Skip to main content

Besvikelse över utebliven satsning på höghastighetsjärnväg

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 17:53 CEST

Idag presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, ett förslag som väckte stor besvikelse i Jönköpings kommun.
Om förslaget blir verklighet förblir Jönköping en vit fläck på järnvägskartan under flera decennier framöver, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

En stor besvikelse. Så kan kommunledningens känslor sammanfattas sedan Trafikverket på torsdagen presenterat förslaget till ny nationell plan för transportsystemet. Där föreslogs att de nya stambanorna byggs för en kraftigt sänkt hastighet, 250 kilometer i timmen, och att en utbyggnad till Jönköping först är aktuell efter år 2029.

– Detta är ett ickebesked som riskerar att lägga en våt filt över stora utvecklingsområden i Jönköping. Vår linje är fortfarande att Sverigeförhandlingens besked och förslag till finansiering och utbyggnadstakt bör gälla, säger Ann-Marie Nilsson.

Regeringen har tidigare meddelat att en kommande höghastighetsjärnväg ska byggas i den takt som ekonomin tillåter, förutsättningar som legat till grund för Trafikverkets förslag. I förslaget som presenterades idag skriver dock Trafikverket att ”om förutsättningarna ändras och en mycket kraftig medelstilldelning möjliggörs, genom anslag eller exempelvis genom lån, bör strategin vara en snabb utbyggnad av ett höghastighetsnät".

– Om vi vill se en riktig höghastighetsjärnväg stå klar inom överskådlig tid krävs en annan finansieringsmodell. Med en etappvis utbyggnad och anslagsfinansiering kommer inte höghastighetssystemet att vara färdigbyggt förrän tidigast 2060. Jag förutsätter att Riksdag och Regering har högre ambitioner än så och då måste man se över finansieringsfrågan, säger Ann-Marie Nilsson.

Jönköpings kommun kommer nu att närmare analysera vad dagens besked innebär. I de nyttoberäkningar som ligger till grund för avtalet med Sverigeförhandlingen har Jönköpings kommun räknat på en höghastighetsjärnväg med tåg som förflyttar sig i 320 kilometer i timmen. Med förslaget om en kraftigt reducerad hastighet riskerar stora samhällsnyttor att gå om intet. Men trots dagens dystra besked är loppet långt ifrån kört, menar Ann-Marie Nilsson.

– Jönköpings kommun ger inte upp. Vi kommer naturligtvis att uppvakta infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) för att beskriva hur vi ser på förslagets konsekvenser. Jönköpings kommun kommer med full kraft att tydliggöra behoven och kraven på en annan finansieringslösning innan Regeringen fastslår planen nästa vår.

I Trafikverkets förslag finns emellertid även positiva delar. Elektrifiering och hastighetshöjande åtgärder av järnvägen Jönköping-Värnamo är en betydande investering i miljardklassen. Kommunen välkomnar även de omfattande förbättringsarbeten av E4 som föreslås, samt utbyggnaden av väg 26 vid Hedenstorp/Månseryd till 2+2-väg.