Skip to main content

Nu justeras hastigheterna i Jönköping och Huskvarna

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 14:00 CEST

För att få en säkrare trafik, ökad trygghet, mindre utsläpp och mindre buller pågår just nu en hastighetsöversyn i Jönköpings kommun.

Beslut om godkännande av reviderat förslag om nya hastigheter i Jönköping och Huskvarna, har tagits av stadsbyggnadsnämnden den 12 maj.

Med anledning av detta bjuder vi till en presskonferens där kommunen kommer att presentera de synpunkter som kommit in från remissinstanser och genom kommundialoger. Vid presskonferensen kommer vi att gå igenom det nya beslutet samt omskyltningen av berörda sträckor.

Hastighetsöversynen har pågått sedan 2011 och gick under 2015 in i den sjätte och sista etappen som omfattar tätorterna Jönköping och Huskvarna.

Medverkande: Henrik Zetterholm, utveckling och trafikchef, Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Johnny Hjelmrin, ansvarig för översynen, Thomas Sandahl, trafikingenjör.

Tid: fredag den 13 maj klockan 11:00

Plats: Jönköpings kommun, Västra storgatan 16 (Juneporten), samling i receptionen.

För mer information kontakta

Henrik Zetterholm
Avdelningschef
utvecklings- och trafikavdelningen
Tfn 036-10 29 58