Media-no-image

Jojka inleder samarbete med Lekmer

Pressmeddelanden   •   2015-11-20 09:00 CET

Stockholm den 20 november 2015

Jojka inleder samarbete med Lekmer

Lekmer väljer Jojka som leverantör av SMS-tjänster.

Lekmer är Nordens ledande barnbutik på nätet med marknadens bredaste utbud. Här finns allt från leksaker, barnkläder och bilbarnstolar till barnvagnar, babyproduker och barnrumsinredning. Lekmer är en del av Qliro Group.

”Jag är stolt att kunna presentera vårt nya samarbete med Lekmer. Att vi får möjligheten att hantera Lekmers SMS-marknadsföring är glädjande. Lekmer är ett av de strategiska företag vi satte upp som mål att samarbeta med när året började. Att vi lyckats vinna deras förtroende är ytterligare ett tecken på att vi har en produkt som marknaden verkligen uppskattar” säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications AB.

“Lekmer väljer Jojka som leverantör för att de erbjuder en konkurrenskraftigt tjänst till rätt pris och med en servicenivå vi kräver” säger Fredrik Palm, VD för Lekmer, i en kommentar.

SMS-marknadsföring är - rätt använt - mycket effektivt. 97% av alla SMS som skickas läses inom 3 minuter.

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey-produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.


För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, CEO Jojka Communication AB, rutger.lindquist@jojka.com

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Lekmer väljer Jojka som leverantör av SMS-tjänster. Lekmer är Nordens ledande barnbutik på nätet med marknadens bredaste utbud. Här finns allt från leksaker, barnkläder och bilbarnstolar till barnvagnar, babyproduker och barnrumsinredning. Lekmer är en del av Qliro Group.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojkas starka tillväxt fortsätter i Q4

Pressmeddelanden   •   2015-11-03 08:29 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 3 nov 2015

Jojkas starka tillväxt fortsätter i Q4

Oktobers volymutveckling följde den positiva trenden från Q3 och slutade på +56% över motsvarande period 2014, på årsbasis ligger ökningen på +73%. Skälet till den kraftiga ökningen ligger i såväl nya kunder samt att befintliga kunder expanderat användningen av Jojkas tjänster. Allt fler inser att SMS är en en stark kanal för att öka försäljningen samt att få ut information till rätt person i realtid. Vi på Jojka får allt fler förfrågningar och intresseanmälningar från brancher som traditionellt inte använt SMS som kanal och som nu söker nya vägar.

”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att vi kan bibehålla den mycket starka tillväxten vi haft under Q2 och Q3. Detta är för oss ett kvitto på att våra kunder uppskattar våra tjänster samt att den finns en stark tillväxtpotential i takt med att nya brancher inser fördelarna med SMS som kommunikationskanal. Fokus nu kommer att ligga på att bibehålla den positiva tillväxten under Q4 säger VD Rutger Lindquist i en kommentar.”

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Oktobers volymutveckling följde den positiva trenden från Q3 och slutade på +56% över motsvarande period 2014, på årsbasis ligger ökningen på +73%.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka tecknar avtal

Pressmeddelanden   •   2015-10-27 09:00 CET

Pressmeddelande

Stockholm den 27/10 2015

Jojka har tecknat avtal

Jojka har tecknat avtal med en av landets ledande online leverantörer av mat. Företaget är rikstäckande och har sammarbeten med restauranger över hela landet. Det årliga ordervärdet är svårt att uppskatta eftersom det är nyttjanderelaterat.

”Att vi lyckats teckna avtalet är oerhört viktigt för oss. Det visar återigen på hur användbar vår plattform är och att den kan användas inom många olika sektorer. Att vi nu även får ett avstamp inom mat handel på nätet där marknaden årligen växer kraftigt, vilket Svensk Detaljhandels årliga rapport tydligt visar på, är mycket glädjande. Vi ser betydande tillväxtmöjligheter framöver inom hela detaljhandel sektorn säger VD Rutger Lindquist i en kommentar.”

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. 

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka har tecknat avtal med en av landets ledande online leverantörer av mat. Företaget är rikstäckande och har sammarbeten med restauranger över hela landet. Det årliga ordervärdet är svårt att uppskatta eftersom det är nyttjanderelaterat

Läs vidare »
Media-no-image

Delårrapport Q3

Pressmeddelanden   •   2015-10-23 08:09 CEST

DELÅRSRAPPORT Q3 2015

Jojka Communications AB (publ)

556666-6466

(JOJK)

23 oktober 20 15

Styrelsen fÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Siffror i sammandrag

januari – september 2015

Januari – september 2015 jämfört med motsvarande period 2014:

Nettoomsättning: KSEK 5 846 (KSEK 3 409)

Resultatet efter finansiella poster: KSEK -936 (KSEK -1 329)

Resultatet är belastat med extraordinära kostnader om KSEK -283 relaterade till

genomförd nyemission

Resultatet per aktie*: SEK -0,10 (SEK -0,21)

* Beräknat på 9 577 366 aktier (6 384 911 aktier)

juli-september 2015

Tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande kvartal 2014:

Nettoomsättning: KSEK 2 113 (KSEK 1 685)

Resultatet efter finansnetto: KSEK -167 (KSEK -243)

*Resultatet är belastat med extraordinära kostnader om KSEK -28 relaterade till

genomförd nyemission

Resultatet per aktie*: SEK -0,02 (SEK -0,04)

* Beräknat på 9 577 366 aktier(6 384 911 aktier)

VD har ordet

Jojkas starka tillväxt fortsatte under Q3 och kryddades med vår bästa månad någonsin under september. Jämfört med Q3 2014 ökade vårt operativa resultat med 51 % före avskrivningar, korrigerat för emissions- och investeringskostnader. Av kvartalets tre månader uppvisade både augusti och september ett positivt kassaflöde vilket är en indikator på att vi är på rätt väg och ett tydligt besked från våra kunder att de uppskattar det vi gör. Vår starka tillväxt sker inom flera olika marknadssegment och är ytterligare ett tecken på att marknaden på bred front fått upp ögonen för SMS som marknadsföring och kommunikationskanal. Hittills har volymtillväxten ökat med 71 % jämfört med samma periodförra året och trenden ser ut att fortsätta även under Q4. Omsättningen ökade under perioden med 25 % jämfört med motsvarande period förra året och resultatet efter finansnetto, ej korrigerat för emissions- och investeringskostnader, förbättrades med 31 %. Med justeringar för dessa förbättrades resultatet med 43 %.

Under kvartalet har vi sett ett ökat intresse från bostadsrättsföreningar, e-handlare och traditionella butiker där tidigare email konversation och erbjudanden nu ersätts med SMS eftersom dessa når fram och läses. Jag har för vana att citera att ”98 % av alla SMS som skickas läses vara 97 % inom 3 minuter vilket utan tvekan är de högsta talen inom marknadsföring och kommunikation för närvarande. SMS är enkelt att använda och det går fort att agera på den information eller erbjudande som skickats. Det spelar ingen roll om mottagaren har en gammal eller ny telefon, det är lika effektivt. Utöver ovan nämnda kundgrupper ser vi ett fortsatt ökat intresse för vår produkt Jojka Survey som ger kunderna möjlighet att i realtid mäta kvalité/kundnöjdhet inom utvalda segment.

Under kvartalet har även omfattande arbeten lagts på att vidareutveckla vår Gateway JSG3 för att möta den ökade efterfrågan från våra kunder att kunna integrera sina system med Jojkas via en SMPP lösning. Arbetet har resulterat i en lösning som nu gör det möjligt att genomföra en sådan på mindre än 5 minuter och som kommer medföra betydande besparingar och ökad effektivitet för våra användare framöver. Arbetet med att vidareutveckla vår tekniska plattform, för att göra den än mer användarvänlig och effektiv, kommer att fortlöpa även under Q4.

Fokus under Q4 kommer att läggas på strategisk försäljning inom våra utvalda marknadssegment, produktutveckling samt Black Friday, Cybermåndag och givetvis julhandeln som återigen beräknas slå omsättningsrekord och därmed leda till ökad efterfrågan på Jojkas tjänster.

Jag ser med tillförsikt framemot ett spännande Q4. Jojka står väl rustade att möta en fortsatt ökad efterfrågan från såväl befintliga som nya kunder.

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

Bolaget kassaflödespositivt under augusti och september

ATH (all time high) under september avseende volym och omsättning

Beslut om att förstärka back-office funktionen för att öka servicegraden

Väsentliga händelser efter perioden utgång

Styrelsen tar beslut om att investera upp till SEK 500 000 i IT och kommunikations-plattformen.

Arbetet med bolagets nya hemsida klart, lansering under Q4.

Fortsatt positiv volymutveckling under oktober. Perioden 1-20 oktober +103% jämfört med samma period 2014.

Övrig information

Nyckeltal

(KSEK) Jan-sep 2015 Jan-sep 2014
Nettoomsättning 5 846 3 409
Rörelseresultat (EBIT) - 928 -1 321
Resultat efter finansiell poster -936 -1 329
Soliditet, % 74 57
Antal aktier, st 9 577 366 6 384 911
Resultat/aktie, SEK -0,10 -0,21
Eget kapital/aktie, SEK 0,54 0,39
NyckeltalsdefinitionerNettoomsättning Total omsättning

Soliditet Eget kapital

Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till 9 577 366. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid tredje kvartalets utgång hade Jojka Communications AB 756 aktieägare. Aktien handlades till lägst 1,67 SEK och högst 2,90 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2015 2016-02-12

För ytterligare information

VD Rutger Lindquist, tel. +46 709 96 66 66

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning (KSEK)

jan-sep 2015 jan-sep 2014
Nettoomsättning 5 846 3 409
Övriga rörelseintäkter 31 0
5 877 3 409
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -5 353 -3 443
Personalkostnader -1 197 -1 046
Avskrivningar -256 -241
Summa rörelsekostnader -6 806 -4 730
Rörelseresultat (EBIT) -928 -1 321
Finansnetto -8 -8
Resultat

-936 -1 329
Not 1 Övriga externa kostnaderUnder perioden har resultatet belastats med KSEK -283 i emissionskostnader

Balansräkning

(KSEK) 2015-09-30 2014-09-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 12 18
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 717 971
729 989
Summa anläggningstillgångar 729 1989
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 811 690
Övriga fordringar 19 30
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 007 596
1 837 1 316
Kassa och bank 4 341 1 976
4 341 1 976
Summa omsättningstillgångar 6 178 3 326
Summa tillgångar 6 907 4 281

Balansräkning

(KSEK) 2015-09-30 2014-09-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 394 1 596
Reservfond 551 551
Fritt eget kapital
Fria reserver 3 125 1 643
Periodens resultat -936 -1 329
Summa eget kapital 5 134 2 461
Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 955 211
Övriga skulder 219 239
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 599 1 370
1 773 1 820
Summa eget kapital och skulder 6 907 4 281
Ställda säkerheter 500 500
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

juli-september 2015 Tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande kvartal 2014: • Nettoomsättning: KSEK 2 113 (KSEK 1 685) • Resultatet efter finansnetto: KSEK -167 (KSEK -243) *Resultatet är belastat med extraordinära kostnader om KSEK -28 relaterade till genomförd nyemission • Resultatet per aktie*: SEK -0,02 (SEK -0,04) * Beräknat på 9 577 366 aktier(6 384 911 aktier)

Läs vidare »
Media-no-image

Jojkas styrelse har beslutat om ytterligare investeringar

Pressmeddelanden   •   2015-10-19 09:03 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 19 oktober 2015

Jojkas styrelse har beslutat om ytterligare investeringar

Jojkas styrelse har fattat beslut om ytterligare investeringar om upp till SEK 500 000 kronor i syfte att förbättra bolagets kommunikations- och tekniska plattform. Investeringarna kommer höja kapaciteten, tillföra ytterligare tjänster samt säkerställa förhöjd kvalitet i leverens av utskickade sms. Jojka har på kort tid tecknat avtal med ett flertal strategiska kunder vilket kommer medföra att antalet skickade sms per månad kommer att fortsätta öka. Jojkas tillväxt vad gäller skickade sms under 2015 har ökat med 71% jämfört med samma period 2014. Härutöver kommer Jojka i syfte att förbättra kommunikationen med såväl kunder som aktiemarknaden även att lansera en helt ny hemsida.

”Jag är mycket nöjd med styrelsebeslutet vilket innebär att vi nu kommer att prioritera såväl fortsatt utvecklig av vår tekniska plattform som vår kommunikation gentemot kunder och aktiemarknaden. Med de investeringar vi nu kommer att genomföra är jag övertygad om att vi även i framtiden kommer att ha en teknisk plattform som är ”bäst i klassen” säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications AB i en kommentar”

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.  

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojkas styrelse har fattat beslut om ytterligare investeringar om upp till SEK 500 000 kronor i syfte att förbättra bolagets kommunikations- och tekniska plattform.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka gör ”all time high” i september

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 09:00 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 5 okt 2015

Jojka gör ”all time high” i september!!

September 2015 blev Jojkas historiskt bästa månad med såväl volym som omsättningsrekord. Jämfört med september 2014 ligger volymtillväxten på 46% och på helårsbasis 71% . Skälet till den kraftiga ökningen ligger i såväl nya kunder samt att befintliga kunder expanderat användningen av Jojkas tjänster. Allt fler inser att SMS är en en stark kanal för att öka försäljningen samt att få ut information till rätt person i realtid. Vi på Jojka får allt fler förfrågningar och intresseanmälningar från brancher som traditionellt inte använt SMS som kanal och som nu söker nya vägar.

”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att den positiva volymutvecklingen från Q2 fortsatte under Q3. Vi tror på en fortsatt god tillväxt under Q4, dock med mer normala nivåer. Fokus nu kommer att ligga på att konsolidera tillväxten för att säkerställa en fortsatt positiv trend säger VD Rutger Lindquist i en kommentar.”

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

Jojka gör ”all time high” i september med en volymtillväxt överstigande 46% jämfört med motsvarande period förra året.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojka söker Affärsstöd/Business Support

Pressmeddelanden   •   2015-09-22 14:32 CEST

Jojka Communications AB

Position: Affärsstöd/Business support Rapporterar till: VD
Placering: Stockholm, Birger Jarlsgatan 18

Arbetsuppgifter

 • Vara ansvarig för bolagets backoffice funktion
 • Kontaktperson för kunders förfrågningar och behov av support, ”task and request”
 • Ansvara för att bolagets avtal och offerter implementeras i gällande CRM system
 • Genomföra uppföljningar av bolagets avtal, kampanjer och offerter
 • Genomföra löpande omvärlds- och konkurrentanalyser
 • Delta i det dagliga försäljningsarbetet

  Egenskaper

 • God vana av excel och att arbeta i Mac miljö
 • Social kompentens och lätt för att samarbeta i grupp
 • Analytisk förmåga med vilja att lösa problem

  Erfarenhet

 • Minst 3 års erfarenhet i liknande startup miljö
 • För ytterligare information var god att kontakta Rutger Lindquist 0709966666
  Ansökan skickas till info@jojka.com

  Om Jojka;

  Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att

  kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika

  produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey

  produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Företaget Jojka

  Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar

  direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget 

  Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

  Jojka Communications AB Position: Affärsstöd/Business support Rapporterar till: VD Placering: Stockholm, Birger Jarlsgatan 18

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Jojka tangerar föregående års augusti volym!

  Pressmeddelanden   •   2015-09-04 09:59 CEST

  Pressmeddelande

  Stockholm den 4/9 2015

  Jojka tangerar föregående års augusti volym

  Efter en svag inledning i augusti stärktes marknaden efter två veckor och Jojka stängde månaden på +4% mot augusti månad 2014. På helårsbasis ligger volymutvecklingen för närvarande på +78%. Skälet till ökningen ligger i såväl nya kunder samt befintliga som expanderat sin användning av Jojkas tjänster. Fler inser att SMS är en en stark kanal för att öka försäljningen samt att få ut information till rätt person i realtid. Vi på Jojka får också fler och fler förfrågningar och intresseanmälningar från brancher som traditionellt inte använt SMS som kanal och som nu söker nya vägar.

  ”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att till trots det fina augustivädret kunna överträffa föregående års volym i augusti. Fokus nu kommer att ligga på att konsolidera tillväxten för att säkerställa en fortsatt positiv trend säger VD Rutger Lindquist i en kommentar.”

  För ytterligare information kontakta:
  Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

  rutger.lindquist@jojka.com

  Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

  Jojka tangerar föregående års augusti volym Efter en svag inledning i augusti stärktes marknaden efter två veckor och Jojka stängde månaden på +4% mot augusti månad 2014. På helårsbasis ligger volymutvecklingen för närvarande på +78%. Skälet till ökningen

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Jojkas volymtillväxt fortsätter i juli, +28% mot juli föregående år

  Pressmeddelanden   •   2015-08-05 10:39 CEST

  Det är med stor glädje vi kan konstatera att juli, till trots att det är en semestermånad, följer den positiva trend vi hittills haft i år. Volymutvecklingen för månaden stannade på +28% jämfört med föregående år och för totala året är siffran +105%. Skälet till ökningen ligger i såväl nya kunder samt befintliga som expanderat sin användning av Jojkas tjänster. Fler inser att SMS är en en stark kanal för att öka försäljningen samt att få ut information till rätt person i realtid. Vi på Jojka får också fler och fler förfrågningar och intresseanmälningar från brancher som traditionellt inte använt SMS som kanal och som nu söker nya vägar.

  ”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att även juli månad slutade starkt. Vi har goda förhoppningar om att tillväxttakten kommer att fortsätta men på mera normala nivåer jämfört med Q2. Fokus kommer att ligga på att konsolidera tillväxten för att säkerställa en fortsatt positiv trend säger VD Rutger Lindquist i en kommentar.”

  För ytterligare information kontakta:
  Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

  rutger.lindquist@jojka.com

  Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Sista dag för handel med BTA

  Pressmeddelanden   •   2015-07-17 09:13 CEST

  Pressmeddelande 17 juli

  JOJKA: SISTA DAG FÖR HANDEL MED BTA

  Under juni månad genomförde Jojka Communication AB en emession i vilken3 192 455 nyemitterades.

  Sista dag för Handel i BTA 2 med ISIN SE0007158365 är 21 juli, avstämningsdag för omvandling är 2015-07-23 (två dagar senare).

  Aktier beräknas erhållas 27 juli

  Efter registrering av de nyemitterade aktierna hos Bolagsverket är det totala antalet aktier i Jojka AB 9 577 366 från tidigare 6 384 911

  Jojka Communications AB (publ)
  Styrelsen

  Rutger Lindquist
  Verkställande Direktör
  Jojka Communications AB
  Rutger.lindquist@jojka.com
  www.jojka.nu

  Om Jojka

  Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey lösning som hjälper företag att ha få bättre koll på sin eftermarknad. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget.

  Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.

  Under juni månad genomförde Jojka Communication AB en emession i vilken 3 192 455 nyemitterades. Sista dag för Handel i BTA 2 med ISIN SE0007158365 är 21 juli, avstämningsdag för omvandling är 2015-07-23 (två dagar senare). Aktier beräknas erhållas 27 juli

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 1 bild

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • Media, press och försäljning
  • Rutger Lindquist
  • 08-611 26 00
  • 0709966666

  Om Jojka

  Jojka erbjuder lättanvända tjänster för butiker som vill använda SMS-marknadsföring samt serviceföretag som vill kommunicera med sin mobila personal

  Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som är mobila eller vill nå sina kunder via deras mobiltelefon.

  Vi erbjuder två tjänster till olika målgrupper
  Jojka Salesboost - är en lättanvänd tjänst för online butiker och fysiska butiker att nå ut till sina kunder och sälja mer via SMS marknadsföring. Verktyget gör att butiken kan skicka ut erbjudanden och information till sin kundbas via SMS.

  Jojka Survey - är en tjänst för företag att kunna mäta kundnöjdheten.

  Adress

  • Jojka
  • Birger Jarlsgatan 18
  • 11434 Stockholm