Skip to main content

Byggnader i Jönköping belyses för att uppmärksamma Orange day

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2018 08:00 CET

Byggnader och torg i Jönköping belyses för att uppmärksamma Orange day

Från den 23 november kommer byggnader och torg i Jönköping belysas för att uppmärksamma Orange day, internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor.

Den 25 november är det den internationella dagen för Orange day och det är UN Women, FN:s kvinnoorganisation som står bakom initiativet. Byggnader och monument världen över belyses då för att visa det globala problem som våld mot kvinnor och flickor är. Jönköpings kommun jobbar aktivt med denna fråga i olika verksamheter och ser det här som ett bra sätt att belysa det stora samhällsproblemet.

– Det här är ett sätt att ta ställning för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor, något som Jönköpings kommun tycker är viktigt och som finns med i vårt värdegrundsarbete, säger Josefin Hagström, utvecklingsledare på Jönköpings kommun.

Byggnader och torg i Jönköping som kommer vara upplysta i färgen orange är Rådhuset, Munksjöbron, Hoppets torg, Hovrättstorget och Lillsjöplan.

Jönköpings kommun gör detta i samarbete med Jönköping Energi och Zonta international, en global organisation som arbetar för att främja kvinnor och flickors rättigheter.

Kontakt
Vid frågor om Orange day och Jönköpings kommuns arbete med avskaffandet av våld mot kvinnor:
Josefin Hagstöm, utvecklingsledare, Jönköpings kommun
Tfn: 036 - 10 53 39

Vid frågor om våld i nära relation:
Eva Nilsson, chef för mottagning för våldsutsatta, Jönköpings kommun
Tfn: 036 – 10 29 56