Skip to main content

Nu får Jönköping infartsparkeringar

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 08:26 CET

Infartsparkeringen på Rosenlund

Jönköping växer! Årligen görs 68 miljoner resor i Jönköpings kommun med bil. För att vi ska ha god framkomlighet även i framtiden behöver vi, i större utsträckning, resa grönare och tillsammans. Infartsparkeringar är ett sätt att nå en mer hållbar arbetspendling. Nu öppnar infartsparkering Rosenlund och infartsparkering Jordbron.

Infartsparkeringarna riktar sig till de som bilpendlar till Jönköping. De ligger strategiskt placerade vid två stora infarter till stadskärnan, huvudcykelstråk och kollektivtrafikens stomlinjer. På infartsparkeringen parkerar man sin bil gratis och fortsätter sedan färden med gång, cykel eller buss.

Hanna Säterskog är projektledare för de nya infartsparkeringarna i Jönköping. ”Vi behöver infartsparkeringarna för att få en trevligare stadskärna med mindre trafik, minskat buller och lägre partikelhalter. Är du en person som vill göra grönare val men ha kvar din flexibilitet då ska du ställa din bil på infartsparkeringen och sedan ta dig vidare för egen maskin, då får du även motion på köpet”, säger Hanna.

Båda parkeringarna är belysta och har en väderskyddad cykelparkering. På parkeringen på Jordbron finns även cykelboxar där pendlaren kan förvara sin cykel. Cykelboxen kan hyras för 100 kr per kvartal.

Välkommen på pressträff

Tid: Fredagen den 13 januari kl 10

Plats: Den nya infartsparkeringen på Jordbron (mellan OKQ8 och Good Morning Hotel)

På plats träffar du representanter från utvecklings- och trafikavdelningen på stadsbyggnadskontoret och tekniska kontorets parkeringsavdelning. De kommer att berätta om bakgrunden till och tankarna kring infartsparkeringarna samt visa de nya cykelboxarna.

Kontaktperson:

Hanna Säterskog, Projektledare
Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret
Tel 036-10 51 60, Mobil 0706-57 51 60
hanna.saterskog@jonkoping.se