Skip to main content

Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Avrådan från bad i Järsnäs, Lillsjön.

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2019 15:00 CEST

Resultatet av årets första provtagning av badvattenkvaliteten vid de kommunala fritidsbaden blir att miljö- och hälsoskyddsnämnden avråder från bad i Järsnäs, Lillsjön.

Detta på grund av förhöjda halter av E.coli och Intestinala Enterokocker i vattnet. Kommunen avråder från bad vid badplatsen tills nya prover visar på att antalet bakterier har minskat. 

Under måndagen har personal tagit nytt prov och skyltat upp vid badplatsen. Innan veckan är slut ska nytt provresultat vara klart.

Förra veckan startade miljö- och hälsoskyddsnämnden med sommarens provtagning av badvatten och provtagningarna kommer att pågå över sommaren.

- Vi förbjuder inte bad men vi avråder på grund av att man kan bli sjuk säger Jessica Svensson, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Badplatsen

Vill man veta hur det står till med badvattenkvaliteten på de kommunala fritidsbaden i sommar kan man besöka "Badplatsen" som är en tjänst på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Där finns alla kontrollerade badplatser i Sverige. Där hittar du

  • badvattenkvalitet – badets klassificering samt senaste provtagningsresultaten. Bedömningen görs utifrån halten av tarmbakterier i vattnet.
  • uppgifter om algblomning och andra aktuella upplysningar
  • badplatsens läge och om det är ett EU-bad
  • ansvarig kommun, om du har frågor, till exempel om det finns risk för miljögifter i vattnet vid eller nära din badplats. 

För mer information
Hälsoskyddsenheten, miljö- och hälsoskyddskontoret:
Tfn 036-10 64 74
E-post: halsoskydd@jonkoping.se eller miljo@jonkoping.se