Rhayxvv37ypjkgasdyyr

Annika Almqvist, ny kommunchef i Jokkmokk

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 12:15 CEST

Hfoqjrjedvnrqrbmqswd

Satsning på en utökning av Giella, Jokkmokks samiska förskola

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2016 08:44 CEST

Stor efterfrågan på samiska förskoleplatser i Jokkmokk ligger bakom Jokkmokks kommuns beslut om investering i större och mer ändamålsenliga lokaler för förskolan Giella. Man kommer utöka med en avdelning till sammanlagt fyra. Verksamheten som drivs av Sameskolstyrelsen beräknas kunna flytta in nya lokalerna på Nyborgsområdet till terminsstarten 2017.

Vtnaezjngrddxen8zc8i

Stefan Andersson, Jokkmokks kommuns nya tillväxtchef

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2016 09:08 CEST

Den 1 september tillträder Stefan Andersson som ny chef för Jokkmokks kommuns tillväxtfunktion. Uppdraget omfattar 50 % tjänst som chef och 50 % tjänst som utredare. Stefan kommer närmast från en tjänst som boendechef för ensamkommande barn och ungdomar i kommunen och har tidigare innehaft förtroendeuppdraget som kommunalråd i Jokkmokk.

Vv65g8b9o68eqvgtz0ci

Besöksnäringen når nya rekordnivåer i Jokkmokks kommun

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 09:41 CEST

Mellan åren 2014 till 2015 växte näringen med 6% till rekordomsättningen 267 miljoner kronor. I Turistekonomisk modell, TEM® summeras 366 000 gästnätter, en ökning med 30 % sedan 2012. Under samma tidsperiod har 34 nya årsverken skapats i kommunen.

Jmckosn8rcdg4ujjoqil

ArcticSites launches 3 developed data centre brownfield sites at Datacloud Europe 2016 in Monaco 8th-9th of June

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2016 09:35 CEST

Jmckosn8rcdg4ujjoqil

ArcticSites publicerar 3 färdigställda sajter för datacenter på Datacloud Europe 2016 i Monaco 8-9/6

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2016 09:31 CEST

Media no image

Jokkmokks kommun presenterar finansiering för Sametingets parlamentsbyggnad

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 13:36 CEST

Jokkmokks kommun har aktivt arbetat för att Sametingets parlament ska byggas i Jokkmokk.

Jokkmokks kommun kan nu erbjuda en hyreslösning för Sametinget som innebär att vi finansierar och bygger Sametingets kommande parlamentsbyggnad.

Jokkmokks kommun har delgett Sametingets ledamöter erbjudandet och vill bistå med den information som behövs för att ledamöterna ska kunna ta väl avvägda och långsiktigt hållbara beslut.

  • Vi har en har en stark vilja att parlamentsbyggnaden ska byggas i Jokkmokk och har arbetat med frågan på olika nivåer och områden för att kunna presentera ett helhetskoncept och möjligheter för både Sametingets styrelse och övriga ledamöter, säger Robert Bernhardsson, Kommunalråd i Jokkmokk.

Dialogmöten har genomförts med berörda och andra intresserade aktörer. Frågan har även diskuterats med sametingspolitiker och ett aktivt arbete med att visa fördelar med att etablera parlamentshuset i Jokkmokk harbedrivits.

  • Få kommuner har en så stark samisk prägel som Jokkmokk. Vi har kulturarbetare, samiska institutioner, organisationer och företag. Detta attraherar besökare samt bidrar till inflyttning, menar Robert Bernhardsson.

Jokkmokks kommun har tidigare bjudit in Sametingets styrelse för att visa lämpliga etableringsplatser för en byggnad och koncept för parlamentet och ett möjligt kansli. Frågan bordlades på senaste plenum i Gällivare i februari i år. Jokkmokks kommun kommer finnas representerade på plenum i Östersund 31:a maj-2:a juni för att kunna svara på frågor och delge ytterligare information om erbjudandet.

För mer information

Robert Bernhardsson, kommunalråd 0971-171 92 eller 072-224 00 36

Bifogas

Broschyr ”Jåhkåmåhkke – en dynamisk destination för Sametingets parlament”

Läs vidare »
Aw5tybroxolhuhbme52v

Annika Fredriksson ny på nyinrättad tjänst som kommunikationsstrateg i Jokkmokk

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 11:51 CEST

Media no image

Jokkmokks kommun tillförordnar ny kommunchef

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2016 11:17 CEST

Nuvarande kommunchef Anders Nygårds har uttryckt en önskan om andra arbetsuppgifter. ”Kommunchefsuppdraget går nu in i en ny fas”, säger Anders Nygårds som en förklaring till att han nu väljer att lämna befattningen som kommunchef. Stora förändringar har skett inom den kommunala organisationen under den senaste tiden. ”Det är nu fullt naturligt att någon annan tar vid och verkställer de förändringar som beslutats” säger Anders vidare som kommentar till sitt beslut.

”Anders har haft chefsbefattningar i Jokkmokks kommun sedan 1995 och att han nu väljer en ny inriktning respekterar jag. Han har nyligen genomfört en process med organisationsförändringar så jag kan förstå att han gör bedömningen att tillfället är väl valt”, säger Robert Bernhardsson, kommunstyrelsens ordförande Jokkmokks kommun i en kommentar.

Anders Nygårds har en grundanställning i Jokkmokks kommun och kommer initialt att jobba med idéutveckling av Forsnäs Industriområde med särskild fokus på sågenområdet.

Arbetet med rekrytering av ny kommunchef har påbörjats.

Ekonomichef Annika Almqvist tillförordnas som kommunchef under rekryteringsperioden.

Läs vidare »
Media no image

Ny politisk organisation i Jokkmokks kommun

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2015 10:32 CET

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill genomföra en översyn av den politiska organisationen i Jokkmokks kommun.

Kommunstyrelsen har uppdraget att presentera förslag till ny politisk organisation samt en tidsplan för genomförande. I juni 2016 ska förslaget vara klart att presenteras för Kommunfullmäktige.

Robert Bernhardsson Kommunalråd i Jokkmokks kommun :

- Målet med en ny organisation är att tydliggöra ansvar och roller både i den politiska organisationen men senare också i förvaltningsorganisationen. Organisationen skall bygga på de goda förutsättningar som den mindre kommunen har för samverkan över verksamhetsgränser. Resultatet skall ge förutsättningar för att skapa en effektiv verksamhet av god kvalitet för medborgare och företag.


För mer information:

Robert Bernhardsson Kommunalråd Jokkmokks kommun 0971-171 92

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Om Jokkmokks kommun

Jokkmokk – kulturellt, vilt och vackert

Jokkmokk, Jåhkåmåhkke, är känd för Jokkmokks marknad som firade 400-årsjubileum i februari 2005 och för sin roll som en central samisk samlingsplats. Jokkmokk är en kulturrik ort och kommun med fjällmuséet Ájtte, Samernas Utbildningscentrum, Sámi duodji och ett flertal konst- och hantverksbutiker.

Ett nytt årligt evenemang är Sápmi awards som hyllar samiska kulturbärare i hela Sápmi med start i juni 2012. Hemsida: www.sapmiawards.se

Sedan 2008 arrangerar kommunen Jokkmokk Winter Conference i februari för studerande, forskare, unga beslutsfattare och opinionsbildare.Den internationella miljökonferensen har en egen hemsida: http://www.winterconference.se.

Adress

  • Jokkmokks kommun
  • Västra Torggatan 11
  • 962 85 Jokkmokk
  • Vår hemsida

Länkar