Skip to main content

Flera åtgärder för ett tryggare bibliotek på Öxnehaga

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 12:37 CET

Efter händelsen när en medarbetare misshandlades på Öxnehaga bibliotek vidtar nu Jönköpings kommun en rad åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten för medarbetare och besökare på bibloteket.

Efter den tillfälliga stängningen av biblioteket är verksamheten sedan förra veckan åter i full gång. Under den gångna veckan har väktare funnits på plats i lokalen, en trygghetsskapande närvaro som kommer att fortsätta under vissa tider. Men det är bara en av flera åtgärder som görs för att biblioteket ska bli en tryggare plats.

−Efter händelsen har vi träffat medarbetarna vid flera tillfällen och det finns en oro för att något liknande skulle kunna hända igen, en oro som vi tar på stort allvar. Som arbetsgivare har vi ansvar för våra medarbetares arbetsmiljö och som en följd av det som hänt gör vi nu flera åtgärder så att de ska känna sig trygga, säger Ulf Moberg, bibliotekschef i Jönköpings kommun.

Det handlar bland annat om att öka bemanningen, att biblioteket förses med kompletterande larmutrustning och att medarbetarna ska utbildas i hur de ska agera vid hotfulla situationer. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer också att förlägga fler aktiviteter till biblioteket. Allmänheten kommer att erbjudas samma möjlighet, detta i syfte att fler vuxna att vistas inne på biblioteket under ordinarie öppettider. Dessutom kommer samarbetet med skolan och med socialtjänstens fältassistenter att öka.

Kultur- och fritidsdirektör Karin Semberg som ser samverkan mellan berörda samhällsfunktioner som en nyckelfaktor för att få bukt med problemen.

−Vi har en nolltolerans mot alla former av hot och våld i våra kommunala verksamheter. Därför ska vi göra allt för att försvåra för de som ställer till med besvär. För att lyckas med det krävs att goda krafter i kommunen samarbetar för att skapa bra miljö och en bra verksamhet för våra kommuninvånare, säger hon.

Peter Jutterström, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (M), understryker att medarbetarna på biblioteken måste kunna känna sig trygga på sina arbetsplatser.

−Att en medarbetare på ett av våra bibliotek misshandlas på sin arbetsplats är naturligtvis helt oacceptabelt. Därför skjuter nu kultur- och fritidsnämnden till extra medel så att ingen, varken anställda eller besökare, ska känna olust eller otrygghet inför att besöka våra bibliotek. Ett bibliotek ska vara tryggt och säkert för alla.


För mer information, kontakta:
Ulf Moberg, bibliotekschef
Tel. 036-10 55 83

Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör
Tel. 036-10 66 01

Peter Jutterström, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (M)
Tel. 0705-460 391