Skip to main content

Kommunens arbete och riktlinjer kring coronaviruset

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2020 16:05 CET

Foto: Johnér Bildbyrå

Jönköpings kommun har arbetat med planering och samordning kring coronaviruset sedan början av februari 2020. Kommunens ansvar i detta handlar om att ta fram vad som gäller för anställda och elever i grundskolan utifrån att de har arbetsplikt och skolplikt. 

Kommunen har också ansvar att säkra upp samhällsviktig verksamhet och att bidra till att sprida samhällsviktig information till alla medborgare i Jönköpings kommun.


Detta arbetar kommunen med just nu:

Pandemiplanering

För tillfället arbetar alla förvaltningar med att se över och vid behov uppdatera sina pandemiplaner utifrån de förutsättningar som gäller för just coronaviruset. När pandemiplanerna är klara kan vi se vilka delar vi kommer behöva stärka upp och då planera för hur vi gör det.

Riktlinjer för anställda och elever som kommer tillbaka efter resa utan att ha symtom

Kommunen arbetar med att besvara frågor från oroliga medarbetare och vårdnadshavare, samt ta fram information för vad som gäller för medarbetare och elever som misstänker att de kan varit utsatt för smitta.

Riktlinjer för anställda och elever som kommer tillbaka efter resa och har symtom

Anställda och elever som kommer tillbaka efter resa och uppvisar symtom, ska stanna hemma och ringa 1177 vårdguiden. De ska dessutom kontakta sin arbetsgivare respektive rektor.

Åtgärder för att förhindra smitta

Alla kommunens verksamheter har fått information om att de ska skriva ut och hänga upp Folkhälsomyndighetens affisch med information om hur man kan minska risken att sprida smitta.

Lokal inriktnings- och samverkansfunktion

Arbetet kring coronaviruset sker i olika delar av kommunen och en intern inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) styr och samordnar arbetet på uppdrag av kommunledningen.

Funktionens uppdrag är att bevaka det aktuella läget utifrån kommunens perspektiv, samordna verksamheten i frågan samt se till att kommunen har rätt beredskap om en smittspridning blir aktuell.

I samordningsfunktionen finns i nuläget representanter från:

  • Räddningstjänsten (kris och beredskap)
  • Stadskontoret (HR och kommunikation)
  • Utbildningsförvaltningen (elevhälsan)
  • Socialförvaltningen (medicinskt ansvarig sjuksköterska, säkerhetssamordnare)
  • Jönköping Airport (flygplatschef)
  • Jönköping University (lokal- och säkerhetssamordnare)

Samverkan sker också med olika verksamheter i länet genom F-samverkan.

Mer information på webben

Under dagen kommer kommunen att publicera mer information på www.jonkoping.se om hur kommunen arbetar med frågan, vad som gäller för anställda och elever samt hur du som medborgare kan hålla dig uppdaterad om läget.

Kontakt

Frågor kopplade till utbildningsförvaltningen, Göran Isberg, utbildningsdirektör, tfn: 036-106704

Frågor kopplade till socialförvaltningen, Stefan Österström, socialdirektör, tfn: 036-106015

Frågor kring kommunen som organisation och arbetsgivare, Johan Fritz, stadsdirektör, tfn: 036- 108090

Frågor kring kommunens arbete med pandemiplanering, Göran Melin, biträdande räddningschef, tfn: 036-105669

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 140 000 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på www.jonkoping.se.