Skip to main content

Taggar

 • Kultur- och fritidsdirektör
 • Jönköpings kommun
 • mazar.alijevski@jonkoping.se
 • 036-10 54 88

 • Tillträdande stadsdirektör
 • Stadskontoret
 • 031-366 94 01
Foto: Johan Twedberg, Göteborgs stad

 • Kommunstyrelsens ordförande (C)
 • Ansvarsområde 1, ledningsfrågor
 • ezann-maxoetepjpgbpvsnzirie.nishdulsson1@jbwnqcconojqdxxkopinvdafmngfeni.shwuqimgye
 • 036-105524
 • 070-5785524

 • Kommunalråd
 • Ansvarsområde 3, Samhällsbyggnadsfrågor.
 • pemztepwr.oofcjuipttmterhocngmstrom@edjonkmdopbcinsqixjog.se
 • 0706-880 100

 • Ordförande barn- och utbildningsnämnden
 • anne-marie.grennhag@jonkoping.se
 • 0725-429060
 • 0707-730117

 • Ordförande socialnämnden
 • ola.nilsson1@jonkoping.se
 • 0725-126128

 • Ordförande stadsbyggnadsnämnden
 • anders.samuelsson@telia.com
 • 070-6963017

 • Ordförande tekniska nämnden
 • andfjxdeoorsdr.jhphborkqgenensfsson@mzjoihnkeeopinnsg.hjfcse

 • Ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 • bengt.regne@afjottdwnklblcwqlluwftjmopytmkinspg.dkqese
 • 076-7681411

 • Utbildningsdirektör
 • Utbildningsförvaltningen
 • goran.isberg@jonkoping.se
 • 036-10 67 04

 • Socialdirektör
 • Socialförvaltningen
 • karl.gudbcmundssonihobue@jqxngwkmconkoenfvpingtiqf.sjee
 • 036-10 60 15

 • Stadsbyggnadsdirektör
 • Stadsbyggnadskontoret
 • kkkawmjxtarinazc.bromsjr@joqlmvdonaipuulkopingri.sghkce
 • 036-10 50 11

 • Teknisk direktör
 • Tekniska kontoret
 • khlmiqdtthegvoomykasxwbqnpfnycwnkk.berghljolm@dvwgujjocxnkzdopxbuvinddeyg.zjse
 • 036-10 52 25

 • Räddningschef
 • Räddningstjänsten
 • saubpnmuel.nreysaqfxfdzpwftromxh@jaeonkomupingvidp.sxorhnge
 • 036-10 70 10

 • Miljö- och hälsoskyddschef
 • Miljö- och hälsoskyddskontoret
 • 036-105436

 • Biträdande socialdirektör
 • Socialförvaltningen
 • stefan.osterstrom@jonkoping.se
 • 036-10 23 06

 • Biträdande räddningschef
 • Räddningstjänsten
 • goran.melin@jonkoping.se
 • 036-10 56 69