Skip to main content

Imaginära kartlandskap visas på stadsbiblioteket

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 08:00 CET

Imaginärt kartlandskap

Nekropolis - Imaginära landskap. Utställning på stadsbiblioteket 14-22 januari.

Med arkitektens och kartritarens teknik redovisas spår av mänsklig verksamhet, forntida eller kanske framtida. Med fantasins hjälp kan man gå på upptäckt bland dessa lämningar. Välkommen att uppleva Nisse Wetterbratts imaginära kartlandskap!

Wetterbratt är arkitekt, tecknare och målare med hemvist nära Vistakulle. I utställningen, som visas på konstväggen på plan 1 i stadsbiblioteket, presenteras bilder i tusch - linjer, laveringar och skrafferingar. Hans historiska intresse och hans yrkesverksamhet som stadsplanerare kan anas i bilderna.

Utställningen invigs av Peter Jutterström, kultur- och fritidsnämndens ordförande, lördag 14 januari kl 13. Konstnären finns på plats under dagen.

För mer information, kontakta:
Rebecca Lidén
Bibliotekarie, Kultur och bibliotek
036-10 74 38
rebecca.liden@jonkoping.se