Skip to main content

Taggar

 • Kommunalråd (M)
 • Ansvarsområde 3, Samhällsbyggnadsfrågor.
 • pebxtecar.btjufxttlierorstohrocsm@jdjotfnkvqopqaintxg.xwsesp
 • 0706-880 100

 • Ordförande Barn- och utbildningsnämnden
 • (Fd M)
 • annjneip-mncarguierb.gdwreswnnxqhaurg@tmjofhnkdzopijinmgg.tisero
 • 0725-429060
 • 0707-730117

 • Ordförande socialnämnden
 • (KD)
 • olcea.nwniwtlsonsofgn1tz@jmponhekonvpizwngem.satedz
 • 0725-126128

 • Ordförande stadsbyggnadsnämnden
 • (C)
 • anurdevprsew.solamvpueeslszjsoern@twtefjligwa.jmcosymyz
 • 070-6963017

 • Ordförande tekniska nämnden
 • (Fd M)
 • antzdeiarsds.jbjorsagetynsfjsoagn@tcjoeonkawopcpinwpg.nzseln

 • Ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 • (M)
 • bexangbst.obrefrgnxje@mojoconkksopoginxhg.tqsedk
 • 076-7681411

 • Tillträdande stadsdirektör
 • Stadskontoret
 • 031-366 94 01
Foto: Johan Twedberg, Göteborgs stad

 • Utbildningsdirektör
 • Utbildningsförvaltningen
 • gohmravpn.ofisaqbetdrgtx@jwronfvkoakpiqnngir.snieff
 • 036-10 67 04

 • Socialdirektör
 • Socialförvaltningen
 • kamjrlxe.gxsudsymutgndxksshkonjt@jgzonyrkohupiupngju.sudeor
 • 036-10 60 15

 • Stadsbyggnadsdirektör
 • Stadsbyggnadskontoret
 • kaottauaritqnaby.bgirotumsvi@jdwonmnkofdpiaknguz.sgeeai
 • 036-10 50 11

 • Kultur- och fritidsdirektör
 • Jönköpings kommun
 • majazaiqr.fwalvxijfcevwiskdqi@hsjodsnkcjopbfinpdg.mmseku
 • 036-10 54 88

 • Teknisk direktör
 • Tekniska kontoret
 • thoaomnhaswr.byierynghzqolxwm@yujobunkmuopkfinlcg.svsews
 • 036-10 52 25

 • Räddningschef
 • Räddningstjänsten
 • sawcmumnelge.nkkysiztrvaomre@jllontekokzpiwlngvm.snrenv
 • 036-10 70 10

 • Miljö- och hälsoskyddschef
 • Miljö- och hälsoskyddskontoret
 • 036-105436

 • Biträdande socialdirektör
 • Socialförvaltningen
 • stouefjuanqu.ohustxyertastudrolcm@hejoosnkwgoppbinqgg.bzsend
 • 036-10 23 06

 • Biträdande räddningschef
 • Räddningstjänsten
 • goupraunn.skmeanliain@rajoxnnkfkopxqinndg.hsseza
 • 036-10 56 69