Skip to main content

​​Jönköping blir modellkommun för jämställdhet

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 09:13 CET

Använder män och kvinnor cykeln olika? Foto: Smålandsbilder.

Jönköpings kommun var en av sex kommuner som under 2016 fick möjlighet att utveckla sitt jämställdhetsarbete genom ett projekt från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Nu har Jönköping utsetts till modellkommun för jämställdhet och när projektet nu fortsätter blir kommunen mentor och bollplank åt två andra kommuner.

– Det har varit väldigt lärorikt att kunna jämföra sitt eget arbetssätt med hur de gör i en annan kommun. Nu får vi en ny roll som bollplank åt Norrköping och Linköping. Det betyder förstås inte att vi är klara med vårt jämställdhetsarbete, jag tror vi kan lära oss mycket genom att följa andra kommuners arbete, säger Åsa Thörne Adrianzon, jämställdhetsstrateg i Jönköpings kommun.

Projektet ska leda till att fler kommuner ska ge kvinnor och män en jämställd service. Fokus ligger på ett systematiskt lärande, att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Detta ska kommunerna som deltar ta tillvara genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp. Som mentorer bidrar deltagarna från Jönköping med erfarenheter och konkreta exempel från verksamheten, däribland egna förbättringsarbeten. I Jönköpings kommun har det bland annat handlat om att utveckla lednings- och styrningsprocesser och om att öka jämställdheten i olika stadsutvecklingsprojekt.

– I arbetet med kommunens nya cykelplan gjorde vi en bakgrundsanalys kring hur kvinnor och män rör sig i staden och hur de upplever trygghet och säkerhet. Det gav nya kunskaper om att män och kvinnor använder cykeln på olika sätt. Vi har också lyft fram jämställdhetsfrågan i upphandlingen av konsulttjänster och i dialogerna med medborgarna, förklarar Åsa Thörne Adrianzon.

Projektdeltagarna kommer att träffas fem gånger under det närmsta året. Från Jönköpings kommun deltar Ann- Marie Nilsson kommunstyrelsens ordförande (C), Leif Eriksson, ekonomichef och Åsa Thörne Adrianzon, jämställdhetsstrateg.

Mer information

Åsa Thörne Adrianzon
jämställdhetsstrateg, Jönköpings kommun
E-psot: asa.thorne-adrianzon@jonkoping.se
Tel: 0709-618540

Lillemor Harnell
projektledare, SKL
E-post: lillemor.harnell@skl.se
Tel: 08-452 78 23