Wmn0wvlxmwwbavvzikgp

Nu byggs det i bostadsbristens Jokkmokk

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 13:26 CEST

P4xtekyomr3s0k3ix3nb

Isak Utsi, Porjus prisas av SIDA och Utrikesdepartementet

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 15:13 CEST

Media no image

​Jokkmokk säger nej till Norrlands län

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 14:06 CEST

Jokkmokks kommun har beslutat att säga nej till bildandet av Norrlands län. Kommunen konstaterar att förslagen i delbetänkandet att bilda tre nya län, Norrlands län, Svealands län samt Västra Götalands län, år 2018 bidrar till att skapa jämnstarka län och landsting. Men enligt Jokkmokks kommun belyser inte utredarnas förslag tillräckligt tydligt vilka positiva och/eller negativa effekter regionalindelningen kommer att innebära för inlandskommuner med långa avstånd.

-Det känns som att centraliseringen påskyndas och klyftan mellan stad och land riskerar att växa ytterligare. I en region bestående av nära 53 procent av Sveriges yta känns det inte som om problemen skulle bli mindre. Det tar exempelvis 2.5 timme att köra från Kåbdalis i kommunens östra del till Ritsem i väster, säger Jokkmokks kommunalråd Robert Bernhardsson. Vi känner också att avståndet till beslutsfattarna ökar.

Befolkningstätheten är en mycket viktig parameter och påverkar i hög grad förutsättningarna till regional utveckling.

-Jag efterlyser en analys av vilka konsekvenser som det innebär för glesbefolkade kommuner baserat på befolkningstäthet, inte på antalet människor. Att befolkningsmässigt jämnstora län skulle skapa bättre förutsättningar för likvärdig sjukvård, kollektivtrafik och infrastruktur i hela landet känns inte trovärdigt.

För ytterligare kommentarer
Robert Bernhardsson, kommunalråd
072 224 00 36   

Läs vidare »
Rhayxvv37ypjkgasdyyr

Annika Almqvist, ny kommunchef i Jokkmokk

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 12:15 CEST

Hfoqjrjedvnrqrbmqswd

Satsning på en utökning av Giella, Jokkmokks samiska förskola

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2016 08:44 CEST

Stor efterfrågan på samiska förskoleplatser i Jokkmokk ligger bakom Jokkmokks kommuns beslut om investering i större och mer ändamålsenliga lokaler för förskolan Giella. Man kommer utöka med en avdelning till sammanlagt fyra. Verksamheten som drivs av Sameskolstyrelsen beräknas kunna flytta in nya lokalerna på Nyborgsområdet till terminsstarten 2017.

Vtnaezjngrddxen8zc8i

Stefan Andersson, Jokkmokks kommuns nya tillväxtchef

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2016 09:08 CEST

Den 1 september tillträder Stefan Andersson som ny chef för Jokkmokks kommuns tillväxtfunktion. Uppdraget omfattar 50 % tjänst som chef och 50 % tjänst som utredare. Stefan kommer närmast från en tjänst som boendechef för ensamkommande barn och ungdomar i kommunen och har tidigare innehaft förtroendeuppdraget som kommunalråd i Jokkmokk.

Vv65g8b9o68eqvgtz0ci

Besöksnäringen når nya rekordnivåer i Jokkmokks kommun

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 09:41 CEST

Mellan åren 2014 till 2015 växte näringen med 6% till rekordomsättningen 267 miljoner kronor. I Turistekonomisk modell, TEM® summeras 366 000 gästnätter, en ökning med 30 % sedan 2012. Under samma tidsperiod har 34 nya årsverken skapats i kommunen.

Jmckosn8rcdg4ujjoqil

ArcticSites launches 3 developed data centre brownfield sites at Datacloud Europe 2016 in Monaco 8th-9th of June

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2016 09:35 CEST

Jmckosn8rcdg4ujjoqil

ArcticSites publicerar 3 färdigställda sajter för datacenter på Datacloud Europe 2016 i Monaco 8-9/6

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2016 09:31 CEST

Media no image

Jokkmokks kommun presenterar finansiering för Sametingets parlamentsbyggnad

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 13:36 CEST

Jokkmokks kommun har aktivt arbetat för att Sametingets parlament ska byggas i Jokkmokk.

Jokkmokks kommun kan nu erbjuda en hyreslösning för Sametinget som innebär att vi finansierar och bygger Sametingets kommande parlamentsbyggnad.

Jokkmokks kommun har delgett Sametingets ledamöter erbjudandet och vill bistå med den information som behövs för att ledamöterna ska kunna ta väl avvägda och långsiktigt hållbara beslut.

  • Vi har en har en stark vilja att parlamentsbyggnaden ska byggas i Jokkmokk och har arbetat med frågan på olika nivåer och områden för att kunna presentera ett helhetskoncept och möjligheter för både Sametingets styrelse och övriga ledamöter, säger Robert Bernhardsson, Kommunalråd i Jokkmokk.

Dialogmöten har genomförts med berörda och andra intresserade aktörer. Frågan har även diskuterats med sametingspolitiker och ett aktivt arbete med att visa fördelar med att etablera parlamentshuset i Jokkmokk harbedrivits.

  • Få kommuner har en så stark samisk prägel som Jokkmokk. Vi har kulturarbetare, samiska institutioner, organisationer och företag. Detta attraherar besökare samt bidrar till inflyttning, menar Robert Bernhardsson.

Jokkmokks kommun har tidigare bjudit in Sametingets styrelse för att visa lämpliga etableringsplatser för en byggnad och koncept för parlamentet och ett möjligt kansli. Frågan bordlades på senaste plenum i Gällivare i februari i år. Jokkmokks kommun kommer finnas representerade på plenum i Östersund 31:a maj-2:a juni för att kunna svara på frågor och delge ytterligare information om erbjudandet.

För mer information

Robert Bernhardsson, kommunalråd 0971-171 92 eller 072-224 00 36

Bifogas

Broschyr ”Jåhkåmåhkke – en dynamisk destination för Sametingets parlament”

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Om Jokkmokks kommun

Jokkmokk – kulturellt, vilt och vackert

Jokkmokk, Jåhkåmåhkke, är känd för Jokkmokks marknad som firade 400-årsjubileum i februari 2005 och för sin roll som en central samisk samlingsplats. Jokkmokk är en kulturrik ort och kommun med fjällmuséet Ájtte, Samernas Utbildningscentrum, Sámi duodji och ett flertal konst- och hantverksbutiker.

Adress

  • Jokkmokks kommun
  • Västra Torggatan 11
  • 962 85 Jokkmokk
  • Vår hemsida

Länkar