Skip to main content

Fyra av tio skolor har ökat andelen behöriga elever till gymnasiet

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2017 09:00 CEST

Foto: Smålandsbilder

I juni avslutade 1 176 elever årskurs 9 i Jönköpings kommun. Av dessa var 981 behöriga att söka till ett program på gymnasieskolan, vilket motsvarar 83 procent. Det är samma andel som förra året, visar utbildningsförvaltningens preliminära sammanställning.

I juni när eleverna gick på sommarlov var andelen behöriga elever till gymnasieskolan 83 procent, vilket är samma siffror som 2016. Fyra av tio skolor har ökat andelen behöriga elever, det är Attarpsskolan, Grennaskolan, Rosenlundsskolan och Junedalsskolan.

- Vi ser skillnader mellan skolorna och att det är för få elever som når höga betyg. Vår bedömning är att det är flera faktorer som påverkar att eleverna inte riktigt når målen. Under augusti och september sker ett analysarbete av föregående läsårs resultat som ger oss fördjupad kunskap om vad som ligger bakom våra resultat, säger David Norrfjärd, chef för grundskolan.

En tredjedel av de 195 elever som inte klarade behörighetskraven till gymnasiet är elever som nyligen anlänt till Sverige. Det är dock en större andel nyanlända elever som klarar behörighetskraven i år jämfört med föregående år. 

- Under två år har vi haft sommarskola för nyanlända elever, vilket har haft en god effekt för såväl integrationen som kunskapsresultatet. Inom skolan pågår flera utvecklingsområden hela tiden, och inom vissa tar det längre tid än andra innan vi ser resultat. Under hösten går vi in i ett treårigt samarbetsprojekt tillsammans med Skolverket. Syftet med projektet är att höja kunskapsresultaten och att öka likvärdigheten mellan skolorna, säger David.

Den bifogade statistiken visar kunskapsresultat både inkluderat och exkluderat de nyanlända eleverna.

Kontakt

David Norrfjärd

Telefon 036-10 67 40

Bifogade filer

PDF-dokument