Skip to main content

Cyklingen i Jönköping har ökat med 20 procent

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2016 07:30 CET

Mätningar från kommunens åtta fasta cykelräknare under den stora cykelperioden april-oktober 2016 visar en ökning med 20 procent fler passeringar jämfört med samma period 2015.
- Vi kan inte säga exakt vad ökningen beror på men det är många faktorer som spelar in, säger Olle Gustafsson projektledare för hållbart resande i Jönköpings kommun.

Det råder en cykeltrend i samhället i stort vilket säkert påverkar siffrorna, kommunen satsar även på en förbättrad infrastruktur för cykel och det har också betydelse.

Sedan 2013 har Jönköpings kommun tillsammans med stadens cykelhandlare erbjudit över 1000 testveckor med elcykel genom kampanjen Låt bilen stå vilket har bidragit till en snabb ökning av antalet elcyklar i vår backiga stad. 1900 kommunanställda har beställt en förmånscykel och samtidigt som lokalpressen har skrivit mycket om cykling.

Cykelrekord slogs först i maj 2016 (254142 passeringar) och sedan i september 2016 (278448 passeringar).

- Vi hade ett ansträngt trafikläge i maj, med vägarbeten och köer i centrala delarna av Jönköping. Min teori är att många vanebilister då upptäckte cykelns fördelar och sedan fortsatte att cykla efter sommaren, säger Olle Gustafsson.

Vill du vara med att påverka framtidens cykling i Jönköping? Sista dagen att tycka till om cykelprogrammet är den 5:e november.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta:

Olle Gustafsson
Projektledare, Hållbart resande
Jönköpings kommun
Tel 036- 10 50 86