Skip to main content

​Allt bättre resultat i Jönköpings grundskolor

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 07:00 CEST

Jönköping är en bra skolkommun. Foto: Smålandsbilder

Det går resultatmässigt allt bättre för grundskolorna i Jönköpings kommun. Resultaten hör till de 25 procent bästa i landet när det gäller meritvärde och andel behöriga till gymnasieskolan. Det visar Skolverkets statistik för läsåret 2015/16.

Det råder en positiv resultatutveckling i kommunens grundskolor. Frånsett det stora antal elever som anlände till skolorna under pågående läsår ser Jönköpings kommun en resultatförbättring för eleverna i årskurs 9 jämfört med föregående läsår.

– Det som gläder mest är att de skolor som tidigare haft den lägsta andelen behöriga elever nu står för de största förbättringarna. Våra största utmaningar framåt handlar om att möta nyanlända elever, motivera både flickor och pojkar att nå högre resultat samt att bevara och utveckla rätt kompetens bland våra medarbetare, säger David Norrfjärd, chef för grundskolan i Jönköpings kommun.

Skolverkets statistik för läsåret 2015/16 visar att resultatet för skolorna i Jönköpings kommun ligger över rikets genomsnitt totalt och i alla enskilda elevgrupperingar utom en. Undantaget gäller meritvärdet för elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige. I den elevgruppen har däremot Jönköpings kommun fler behöriga elever och fler elever med godkänt i alla ämnen än riket i genomsnitt. Skolverkets siffror visar samtidigt att det är pojkarnas meritvärde som mest positivt avviker från rikets genomsnitt. Trots den resultatförbättring som pojkarna visar upp fortsätter emellertid skillnaden mellan flickors och pojkars meritvärden att öka. Idag skiljer det i snitt drygt 20 meritpoäng till flickornas fördel.


För mer information kontakta:

David Norrfjärd
chef grundskola
Jönköpings kommun, tel. 036-10 67 40