Skip to main content

Konstnärlig gestaltning på Torps skola

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 08:50 CEST

Det blev konstnären Mats Bergsten från Stockholm som vann uppdraget att göra en konstnärlig gestaltning till Torps skola i Bankeryd. Foto: Jönköpings kommun.

I hård konkurrens gav kultur- och fritidsnämnden Mats Bergsmeden, konstnär från Stockholm, uppdraget att smycka Torps skola med en konstnärlig gestaltning. Nu är verket på plats. Det består av tre delar som tillsammans bildar en helhet av ljusinstallationer, målningar och mosaik.

Torps skola stod klar våren 2016. Skolan är i två våningar och i anslutning till skolan finns idrottshall, tillagningskök, NO-lab, mediatek med tillhörande skolbibliotek. Fritidshemmen och förskoleklass har egna lokaler inom skolan. Nu finns även den konstnärliga gestaltningen på plats och vid en pressvisning den 30 maj visas konstverket upp.

- Mats Bergsmeden har skapat ett fantastiskt fint och mångfacetterat verk. Jag tror att eleverna kan upptäcka nya delar och dimensioner i bilderna, från förskoleklass till årskurs 6. Man kommer inte att tröttna, det finns hela tiden något att upptäcka, säger Susan Bolgar, avdelningschef Kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltingen Jönköpings kommun.

Mats Bergsmeden arbetar bland annat med foto, målningar och installationer i olika material. Han är representerad i många kommuner runt om i Sverige och ha ställt ut på stora konstscener såväl i Sverige som i Finland. På Torps skola dominerar stora bilder av mosaik.

- Fokus är på byggnadens interiör med rotundan, trapphallen som centrum. Därifrån förgrenar sig helheten till de enskilda gemensamhetsytorna och de enskilda klassrummen, som något av ett solsystem, ett eget universum. I bilderna finns moment som följer med från bild till bild och invävt i det abstrakta bildmaterialet finns också ord, bilder och små berättelser. Jag vill att gestaltningen ska vara visuellt stimulerande och tankeväckande samtidigt som den ger utrymme för upptäckt, drömmar och förväntningar, säger Mats Bergsmeden, konstnär.

Välkommen till pressvisning måndag 30 maj kl 13, Torps skola i Bankeryd.
På plats finns då konstnären Mats Bergsmeden.

För mer information kontakta:
Susan Bolgar
Avdelningschef Kulturproduktion
tfn 036-10 66 95

Ann Johnsson
Museiintendent 
tfn 036-10 25 47