Skip to main content

Ljus framtid för studentlivet i Gränna

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2018 13:00 CET

I vår tar de sista gymnasieeleverna på Grennaskolan studenten. Men utbildningsverksamheten i Gränna går en ljus framtid till mötes. Redan nu studerar och bor ett hundratal utlandsstudenter vid Grenna International Campus för att förebereda sig inför fortsatta högskolestudier.

I december kommer kommunstyrelsen besluta om att Högskolefastigheter AB ska ta över verksamheten. Enda kund blir Jönköping University. Planen är att på sikt anpassa och bygga ut campuslokalerna för att kunna ta emot fler studenter.

- Samarbetet med Jönköping University är otroligt positivt för Grännas lokalsamhälle och kommunen. Jönköping tjänar på att ha en högskola i framkant och det är logiskt att Högskolefastigheter nu tar över lokalerna så att vi kan fortsätta att utveckla Grenna International Campus, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

När beslutet är taget ska en översyn av lokalerna göras och Högskolefastigheter AB ska utföra underhåll och framtidssäkra campusområdet.

Jenny Dahlkild, tf vd för Jönköping University Enterprise, som bedriver den förberedande utbildningen ser fram emot att växa i Gränna.

- Förr oss är läget med ett campus i Gränna för internationella studenter väldigt bra. Studenterna har blivit väl mottagna av invånarna och vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med kommunen. Förhoppningen är att ha uppemot 120 – 130 studenter i Gränna nästa år.

Även Per Nygren, vd för Grenna International Campus, ser positivt på framtiden.

- Att Högskolefastigheter tar över lokalerna är ett logiskt steg nu när Jönköping University blir enda kunden. Det är det bästa för skolan och vi har också en organisation på plats som är van vid att möta de behov som studenterna har.

För mer information kontakta:

Jenny Dahlkild

036 - 10 17 33

Tf vd Jönköping University Enterprise

Per Nygren

0390 - 33207

Vd Grenna International Campus