Skip to main content

​Nu är vi fler än 133 000 invånare i Jönköpings kommun

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 14:17 CET

Jönköping växer! Vid årsskiftet bodde 133 310 personer i kommunen. Foto: Jönköping Energi.

Idag presenterade Statistiska Centralbyrån (SCB) sin statistik över befolknings­utvecklingen för 2015. Den visar att det vid årsskiftet bodde 133 310 personer i Jönköpings kommun. Under året ökade invånarantalet med 1 170 personer.

−Det är mycket glädjande att vår kommun fortsätter växa. En hög befolkningstillväxt är en förutsättning för att Jönköpings kommun ska fortsätta att utvecklas, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Under 2015 har 6 655 personer flyttat till kommunen samtidigt som 5 955 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 700 personer. Inflyttningen har i jämförelse med året innan ökat med 41 personer, medan utflyttningen har ökat med 173 personer. Anledningen till att utflyttningen har ökat mer beror på att Skatteverket under 2015 har avregistrerat personer från folkbokföringen som inte längre har giltiga uppehållstillstånd. Dessa har registrerats som utflyttade från Sverige.

Födelsenettot (födda minus döda) för året uppgick till +445. Under året har det fötts 1 662 barn, vilket är 15 fler än under 2014. Antalet avlidna var fler under 2015 än föregående år, 1 217 under 2015, jämfört med 1 169 under 2014.


Folkökning under året:

+1 170
varav födelsenetto (födda-döda)+445
varav flyttnetto (inflyttare-utflyttare)+700
justering+25
Folkmängd 15-12-31133 310
Folkmängd 14-12-31132 140


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB. Justeringar redovisar eventuella födslar, dödsfall och flyttningar som inträffat före den aktuella redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare gjorda aviseringar.


Befolkningen i jämförelse med riket

I Sverige bor 9 851 017 personer, vilket innebär att drygt en procent av Sveriges befolkning bor i landets tionde största kommun Jönköping. Kommunen har en något yngre befolkning än riket som helhet. Medelåldern i Jönköping är 40,3 år, medan den i riket är 41,2 år. Andelen av Jönköpingsborna som är födda utomlands är 15,4 procent. För riket är motsvarande uppgift 17 procent.

För mer information, kontakta: 
Ann-Marie Nilsson,
kommunstyrelsens ordförande (C),
tel 0705-78 55 24

Andreas Zeidlitz,
utredningschef,
stadskontoret,
tel 036-10 57 30