Skip to main content

Jönköping och Tranås uppvaktar infrastrukturministern

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 16:17 CET

I sin infrastrukturproposition föreslog Regeringen nyligen Järna-Linköping som första etappen höghastighetsjärnväg. Det är inte tillräckligt, menar bland annat Jönköpings och Tranås kommun, som i ett brev till infrastrukturminister Anna Johansson idag ber om ett möte för att kunna presentera förslag på hur den första etappen kan förlängas till Jönköping.

˗ Ostlänken har diskuterats länge och det är bra att spaden sätts i jorden. Men det är först genom att låta den inledande byggetappen gå hela vägen till Jönköping som man i större skala binder ihop städer och tillväxtregioner som i dag saknar snabba järnvägsförbindelser. Jönköping är ett regioncentrum och dessutom en framtida knutpunkt i systemet. Det vill vi understryka för infrastrukturministern., säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun (C).

I början av juli var beskeden från statens förhandlare Sverigeförhandlingen tydliga. Genom en tidig byggstart till Jönköping finns mycket att vinna. ”Nyttor kan också realiseras tidigare, då hårt belastade delar av Södra stambanan kan avlastas tidigt och då Jönköping och Tranås får en gemensam arbetsmarknads­region med Linköping och Norrköping”, sa bland annat förhandlarna.

˗ Det är alldeles uppenbart att det svenska järnvägsnätet måste förbättras och kapaciteten öka. Att förlänga Ostlänken ner till Jönköping är ett bra första steg på en svensk järnvägsutbyggnad. En utbyggnad till Tranås och Jönköping ger också en nödvändig avlastning av Södra Stambanan, säger Anders Wilander, kommunstyrelsens ordförande i Tranås kommun (M).

För mer information kontakta:

Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun (C), tel. 0705-785 524
Anders Wilander, kommunstyrelsens ordförande i Tranås kommun (M), tel. 0705-577 534