Skip to main content

Lokalt arbete ska göra global skillnad

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 10:34 CEST

Jönköpings kommun har i år äran att kalla sig Global kommun. I samarbete med biståndsmyndigheten Sida arrangeras en temavecka i början av oktober för att inspirera Jönköpingsborna att agera lokalt för att förändra globalt.

Projektet ”Globala Kommunen” ingår i Sidas kommunikationsstrategi från regeringen som handlar om att öka kunskapen om utvecklingen i världen, inklusive de Globala målen. Att belysa globala och lokala samband, sprida kunskap om hur lokalt engagemang kan leda till globala resultat samt öka kunskapen om svenskt bistånd.

Sida samarbetar med sex svenska kommuner för att nå ut och uppmärksamma globala frågor lokalt: Jönköping, Norrköping, Linköping, Borås, Karlstad samt Region Västerbotten/Umeå kommun.

Aktiviteter och föreläsningar vecka 40

Vecka 40 bjuder Globala JKPG till en temavecka med aktiviteter och föreläsningar som handlar om att leva mer klimatsmart, hållbart och snällt. Och hur man genom små förändringar i den egna vardagen, lokalt, kan förändra globalt. Prova till exempel på ”Plogging – den nya hållbara fitnesstrenden” eller inspireras till en grön matfilosofi av stjärnkocken Paul Svensson. Skaparen av flotten Trash-Tiki, som är byggd av skräp, inspirerar till att se skräp som framtidens resurs.

- Vårt program för hållbar utveckling samt det kommande programmet för social hållbarhet visar vägen för hållbarhetsarbetet i kommunens förvaltningar och bolag. Det som verkligen kan göra skillnad är arbetet hos var och en av oss, när vi gör vardagliga medvetna val. Under Globala JKPG´s flagg kommer vi att ha aktiviteter som bidrar till ökad kunskap om global utveckling och biståndets roll. Vi hoppas att genom ökad kunskap få fler medborgare att känna engagemang i det lilla som vi kan påverka i det stora, säger kommundirektör Johan Fritz.

Om de Globala målen

De 17 Globala målen handlar om att utrota fattigdom och skapa jämlika, hållbara och fredliga samhällen. Målen gäller alla och hänger tydligt ihop. Intresset för frågorna har visat sig vara stort. Så många som 8 av 10 svenskar gjorde i fjol livsstilsförändringar eller andra handlingar för att bidra till fattiga länders utveckling, enligt Sidas årliga opinionsundersökning.

- Sida är mycket glada att Jönköping är ny kommun för i år. Vi räknar med Jönköping som en viktig samarbetspartner i arbetet med Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling. Här finns ett starkt engagemang och bra förutsättningar för att kunna nå ut och engagera fler i detta viktiga arbete, säger Carin Jämtin, generaldirektör på biståndsmyndigheten Sida.

Kontakt
Chantal Coté, internationell strateg, Jönköpings kommun
e-post: chantal.cote@jonkoping.se
telefon: 036-10 28 97