Skip to main content

Gratis simskola för alla barn i förskoleklass

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2018 10:40 CEST

Fyra tillfällen i simhallen med förkoleklassen och gratis simskola på fritiden för barn födda 2011/12 hoppas Jönköpings kommun ska göra att det blir lättare för fler barn att lära sig simma när de går i tvåan.

För att öka vattenvanan och chanserna för alla barn att nå skolans mål, simkunnighet i ämnet idrott och hälsa har, Jönköpings kommun kultur- och fritidsförvaltning, sökt och tilldelats 4 205 891* kronor i statligt bidrag.

– Med dessa pengar vill vi förbättra möjligheterna att nå skolans mål, säger Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening på Jönköpings kommun.

Idag har en stor andel av barnen för lite vattenvana när de kommer till årskurs två och därför svårt att tillgodogöra sig simundervisningen. Fyra tillfällen i simhallen redan i förkoleklass och en kostnadsfri simskolekurs på fritiden för barn födda 2011/12 hoppas Jönköpings kommun ska göra det lättare för fler barn att lära sig simma då de har mer vattenvanan när de går i årskurs två.

Många samverkande krafter

Det krävs stora insatser för att kostnadsfri simskola för barn i förskoleklasserna ska bli verklighet redan nu i vår. Fler simskolelärare, tider i badanläggningar och sjöar har pusslats ihop för att skapa möjlighet för alla barn att få en plats. Jönköping simsällskap (JSS) har haft ett nära samarbete med Jönköpings kommun under arbetets gång:

– Eftersom vi vet att vi har en sjunkande simkunnighet i kommunen är det angeläget att sätta in tidiga åtgärder för att stoppa den nedåtgående trenden säger Christin Berglund, klubbchef Jönköping simsällskap.
Hon fortsätter:
– Jönköpings Simsällskap har som en av sina huvudinriktningar att erbjuda simundervisning till alla i Jönköpings kommun. Vi får nu en möjlighet att göra ytterligare en insats för simkunnigheteten i nära samarbete med kommunen.

För att kunna nå alla förskolebarn har samtliga badanläggningar gjort schemaändringar och omfördelat resurser. Tiderna är inte bara i kommunens badanläggningar utan det planeras sjösimskola i JSS regi för att nå de barn som inte har nära till någon av kommunens badanläggningar.

Dedikerade pengar

– Pengarna är öronmärkta till förskoleundervisning och kan inte användas till att renovera våra anläggningar eller att anlägga fler undervisningsbassänger, även om det nu blir extra tydligt att antalet bassänger är för få i förhållande till antalet barn som behöver simundervisning i Jönköpings kommun, säger Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening.

Från och med 2 maj kan vårdnadshavare till barn födda 2011 boka simskola utan avgift i JSS regi. I höst kommer samma verksamhet gälla för barn som är födda 2012. Gratis kurser under fritid gäller simskolan i kommunens och JSS regi. De tillfällen som görs under skol- och fritidstid bokas av skolorna själva.

Socialstyrelsen kommer att återkräva de medel som inte används eller som inte används enligt angivna villkor.

Mer information om simskoleprojektet och bokning av simskola utanför skoltid läggs ut löpande på: www.jonkoping.se/rosenlundsbadet simskola och kurser

*) Det statliga bidraget syftar till att eleverna uppnår god vattenvana och varje kommun får ansöka om medel upp till det belopp som framräknats baserat på statistik över antalet sexåringar i kommunen. Inom Jönköpings kommun finns 1736 elever fördelat på 67 förskoleklasser.

Kontakt

Jönköpings kommun Martin Gårlin Avdelningschef martin.garlin@jonkoping.se Telefon 036-106911

Jönköpings kommun Åsa Reuterdahl Samordnare asa.reuterdahl@jonkoping.se Telefon  036-107031

Jönköping simsällskap Christin Berglund Telefon 0702-35 192