Skip to main content

Jönköpings kommun kommenterar infrastrukturpropositionen

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 14:26 CEST

Idag presenterade Regeringen sin infrastrukturproposition för åren 2018-2029. Stora investeringar i järnvägsunderhåll av befintlig järnväg och ett principbeslut om att en höghastighetsjärnväg ska byggas var huvuddragen.

– För första gången har en regering tagit ställning och sagt ja till höghastighetsjärnvägen. Det känns positivt. Samtidigt hade vi önskat ett skarpare besked och en snabbare utbyggnadstakt med en tydlig tidplan för när Jönköping får höghastighetsjärnväg. Vi hade önskat att Regeringen vågat peka ut Stockholm-Jönköping som den första etappen nya stambanor för höghastighetståg, precis som Sverigeförhandlingen föreslagit, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun (C).

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) var vid Regeringens presskonferens tydlig med att dagens järnvägsnät har stora brister. Det råder kapacitetsproblem, trängsel på spåren och finns en stor efterfrågan om både ökad person- och godstrafik. Samtidigt behöver arbetsmarknadsregionerna bli större och Sverige knytas ihop.

– Att lappa och laga på dagens stambanor räcker inte, vi behöver höghastighetsjärnväg. Jönköpingsregionens tillväxtstarka näringsliv behöver en bra och stabil infrastruktur för att kunna växa. Vi och hela regionen hade förväntat oss tydligare besked. Nu förväntar vi oss att Alliansen ska ta sitt ansvar och tillsammans med Regeringen fullfölja det man i regeringsställning initierade för två år sedan, säger Ann-Marie Nilsson.