Skip to main content

Full fart på utbyggnaden av stadsnätet

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 11:32 CEST

Det pågår febril aktivitet ute på gator och i trädgårdar runt om i Jönköping när 29 olika grävlag bygger fiber åt Jönköping Stadsnät Wetternet. Under 2016 kommer 4000 villor att anslutas till stadsnätet, det är en tjugo gånger fler jämfört med 2010. Under de kommande tre åren kommer nio av tio fastigheter i tätbebyggt område att få erbjudande om att få fiber.

Runt om i Jönköping arbetar totalt 29 grävlag med att gräva ner rör till alla som har beställt fiber. Varje anslutning sker i olika steg och grävningen är det första som händer på fastigheten. En av dem som gräver för Jönköping Energi är Magnus Hultman på Dag’s Grävservice:

– Det är fullt upp med arbetet, men en solig dag som denna är det skönt att vara ute. Det är kul att vara en del i utbyggnaden av fibernätet i Jönköping.

Planeringen är viktig
För att kunna bygga 4000 anslutningar per år krävs ett väl fungerande planeringsarbete. Innan själva grävningen kan börja måste både stam- och områdesnäten planeras i detalj. Efter det planeras grävningen på varje fastighet, innan arbetet kan påbörjas.

– Vi har igång alla tillgängliga resurser som vi kan få tag i för att klara av utbyggnadstakten. Det är en rejäl utmaning att få allt att flyta på. Men våra entreprenörer är duktiga och tar ett stort ansvar säger Richard Eng som jobbar som Produktionsledare på Jönköping Energi.

Installationen sker i flera steg
Under grävningen läggs tomrör ner tillsammans med en söktråd innan marken återställs. Nästa steg i installationen är att blåsa in fibertråden i tomröret. Efter detta sker själva inkopplingen av fibertråden och stadsnätsboxen installeras inne i fastigheten. Normalt sett tar hela installationen från grävning till färdig anslutning 5-8 veckor.

En god kraft är Jönköping Energis vision. Den signalerar att vi vill vara en medspelare och drivande i utformningen av regionens framtida infrastruktur och ett gott samhälle. Vi arbetar för att det ska vara enkelt att vara kund hos oss, vi ska finnas nära och tillsammans bidra till ett hållbart samhälle. För att lyckas skapa ett hållbart samhälle som kunder, näringslivspartner och arbetsgivare upplever i vardagen och i framtiden ska vi vara en god kraft. Jönköping Energi grundandes 1907 och omfattar kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,3 miljarder kronor per år och vi är 270 anställda www.jonkopingenergi.se