Skip to main content

Fadderverksamhet ska öka integrationen av barn och unga

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2017 09:15 CEST

Nu söker vi fadderfamiljer inom Jönköpings kommun.

Med en fadderfamilj kan det bli lättare för ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd att komma in i det svenska samhället. Nu har Jönköpings kommun beviljats en halv miljon kronor för ett projekt som ska främja integration

Många ensamkommande barn och unga har uttryckt att de vill få kontakt med familjer för att få en större kunskap och förståelse för det svenska samhället. Av det skälet valde Jönköpings kommun att söka integrationsmedel från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Nu står det klart att kommunen har beviljats 503 200 kronor för att driva projektet fram till årsskiftet 2018/19.

- Med en fadderfamilj kan våra ungdomar skapa nya, positiva kontakter och bredda sitt sociala nätverk. Vi vet att relationer berikar och får människor att växa. Här ges denna möjlighet både till fadderfamiljen och till den unge. Förhoppningsvis kan nya vänskapsband knytas som kan vara över tid, säger Marie Andersson, områdeschef ensamkommande barn och unga.

100 fadderfamiljer behövs
Projektet har nyligen startat och löper fram till 31 december 2018. Målet är att minst 100 familjer ansökt om fadderskap och att 30 ensamkommande barn och unga har etablerat kontakt med fadderfamiljerna innan projektets slut. Arbetet kommer att ledas av Jenny Lilja på Studieförbundet vuxenskolan, som startade projektet Mötesplats Habo för nyanlända.

- Jag har sett vilken skillnad detta gör för ungdomarna. Bara att till exempel ha en vuxen som tittar på fotbollsmatchen de spelar betyder mycket för ungdomen. Även för familjerna som blivit faddrar har det blivit något positivt. Jag tror på att bjuda med en ungdom i vardagen och inte krångla till det så mycket, så blir det bra. Ungdomarna behöver svenska kontakter för att bli bra samhällsmedborgare och vi behöver alla hjälpa till på olika sätt. Det här är ett sätt som vi har sett fungera, säger Jenny Lilja, projektledare fadderverksamhet.

Så ansöker man om att bli fadder
Ansökan om att bli fadderfamilj görs via Studieförbundet vuxenskolan. Förbundet kommer även att arrangera gemenskapsträffar där ungdomar och familjer får lära känna varandra under en aktivitet, exempelvis matlagning, bowling eller en utflykt. Fadderfamiljer kommer också att erbjudas möjlighet till föreläsningar och träffar för att dela erfarenheter med varandra.

Missionskyrkan i Bankeryd, Immanuelkyrkans i Jönköping, Pingstkyrkan i Jönköping och Erikshjälpen i Jönköping är också delaktiga i projektet. Deras uppdrag är att vara med och sprida information om projektet och därmed hitta fadderfamiljer.

Kontaktpersoner
Marie Andersson, områdeschef ensamkommande barn och unga, Jönköpings kommun, tfn 036-10 80 29.
Jenny Lilja, projektledare, Studieförbundet vuxenskolan, tfn 072- 921 83 27.