Skip to main content

Nu är årets kulturstipendiater utsedda!

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 14:20 CEST

Mazen Mourad är en av årets kulturstipendiater. Han tilldelas 25 000 kronor för sitt arbete att stimulera barn och unga att aktivt delta i teaterverksamhet. Foto: Emma Hedbjörk, Jönköpings kommun.

Jönköpings kommuns kultur- och fritidsnämnd delar i år ut 80 000 kr i kulturstipendier!

Stipendierna kommer att delas ut i samband med Nationaldagsfirandet den 6 juni.


Jönköpings kommuns kulturstipendium tilldelas:
Eva Edevik, 25 000 kr. 
"För ditt kreativa arbete där du med kunnande och entusiasm engagerat barn och ungdomar att aktivt delta i teaterverksamhet."

Mazen Mourad, 25 000 kr.
"För ditt arbete som danspedagog där du får barn och ungdomar att blomma ut i sin kreativitet både enskilt och i grupp."

Huskvarna stads jubileumsstiftelse:
Jesper O. T. Andersson, 10 000 kr, studerande – Kungliga konsthögskolan

Stiftelsen Elis och Karin Forsells minnesfond:
Gustav Lindsten, 10 000 kr, studerande – Kungliga musikhögskolan

Lions Club Jönköping stipendiefond:
Felicia Stjärnsand, 10 000 kr, studerande – Theatre and Performance, Plymouth University

Totalt har 75 ansökningar/förslag inkommit avseende de olika stipendierna.


Stipendieutdelning
Årets utdelning av kulturstipendier kommer att äga rum i samband med kommunens officiella firande av Sveriges nationaldag i Rådhusparken Jönköping den 6 juni kl. 15.00. Utdelningen görs av kultur- och fritidsnämndens ordförande Peter Jutterström och 2:e vice ordförande Henrik Andersson. Lions Club Jönköping stipendiefond delas ut av representant från Lions Club Jönköping.

- Genom våra stipendier kan vi stimulera till eget kulturskapande. Det är viktigt för kulturutvecklingen i kommunen, säger Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör.

I bilaga bifogas sammanfattning av stipendiereglerna och stipendiaternas ansökan/förslag som PDF.

För mer information kontakta:
Peter Jutterström,
ordförande
kultur- och fritidsnämnden,
tfn 070- 546 03 91

Information om stipendiereglerna

Jönköpings kommuns kulturstipendium
"Utdelas för verksamhet inom litteratur, bildande konst, musik, teater, film eller annat kulturellt område. Stipendium kan även utdelas som belöning för kulturell gärning. Kulturstipendium skall i första hand utdelas till den som är född eller bosatt i Jönköpings kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen eller vars kulturella gärning har kommit Jönköpings kommun tillgodo. Kulturstipendium kan utdelas till grupp av personer ävensom till juridiska personer. Enskild eller organisation äger rätt att föreslå mottagare av kulturstipendium. Kulturnämnden äger dessutom rätt att utse stipendiater bland andra än de som antingen inkommit med ansökan eller föreslagits som mottagare."

Huskvarna stads jubileumsstiftelse
"Utdelas som utbildningsstipendier till personer för högre utbildning i sång, musik, konst, dans, film, teater, litteratur eller andra verksamhetsformer inom kulturområdet. Utdelas till den som är född eller bosatt i Jönköpings kommun eller på annat sätt har nära anknytning till kommunen. Utbildningsstipendium må endast tilldelas den person som visat påtaglig fallenhet för det område inom vilken utbildningen skall äga rum samt då det finns anledning antaga att utbildningen kommer att genomföras med gott resultat."

Stiftelsen Elis och Karin Forsells minnesfond
"Lämnas som stipendium till ungdom inom kommunen som önskar förkovra sig i musikaliskt eller konstnärligt kunnande"

Lions Club Jönköping stipendiefond
"Utdelas som ett eller flera stipendier till personer som är verksamma inom kulturens område. Sökande skall vara verksam inom Jönköpings kommun. Stipendium utgår i första hand för utbildning inom eller utom landet men kan också avse främjande av verksamhet helt eller delvis inom kommunen."