Skip to main content

Jokkmokks kommun har lämnat in klimatåtgärdsplan till EU

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 17:36 CET

Jokkmokks kommun var först i Norrbotten med att underteckna EU:s borgmästaravtal, och är idag en av endast 48 kommuner av landets 290 som hitills som gjort detta. Borgmästaravtalet är ett avtal där den kommun som undertecknar förpliktigar sig att minska sina koldioxidutsläpp med 20 procent innan år 2020, bland annat genom att ta fram och genomföra en åtgärdsplan (Sustainable Energi Action Plan, SEAP) för hållbar energiförbrukning inom verksamhetens ansvarsområden. Vidare ska en grundläggande utsläppsinventering göras.

Jokkmokks kommun har nu lämnat in sin åtgärdsplan (SEAP) och därmed redan uppfyllt de krav som EU kräver av sina medlemskommuner.

-          Vi har samlat in information om hela kommunens energiförbrukning, såväl förvaltning som hushållen, sen har detta räknats till koldioxidutsläpp, säger Silva Herrman, klimatstrateg i Jokkmokks kommun. Hon och kollegan Wolfgang Mehl anställdes av kommunen år 2007 efter ett beslut att göra en offensiv satsning på klimatfrågorna, där utöver arbetet med att sänka kommunens egna utläpp, bland annat ett undertecknande av Borgmästaravtalet, ett medlemskap i Sveriges Ekokommuner och Jokkmokk Winter Conference ingår.

Städer och samhällen är idag, genom de produkter och tjänster som invånarna använder ansvariga för mer än hälften av de växthusgasutsläpp som härrör från energi för mänsklig verksamhet. Därför måste de lokala och regionala myndigheterna som verkar närmast medborgarna leda arbetet med energieffektivisering och utgöra goda förebilder.

Anna Hövenmark (V), Kommunalråd Jokkmokks kommun:

-          Även om det är städerna som står för 70 procent av alla koldioxidutsläpp så kan vi i glesbygd inte bara sätta oss ner och rulla tummar. Att minska klimatpåverkan på vår jord är en fråga, inte bara om solidaritet utan också överlevnad.

 

-          Jag vet inte varför fler kommuner inte har skrivit på EU:s borgmästaravtal. Kanske är det så att vi här uppe i norr först märker av förändringarna i klimatet och därför också är snabbare till handling.

 

Läs mer om EU:s Borgmästaravtal

http://www.eumayors.eu/

 Läs mer om Sveriges Ekokommuner

http://www.sekom.nu/

 Läs mer om Jokkmokk Winter Conference

http://www.winterconference.se/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera