Skip to main content

Jönköping Energi bygger ny panna för ångproduktion till Munksjös papperstillverkning

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 15:30 CEST

Idag har Jönköping Energi tecknat avtal om byggnation av en panna för leverans av ånga till Munksjö Paper AB.

Kraftvärmeverket Munksjö har under lång tid producerat ånga för Munksjö Paper ABs papperstillverkning och från mitten av 1980-talet även fjärrvärme till Jönköping. Produktionen av fjärrvärme och ånga vid Kraftvärmeverket Munksjö kommer att minska i och med att den nya kraftverkspannan på Torsvik tas i drift. Pannan på Torsvik kommer att eldas med biobränsle (skogsflis) och producera fjärrvärme och el.

Munksjö Paper AB som sedan mer än 150 år tillbaka bedriver pappersproduktion på området och idag har en anläggning som sysselsätter ca 120 personer har ett behov av att ånga även i framtiden tillgodoses på bästa hållbara sätt från Kraftvärmeverket. Jönköping Energi har därför i samarbete med Munksjö arbetat fram en ny energilösning för att kunna säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet av ånga. Ett nytt avtal är tecknat om ångleverans där en del av avtalet innebär att Jönköping Energi bygger en elångpanna. Samtidigt bygger Jönköping Energi ut elkraftförsörjningen för den nya pannan på Munksjös område. Anläggningen ska även producera fjärrvärme till Jönköping under årets kalla månader och fungera som reservanläggning i fjärrvärmenätet. Byggtiden beräknas till ett år.

”Vi drivs av att bidra till en positiv tillväxt av Jönköping och detta är ett lysande exempel på detta. Stadens utveckling i området, de kulturhistoriska värdena och kundens behov har ställt stora krav på lösningen. Det känns riktigt roligt att konstatera att vi med detta avtal har nått ända fram med den.” – Fridolf Eskilsson, VD Jönköping Energi AB.

Mer information

Anders Hasselberg, Jönköping Energi, 036-10 82 14
Maria Ljung, Jönköping Energi, 036-10 32 33

Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 260 anställda.

Bifogade filer

PDF-dokument