Skip to main content

Jönköpings kommun redo för förhandling

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 08:29 CET

Idag inleds förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg. En delegation med kommunalråd och tjänstemän från Jönköpings kommun finns med på Sverigeförhandlingens uppstartsmöte i Stockholm. - Detta är en historisk dag som vi väntat på länge, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (C) i Jönköpings kommun. 

Under förmiddagen kommer kommuner och regioner få besked om vilken sträckning och vilka stationsorter som regeringens utsedda förhandlare, Sverigeförhandlingen, menar ger bäst nytta för Sverige och vilka kommuner man kommer att börja förhandla med. Jönköping väntas vara en av dessa. 

−Detta är en historisk dag som vi väntat på länge. Vi är redo att börja förhandla. Höghastighetsjärnvägarna är Jönköpings kommuns allra viktigaste framtidsfråga. Med höghastighetsjärnvägarna på plats blir Jönköping en knutpunkt för Sverige i det nya systemet. Tidsavstånden till de tre storstäderna och de mellanliggande regionerna förkortas avsevärt. Det ger helt nya förutsättningar om man vill bo på en plats och jobba på en annan, säger Ann-Marie Nilsson.

Senare i eftermiddag kommer Jönköpings kommun, representerad av Ann-Marie Nilsson, och stadsdirektören Carl-Johan Korsås, att ta emot ett första bud från Sverigeförhandlingen. Budet kommer att innehålla krav på ett visst antal bostäder som kommunen förbinder sig att bygga och krav på medfinansiering.

−Vi anser att utbyggnaden av nya stambanor är en statlig angelägenhet som ska finansieras av staten. Jönköpings kommun kommer liksom många andra kommuner utmed sträckan att göra stora investeringar för utveckling på lokal och regional nivå, säger Ann-Marie Nilsson och nämner som exempel kommunens utveckling av området runt Södra Munksjön, där kommunen vill att den nya stationen ska placeras.

Mer information

  •  Läs mer om höghastighetsjärnvägen på kommunens webbplats
  •  Ta del av Jönköpings kommuns samlade nyttoberäkningar här
  •  Följ Sverigeförhandlingens seminarie på www.sverigeforhandlingen.se med start kl. 10.00.