Skip to main content

Kommunen presenterar nya bostadsområden

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 07:30 CET

Nu går det att anmäla intresse för den som vill bygga på Drättinge i Kaxholmen. Foto: Jönköpings kommun

Nu släpper Jönköpings kommun nya bostadsområden där byggherrar kan anmäla intresse att bygga. Sammanlagt rör det sig om 70-80 bostäder som planeras i Barnarp, Drättinge, på Råslätt och Flahult.

Jönköpings kommun växer och det råder brist på bostäder. Därför arbetar kommunen aktivt och kontinuerligt med att möjliggöra för ytterligare bostadsbyggnation. Målsättningen är att minst 800 bostäder om året ska börja byggas i kommunen.

Nu bjuder tekniska kontoret in byggherrar att lämna intresseanmälan på tre nya områden i Barnarp, Drättinge och på Råslätt. Företag som är intresserade av att bygga ska lämna in sina intresseanmälningar i början av februari. Sedan tidigare har byggherrar kunnat lämna in intresseanmälan för markanvisning på ett nytt område på Flahult.

- Just nu jobbar vi med fyra områden där detaljplaner finns klara eller är på gång och som ett naturligt led i detaljplaneprocessen ska nu dessa områden markanvisas. Nu hoppas vi att kommunens mål blir verklighet genom att externa aktörer vill vara med och utveckla bostäder för kommunens invånare, säger Linda Helte, chef för mark- och exploateringsavdelningen.

De byggherrar som väljs ut kommer i dialog med kommunen att arbeta vidare med tankar och idéer, handlingar och ritningar. Sedan tilldelar kommunen markanvisning till den som bedöms ha den bästa helhetslösningen.

Markanvisningarna är ett resultat av ett nära samarbete mellan tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret, som arbetat intensivt för att se till att ta fram nya detaljplaner. I tre av fyra områden är nya detaljplaner klara och antagna.

Målet: 70-80 nya bostäder

  • Barnarp – 8 nya bostäder
  • Drättinge – 14 nya bostäder
  • Flahult– ca 10-15 bostäder
  • Råslätt – ca 30-40 bostäder

Byggnationen för de aktuella områdena är både radhus och lägenheter.

För mer information, kontakta:
Linda Helte, chef mark och exploateringsavdelningen, tfn. 036-10 23 81