Skip to main content

Jönköpings kommun kräver svar av K2 Comfort

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 07:00 CET

I Sveriges Radios granskning av företaget K2 Comfort har en rad anmärkningsvärda brister i företagets verksamhet konstaterats. Nu har Jönköpings kommun, som godkänt företaget som privat utförare av hemtjänst, kallat företagsledningen till ett möte. 
– Vi har även begärt in uppgifter från företaget. Efter radions granskning finns det en rad frågor som vi måste få svar på, säger Stefan Österström, biträdande socialdirektör.

Jönköpings kommun har i avtal med samtliga företag som godkänts som privat utförare av hemtjänst säkerställt att företagen följer svensk arbetsrättslig lagstiftning. Avtalen innehåller även krav på att arbetsgivaren betalar in till tjänstepension och försäkringar i nivå med kollektivavtal. För detta erhåller de privata utförarna en ersättning från kommunen.

– Det som framkommer i Sveriges Radios granskning är oacceptabelt. Om det är så att K2 Comfort agerat på liknande sätt när företaget utfört hemtjänst i Jönköpings kommun har de brutit mot avtalet som ingåtts. Vi kommer därför i närtid träffa företrädare för företaget och har även begärt att få ta del av löneuppgifter, försäkringar och pensionsinbetalningar, säger Stefan Österström.

K2 Comfort är upphandlad som privat utförare enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) och utför idag hemtjänst åt cirka 15 personer i Jönköpings kommun. För dessa insatser betalade Jönköpings kommun under 2016 ut 1 460 605 kr i ersättning till företaget.

För mer information kontakta:
Stefan Österström, biträdande socialdirektör, tel. 036-10 23 06