. en koncernbidragsspärr. Spärren gäller t o m tax 2014 och kan därför inte användas för kvittning mot överskott i verksamheten förrän tidigast tax 2015. Resterande belopp om SEK 21 miljoner kan användas mot överskott redan nu och representerar därmed en tillgång om SEK 5,5 miljoner.

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till 6 384 911. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid tredje kvartalets utgång hade Jojka Communications AB 783 aktieägare. Aktien handlades till lägst 1,90 SEK och högst 3,29 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I bokslutskommunikén har samma principer som i årsredovisningen för 2013 använts.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter   

Bokslutskommuniké 2014         2015-02-13

 

För ytterligare information

VD Rutger Lindquist, tel. +46 709 96 66 66

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning
(KSEK)

jan-sep 2014

jan-sep 2013

Nettoomsättning

3 409

1 738

Övriga rörelseintäkter

0

198

3 409

1 936

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

-3 443

-1 540

Personalkostnader

-1 046

-1 130

Avskrivningar

-241

-221

Summa rörelsekostnader

-4 730

-2 891

Rörelseresultat (EBIT)

-1 321

-955

Finansnetto

 

 

-8

-9

Resultat

-1 329

-964


Balansräkning

 (KSEK)

2014-09-30

2013-09-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

18

25 

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

971

1183

989

1 208

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

-

-

-

-

Summa anläggningstillgångar

989

1 208

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

690

664

Övriga fordringar

30

33

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

596

107

1 316

804

Kassa och bank

1 976

819

1 976

819

Summa omsättningstillgångar

3 326

1 623

Summa tillgångar

4 281

2 831


Balansräkning

(KSEK)

2014-09-30

2013-09-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital

1 596

1 097

Reservfond

551

551

Fritt eget kapital

Fria reserver

1 643

1448

Periodens resultat

-1329

-963

Summa eget kapital

2 461

2 133

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

211

102

Övriga skulder

239

171

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 370

425

1 820

698

Summa eget kapital och skulder

4 281

2 831

Ställda säkerheter

500

500

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

juli-september 2014 Tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013: • Nettoomsättning: KSEK 1 685 (KSEK 760) • Resultatet efter finansnetto: KSEK -243 (KSEK 160) • Resultatet per aktie*: SEK -0,04 (SEK 0,04) * Beräknat på 6 384 911 aktier(4 389 715 aktier)

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka och Tallink Silja Line har startat samarbete!

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 09:04 CEST

Pressmeddelande   

Stockholm den 30 september 2014

 

Jojka inleder samarbeteTallink Silja Line

Jojka erbjuder marknadens smartaste SMS-plattform och Tallink Silja Line  marknadens hetaste kryssningar.

Tallink Silja Line kommer genom samarbetet att skapa förutsättningar för ökad försäljning samt ytterligare kvalitetssäkring av eftermarknaden och ge kunderna möjligheten att på ett interaktivt sätt ge feedback från deras upplevelser.

”Jojka kommer i ett första skede hjälpa Tallink Silja Line att öka försäljningen och förbättra informationsflödet till resenärerna. Tallink har fler än nio miljoner resenärer per år. Vi ser en härlig utmaning i detta och är övetygade att Jojkas SMS-tjänst kommer att göra skillnad, säger Rutger Lindquist i en kommentar”

Vi har ett behov att på ett snabbt, säkert och enkelt sätt kommunicera med respektive målgrupp. Jojka har en plattform som uppfyller alla våra krav,” säger Ronnie Lundberg försäljningschef Tallink Silja Line.

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 98 % av alla SMS som skickas läses, 97 % inom 3 minuter.

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka erbjuder marknadens smartaste SMS-plattform och Tallink Silja Line marknadens hetaste kryssningar.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka och Giving People i samarbete

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 09:39 CEST

Pressmeddelande   

Stockholm den 25 september 2014

 

Jojka tecknar samarbetsavtal med Giving People

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att hjälpa ekonomisk utsatta i Sverige. Giving People arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter. Organisationen har sedan 2013 förmedlat ett stort antal matkassar, kläder och hygienartiklar till barnfamiljer över hela Sverige. Kommunikation med givare är avgörande för organisationen. För att förbättra och förenkla den har Giving People valt att arbeta med Jojkas kommunikationsplattform för SMS.

”Jojka kommer i ett inledande skede hjälpa Giving People att säkerställa kommunikationen med organisationens givare via SMS. Vi arbetar sedan tidigare även med Missing People. Det är glädjande att de valt oss som leverantör vilket är ytterligare ett bevis på att vår plattform håller högsta kvalitet säger Rutger Lindquist i en kommentar”

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. Det är i många fall helt obruten mark där aktörerna har mycket att vinna på att vara tidigt ute. 98 % av alla SMS som skickas läses, 97 % inom 3 minuter.

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.


För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att hjälpa ekonomisk utsatta i Sverige. Giving People arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka delårsrapport

Pressmeddelanden   •   2014-07-21 09:00 CEST

  DELÅRSRAPPORT Q2 2014

Jojka Communications AB (publ)

556666-6466

(JOJK)

21 JULI 20 14

Styrelsen fÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Siffror i sammandrag

Januari – juni 2014

Januari – juni 2014 jämfört med motsvarande period 2013:

·  Nettoomsättning: KSEK 1 721 (KSEK 978)

·  Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 1 185 (KSEK -1 124)

·  Resultatet per aktie*: SEK -0,20 (SEK -0,51)

* Beräknat på 5 435 228 aktier

April- juni 2014

Andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013:

·  Nettoomsättning: KSEK 900 (KSEK 496)

·  Resultatet efter finansnetto: KSEK -610 (KSEK -675)

·  Resultatet per aktie*: SEK -0,11 (SEK -0,31)

* Beräknat på 5 435 228 aktier


VD har ordet

Bäste aktieägare,  

Jag vill börja med ett citat som säger, ”when you treat your Customers with respect, they will do your marketing for you” och det stämmer verkligen för Jojka. Vi får fler och fler kunder tack vare hårt arbete, hög kvalitet och säkra leveranser. Vi har under Q2 2014 ökat vår SMS trafik med över 200 % jämfört med samma period föregående år. Detta gör att vårt Q2 var i paritet som Q4 2013 som hittills varit Jojkas volymmässigt bästa.

Under Q2 har vi dessutom förbättrat vår leveranssäkerhet och kapacitet genom att vi anlitat en ny serverleverantör med dygnet rund service och trippla internetuppkopplingar, allt för att svara upp mot våra kunders högt ställda krav på oss som leverantör.  Resultatet av detta är att vi har på kort tid fått förtroendet att arbeta med Consortio Fashion Group, Solid Försäkringar m.fl.  Kunder som vi bedömer är av stort strategiskt värde för Jojka.

Jag fortsätter att mata på med budskapet att 98 % av alla SMS som skickas läses och 97 % inom 3 minuter.  Alla mätningar visar att använda SMS för att informera, marknadsföra och sälja ökar ständigt inom B2B och B2C.

Under perioden har vi även bytt styrelseordförande från Stefan Lennhammer till Lars Nordlander för att ge ytterligare fokus på marknad och försäljningsinsatser. Vi tackar Stefan för tiden som ordförande och är glada för att han är kvar i styrelsen och där kan bistå bolaget med sin kompetens. Lars hälsar vi mer än välkommen som ordförande och jag, som fått chansen att arbeta med honom under en tid, är övertygad om att han kommer att kunna bidra med bred kompetens och omfattande erfarenhet.


Fokus under resten av året kommer att ligga på försäljningen i de utvalda segment som vi jobbat hårt på. Parallellt med detta kommer vi att arbeta med att implementera redan tagna kontrakt för att säkerställa givna volymer. Vi kommer att öka på flertalet utvalda marknader och ser fram emot att kunna presentera ytterligare samarbeten inom kort. Målbilden är den samma som förut, vi strävar mot att under året uppnå kontrakterade intäkter som säkerställer bolagets framtida kassaflöde.

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

Vi har slutfört vår emission och tillförts SEK 975000 innan emissionskostnader

Väsentliga händelser efter perioden utgång

Vi har börjat göra våra första leveranser till Consortio Fashion Group och Solid Försäkringar

Övrig information

Nyckeltal

(KSEK)

Jan-jun

2014

 Jan-jun

2013

Nettoomsättning

1 720

978

Rörelseresultat (EBIT)

-1 077

-1 117

Resultat efter finansiell poster

-1 085

-1 124

Soliditet, %

69

60

Antal aktier, st

5 435 228

2 198 460

Resultat/aktie, SEK

-0,20

-0,51

Eget kapital/aktie, SEK

0,50

0,90

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning  Total omsättning

Soliditet  Eget kapital

Resultat per aktie  Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie  Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

 

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till

5 435 228. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid andra kvartalets utgång hade Jojka Communications AB 822 aktieägare. Aktien handlades till lägst 2,17 SEK och högst 4,26 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I bokslutskommunikén har samma principer som i årsredovisningen för 2013 använts.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q3  2014-10-24

Bokslutskommuniké 2014      2015-02-13

 

För ytterligare information

VD Rutger Lindquist, tel +46 709 96 66 66

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning
(KSEK)

jan-jun 2014

jan-jun 2013

Nettoomsättning

1 720

978

Övriga rörelseintäkter

4

106

1 724

1 084

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

-1 889

-1213

Personalkostnader

-752

-851

Avskrivningar

-160

-137

Summa rörelsekostnader

-2 801

-2 201

Rörelseresultat (EBIT)

-1 077

-1 117

Finansnetto

 

 

-8

-7

Resultat

-1 085

-1 124


Balansräkning

 (KSEK)

2014-06-30

2013-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

1 052

1176

1 052

1 176

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

18

25

18

25

Summa anläggningstillgångar

1 070

1 201

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

276

291

Övriga fordringar

24

1 701

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

221

85

521

2 077

Kassa och bank

2 355

32

2 355

32

Summa omsättningstillgångar

2876

2 109

Summa tillgångar

3 946

3 310


Balansräkning

(KSEK)

2014-06-30

2013-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital

1 359

550

Reservfond

551

551

Tecknat ej registrerat aktiekapital

950

1 643

Fritt eget kapital

Fria reserver

930

353

Periodens resultat

-1 085

-1

124

Summa eget kapital

2 705

1 973

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit

0

307

0

307

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

496

302

Övriga skulder

167

68

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

578

660

1 241

1 030

Summa eget kapital och skulder

3 946

3 310

Ställda säkerheter

500

500

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013: • Nettoomsättning: KSEK 900 (KSEK 496) • Resultatet efter finansnetto: KSEK -610 (KSEK -675) • Resultatet per aktie*: SEK -0,11 (SEK -0,31) * Beräknat på 5 435 228 aktier

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka: Utfall vid sista konverteringstillfället

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 08:54 CEST

I Jojka Communications AB (publ) har den sista konverteringsperioden den 1-18 juni 2014 för teckningsoptioner av serie TO1 avslutats, varvid 949 683 stycken utnyttjats.

949 683nya aktier tecknas därigenom i bolaget, som tillförs 949 683kr (exkl kostnader förknippade med registrering hos Bolagsverket m m). Efter registrering kommer det totala antalet aktier i Jojka att uppgå till 6 384 911 aktier och aktiekapitalet till 1 596 227,75kr.


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

I Jojka Communications AB (publ) har den sista konverteringsperioden den 1-18 juni 2014 för teckningsoptioner av serie TO1 avslutats, varvid 949 683 stycken utnyttjats. 949 683 nya aktier tecknas därigenom i bolaget, som tillförs 949 683 kr (exkl kostnader förknippade med registrering hos Bolagsverket m m).

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka: Pressmeddelande gällande att styrelse och ledning tecknar T01:or

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 08:33 CEST

Styrelsen och ledningen för Jojka Communications AB har idag förbundit sig att under innevarande teckningsperiod, vilken är den sista för teckningsoptioner av serie TO1 och löper ut den 18 juni 2014, teckna sig för ett sammanlagt belopp om drygt SEK 760 000 kronor, vilket motsvarar 100 % av deras totala innehav av T01:or och berättigar dem till drygt 760 000 nya aktier i bolaget.


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Styrelsen och ledningen för Jojka Communications AB har idag förbundit sig att under innevarande teckningsperiod, vilken är den sista för teckningsoptioner av serie TO1 och löper ut den 18 juni 2014, teckna sig för ett sammanlagt belopp om drygt SEK 760 000 kronor, vilket motsvarar 100 % av deras totala innehav av T01:or och berättigar dem till drygt 760 000 nya aktier i bolaget.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • VD
 • Media, press och försäljning
 • Rutger Lindquist
 • 08-611 26 00
 • 0709966666

Om Jojka

Jojka erbjuder lättanvända tjänster för butiker som vill använda SMS-marknadsföring samt serviceföretag som vill kommunicera med sin mobila personal

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som är mobila eller vill nå sina kunder via deras mobiltelefon.

Vi erbjuder två tjänster till olika målgrupper
Jojka Salesboost - är en lättanvänd tjänst för online butiker och fysiska butiker att nå ut till sina kunder och sälja mer via SMS marknadsföring. Verktyget gör att butiken kan skicka ut erbjudanden och information till sin kundbas via SMS.

Jojka Workforce - är en tjänst där företagare och chefer kan ha kontakt med sin mobila personal. Detta sker genom att företagen kan distribuera jobb och information från kontoret till personalens mobiltelefoner. Personalen använder antingen Jojkas iPhone app eller SMS för kommunikation.

Adress

 • Jojka
 • Mäster Samuelsgatan 42 6tr
 • 111 57 Stockholm