Skip to main content

Miljöpris 2018 till Visingsö Biodlarförening och Erik Dahlbergsgymnasiet

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2018 18:02 CEST

Visingsö Biodlarförening och Erik Dahlbergsgymnasiet blev värdiga mottagare av Miljöpris 2018. Det stod klart när miljö- och hälsoskyddsnämnden tog beslutet på sitt maj sammanträde. Visingsö Biodlarförening kommer att få 25 000 kronor och Erik Dahlbergsgymnasiet 15 000 kronor och prisutdelning kommer att ske inom kort.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden gratulerar miljöpristagarna.

Motiveringar
Det allmänna miljöpriset 2018
”Genom Visingsös parningsplats för bin bidrar Visingsö Biodlarförening med Ligustica-biets fortbestånd. Det snälla italienska Ligustica-biet är ett bra trädgårds bi på grund av sin beskedlighet och passar därför bra vid varje hem och hus. Andra biodlare kan placera sina oparade drottningar för att senare ta hem dem till sina egna bisamhällen. Visingsö Biodlarförening håller också kurser för både nybörjare och avancerade biodlare från hela Sverige. Föreningen bidrar härigenom till att trygga den mycket viktiga pollinationen av våra bär och frukter.”

Skolornas miljöpris 2018
” Erik Dahlbergsgymnasiets ca 1500 elever och 150 anställda arbetar tillsammans med hållbar utveckling, klimat och miljö. Skolans arbete utgår generellt från FN:s Globala utvecklingsmål, eleverna möter dessa mål i många av de kurser de läser och i speciella temaaktiviteter varje år. Skolan arbetar systematiskt med hållbar utveckling i organisationen och är miljödiplomerade sedan 2003”

Bakgrund
Den som får miljöpriset kan vara ett företag, en förening, en organisation eller en privatperson.
Vi delar ut pris i två olika kategorier:

  • Skola eller förskola, prissumma 15 000 kr
  • Övriga, prissumma 25 000 kr

Det vi belönar är aktiva insatser som syftar till en bättre miljö, resurshus­hållning, ekologisk hållbarhet eller kretsloppstänkande. 

De som nominerades för Miljöpriset 2018
Ekobussen
Kyrkogårdsförvaltningen Svenska kyrkan
Våge Sjögren och hans kompis Ingvar
Sutina Doung
Cykelstaden Jönköping
Volt Ryttarförening i Jönköping
Simon Zachrisson och Marcus Wilhelmsson
Vätternvårdsförbundet
DeLa-butiken, Hela människan
Visingsö Biodlarförening
Jönköpings Bildemontering AB
FM Technology AB - Henric Fransson
Fin & Fix i Jönköping AB
Grannskörden
Erik Dahlbergsgymnasiet
Tenhults förskoleområde.

För mer information
Susanne Wismén
Ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tfn 073-850 38 07
susanne.wismen@jonkoping.se

Håkan Strid
Miljö- och hälsoskyddschef
Tfn 036-10 54 36
hakan.strid@jonkoping.se