Skip to main content

Fira World Fair Trade Day 14 maj

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 12:00 CEST

Jönköping är en stolt Fair Trade City sedan 2009.

Den 14 maj är det World Fair Trade Day. Var med och fira den med oss!


I höstas enades FN:s generalförsamling om 17 ambitiösa hållbarhetmål som alla världens länder gemensamt ska arbeta mot för att nå en hållbar utveckling. Agenda 2030, som hållbarhetsmålen kallas, sätter fokus på det som blivit uppenbart - att fattigdomsbekämpning och ett förändrat klimat är två utmaningar som är tätt sammanknutna och kräver gemensamma lösningar. För att nå dit är handel ett viktigt och kraftigt verktyg. Men för att handel ska vara ett verktyg som fungerar även för de allra fattigaste, krävs det att den sker med respekt för både människa och miljö.

Genom att välja Fairtrade-märkt är du med och bidrar till att lyfta människor ur fattigdom. Genom ditt val vet du att de Fairtrade-certifierade producenterna fått en betalning som täcker kostnaden för en hållbar produktion. Producenterna får också en extra Fairtrade-premie som t ex används för investeringar i skolor, kliniker eller infrastruktur. Fairtrade-premien ger också odlare möjlighet att själva investera i och förbättra arbetet med sitt miljöarbete och sin klimatpåverkan.

- Vi har kontaktat återförsäljare och serveringsställen med fairtradeprodukter och bett dem visa upp sitt sortiment. Vi hoppas att handeln ställer upp, säger Annika Wilow Sundh, sekreterare i Fairtrade City Jönköping.

För att nå visionen i Agenda 2030 om en hållbar värld fri från fattigdom behövs ett engagemang från flera håll.

- Att välja Fairtrade-märkt och verka för en rättvis handel är ett steg i rätt riktning, och något vi alla kan göra genom våra val i butiken. Det tycker jag är något som är värt att uppmärksamma fler om när vi firar World Fair Trade Day runt om i hela världen den 14 maj, säger Annika Wilow Sundh.

Den 9 maj 2009 diplomerades Jönköpings kommun till en Fairtrade City. Det betyder bl.a. att kommunen engagerar sig för rättvis handel, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete samt att det finns ett antal butiker och caféer i kommunen där allmänheten kan göra ett etiskt val.

För mer information kontakta:

Annika Wilow Sundh
sekreterare i Fairtrade City Jönköping
tel 0725-079107