Skip to main content

​Jönköpings kommun söker stadsarkitekt

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 09:48 CEST

Bauers brygga i Jönköping. Foto: Smålandsbilder.

Jönköping fortsätter att växa, vilket ställer krav på ett ökat byggande. Ett viktigt arbete som behöver göras effektivt och samordnas utifrån kommunens mål och visioner. För att bl.a. kunna hålla ihop gestaltningsdiskussionerna i detta arbete återinför nu Jönköpings kommun tjänsten som stadsarkitekt, en tjänst som inte funnits sedan 1992.

24 år har alltså gått sedan det senast fanns en stadsarkitekt i Jönköping. Då försvann tjänsten till följd av en sammanslagning av två förvaltningar som tillsammans bildade nuvarande stadsbyggnadskontoret. Sedan dess har andra funktioner stått för kunskapen inom gestaltningsområdet. Men Jönköpings fortsatta expansion ställer krav som kommunen nu behöver möta.

- Det byggs mycket i Jönköping, men det behöver byggas ännu mer. Samtidigt är det en stor utmaning att kombinera den höga byggtakten med ett ”bra” byggande. Det kräver att vi arbetar med gestaltningsfrågor under hela planeringsprocessen. Det gör vi redan idag, men vi behöver öka vår kompetens ytterligare, säger Anders Samuelsson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden (C).

Stadsarkitekten får även det övergripande ansvaret för stadens utveckling och visionsarbete i stadsbyggnadsfrågor. Jönköpings kommun har sedan 90-talet arbetat med stadsbyggnadsvisioner för att utveckla staden.

˗ Ambitionen i vår andra vision, som antogs 2008, är att förtäta och binda ihop dagens centrum vid norra Munksjön med Munksjöns södra del genom en hållbar och successiv stadsutveckling. I det arbetet, och mycket annat, blir stadsarkitekten en nyckelperson, säger Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör.

Stadsarkitekten ansvarar för att se till att god arkitektur och stadskvalitéterna följer med hela vägen från översiktplan via detaljplan till bygglov.Rollen är självständig, strategiskt samordnande och kräver ett nära samarbete med näringsliv, arkitekter, byggherrar och folkvalda.

Tjänsten kan sökas under hela oktober (annonsen finns på www.jonkoping.se). Förhoppningen är att en ny stadarkitekt kan finnas på plats under våren 2017.

För mer information kontakta:
Anders Samuelsson, ordförande stadsbyggnadsnämnden (C), tel. 0706-963 017
Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör, tel. 036-10 50 11