Skip to main content

Kylan gör att Torsvik går för fullt

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 10:47 CET

Nu går Torsvik för fullt med värme- och elproduktion. Det biobränsleeldade kraftvärmeverket och det avfallseldade kraftvärmeverket kompletterar varandra och är båda i gång under den kalla perioden – från älgjakten till april. Pannorna går just nu för högtryck.

Biobränslepannan eldar 120-130 kubikmeter, drygt ett lastbilslass per timme, med grenar och toppar från skogen. Det avfallseldade kraftvärmeverket eldar drygt 4000 soppåsar, 20 ton, per timme. Det blir cirka fyra sopbilar i timmen.

– De senaste dagarnas kyla har krävt att vi även kör med våra reservanläggningar för att klara köldknäppen. Detta betyder att både Munksjö- och Huskvarnaanläggningarna är igång för att säkra värme och ljus till alla kunder i Jönköping, säger Dan Bruhn, produktionschef på kraftvärmeverket i Jönköping.

Undvik att kylan höjer din el- och fjärrvärmekostnad
Under den kalla perioden ökar förbrukningen.

– En grad lägre inomhustemperatur gör att du sparar ungefär 5 procent i energikostnader, så det lönar sig både för privatkundens ekonomi och samhällsekonomiskt att vara energieffektiv säger Dan Bruhn.

Ett normalt småhus förbrukar cirka 15 000 kWh/år för uppvärmning. Om du skulle spara 5 procent innebär det en besparing på 750 kWh/år eller cirka 1125 kronor/år vid ett energipris på 1,5 kr/kWh (genomsnittligt totalpris på el som betalas av hushållskunder enligt SCB, 2015).

Om Torsvik
På Torsvik produceras el och fjärrvärme till cirka 55 000 kunder. De båda verken står tillsammans för cirka 90 procent av fjärrvärmebehovet och 20 procent av den el som används i vårt närområde.

Kontaktperson
Dan Bruhn
Produktionschef
Telefon: 036-10 32 14

Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 260 anställda.