Skip to main content

Jönköping blir nationell knutpunkt i nya järnvägsnätet

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 13:16 CET

Jönköping föreslås bli en av stationsorterna i det nya järnvägsnätet för höghastighetståg. Det beskedet gav idag Sverigeförhandlingen, regeringens utredare och förhandlare i frågan.

Höghastighetsjärnvägarna har kallats för Sveriges största investering på 150 år. Många kommuner och regioner har arbetat hårt för att påverka dragningen av de nya järnvägarna och valet av stationsorter. När Sverigeförhandlingen på förmiddagen presenterade sitt förslag till dragning och stationsorter framstod Jönköping och Jönköpings län som stora vinnare.

−Äntligen! Vi har under mycket lång tid arbetat för det här. Dagens besked innebär att Jönköping blir Sveriges viktigaste nav i järnvägssystemet. Det innebär i sin tur att det kommer att skapas helt nya förutsättningar för tillväxt och utveckling i vår kommun, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (C) i Jönköpings kommun som också menar att beskeden är av stor vikt för hela regionen.

−Det är av stor betydelse att både Värnamo och Tranås är utpekade som stationsorter. Dagens besked betyder sammantaget full pott för Region Jönköping, säger hon.

Med höghastighetsjärnvägarna på plats kommer tidsavstånden till de tre storstäderna och de mellanliggande regionerna att kraftigt förkortas. Med restider på omkring en timme till storstäderna skapas en helt ny arbetsmarknadsregion vilket ger helt nya förutsättningar för näringslivets utveckling, en ökad tillgänglighet till ett större utbud av service, kultur och fritidsaktiviteter med mera.

Under eftermiddagen kommer Jönköpings kommun, representerad av Ann-Marie Nilsson, och stadsdirektören Carl-Johan Korsås, att ta emot ett första bud från Sverigeförhandlingen. Budet kommer att innehålla krav på ett visst antal bostäder som kommunen förbinder sig att bygga och krav på medfinansiering. En annan central fråga i förhandlingen blir placeringen av den föreslagna stationen.