Skip to main content

Aktivitetssatsning ska ge nya bekantskaper

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2018 15:14 CET

Genrebild. Foto: Smålandsbilder

Matlagning, sång, filosofisamtal, lägerutflykter, film och mycket annat. Genom en rad olika samarbeten utvecklar nu Jönköpings kommun utbudet med aktiviteter för den som passerat 60-strecket.

Många upplever att det är svårt att hitta sysselsättning efter sin pensionering. Andra efter att ha gått från tvåsamhet till att plötsligt bli ensamstående. För att hjälpa fler att hitta nya meningsfulla aktiviteter i sin vardag, men även på helger, högtider och sommartid gör nu Jönköpings kommun en satsning för att skapa fler mötesplatser.

– I brukarundersökningar ger de äldre kommunens äldreomsorg högt betyg men alltför många äldre upplever sig samtidigt ensamma och isolerade. Det vill vi ändra på, säger kommunalråd Andreas Sturesson (KD).

Efter beslutet tidigare i vintras har socialförvaltningen beviljat anslag och inlett samarbeten med ett tjugotal verksamheter som erbjuder olika aktiviteter. Dit är alla välkomna, det enda kravet som finns för att få delta är att deltagaren ska ha fyllt 60 år.

Cecilia Hjorth Attefall (KD), ordförande i äldrenämnden, är glad över alla aktiviteter som satsningen ger möjligheter till:

– Jag är så imponerad av den bredd som ansökningarna visar upp! Det blir så tydligt att engagemanget för äldres välbefinnande finns inom så många olika grupper. Det visar på den kraft som finns, både i den ideella sektorn och bland anställd personal, säger hon.

Att erbjuda mötesplatser för äldre är inget nytt i Jönköpings kommun. Inom äldreomsorgen finns idag mötesplatser i sex områden i kommunen: Bankeryd, Gränna, Huskvarna, Jönköping, Skärstad/Kaxholmen och Tabergsdalen. Med det nya projektet skapas ännu fler.

– Andelen äldre ökar i Jönköpings kommun, eftersom vi lever allt längre. Det ställer krav på samhället att erbjuda platser där människor kan träffas. Som kommun har vi en viktig roll att stimulera olika aktörer att erbjuda aktiviter som efterfrågas av en äldre målgrupp, säger Gustav Wass, samordnare inom äldreomsorgen.


För mer information kontakta:

Andreas Sturesson (KD), kommunalråd, tfn 0730-600 600
Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande äldrenämnden, tfn 0707-838 909
Gustav Wass, samordnare äldreomsorgen, tfn 036-10 71 43

Dessa verksamheter har beviljats anslag av Jönköpings kommun:

Kafé Sokrates 
Kafé Sokrates har beviljats medel för att starta upp en filosofigrupp.

Pingstkyrkan 
Pingstkyrkan har beviljats medel för att utöka sin verksamhet Torget 60+. Utökningen ska ske genom att under sommartid erbjuda aktiviteter så som musikunderhållning, samtalsgrupper, måltider osv. De kommer även att arrangera ett tredagarsläger med utflykter och gemenskap.

Smålandsidrotten 
Smålandsidrotten har beviljats medel för att i sin tur starta upp projekt i fem olika idrottsföreningar med syfte att minska ensamhet och isolering.

Jönköpings kommuns hemtjänst 
T
ormenås hemtjänst har blivit beviljade medel för att fortsätta med terapihundsverksamhet till ensamma personer med hemtjänst.

Ankarets dagverksamhet 
Ankaret har blivit beviljade medel för att starta upp en öppen mötesplats i Ankarets lokaler på fredagar. Fredagarna ska ha olika teman som till exempel bakning, poesi/litteratur och sång.

Baronen 
Baronen har blivit beviljade medel för att utöka sina öppettider så att de kan ha öppet även på söndagar. För att locka besökare och särskilja sig från sin ordinarie verksamhet tänker de ha olika teman vid träffarna som till exempel högläsning, bakning, filmvisning, diskussionsgrupper, matlagning samt att de vill uppmärksamma högtider.

Multicare Jönköping 
Multicare har blivit beviljade medel för att bryta isolering hos personer med invandrarbakgrund. Detta ska de göra genom en träffpunkt där personer från olika kulturer får en chans att träffas.

Gränna pastorat 
Gränna pastorat har blivit beviljade medel för att starta upp aktiviteter för äldre. Aktiviteterna ska spridas över hela pastoratet (Gränna, Visingsö och Örserum) och ska även syfta till en ökad samverkan mellan de olika orterna.

Immanuelskyrkan tillsammans med RPG och Studieförbundet Bilda 
Immanuelskyrkan har blivit beviljade medel för att genomföra uppsökande verksamhet för att nå målgruppen ensamma äldre män och erbjuda dem mötesplatser och visa upp den verksamhet de har idag.

SPF Tabergsdalen 
SPF Tabergsdalen har blivit beviljade medel att utveckla sin hembesöksverksamhet. De vill genom satsningen kunna erbjuda hämtservice för personer som behöver ta sig både till egna aktiviteter men även till andra aktiviteter som läkarbesök samt gör fler besök hemma hos personer som känner sig ensamma.

Röda Korset 
Röda Korset har blivit beviljade medel för att starta upp en satsning på ”Måltidsvänner”. Tanken med satsningen är att Röda Korset ska starta upp en grupp med volontärer som i samarbete med hemtjänstgrupper når äldre som känner sig ensamma.

Studieförbundet Vuxenskolan 
Vuxenskolan har blivit beviljade medel för att starta upp en träffpunkt för äldre på Österängen. Träffpunkt Österängen ska vara en plats man kan ta del av olika aktiviter, kultur och folkbildning samt känna samvaro. En av huvudmålgrupperna är personer med annan etnisk bakgrund.