Skip to main content

​Nu satsar Jönköpings kommun och Jönköpings Länstrafik tillsammans

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2020 09:00 CET

Jönköping växer och för att kunna köra vidare, med hög framtidstakt behöver vi lägga i en extra växel. Därför satsar Jönköpings kommun och Jönköpings Länstrafik på att tillsammans arbeta för ökad framkomlighet i trafiken. Ett långsiktigt samarbete som pågår till och med år 2021.

Nu under mars månad påbörjas arbeten med ombyggnationer av vägar och busshållplatser för att skapa bättre framkomlighet för alla. Det första stora arbetet görs utmed Hallmansvägen, där det planeras för en fjärde stomlinje och hållplatser uppgraderas för ökad tillgänglighet.

Planen är vidare att samtliga stomlinjer kommer att trafikeras av eldrivna bussar och avgångarna blir tätare. Runtom i staden görs nya körfält och korsningar och en del byggs om, så att det blir lättare att ta sig fram för alla trafikanter.

Mer information om de åtgärder som kommer att göras fram till och med 2021 för att utveckla kollektivtrafiken finns beskrivna via bifogade länkar.

Samarbetet grundar sig på en avsiktsförklaring
Under 2018 skrevs en avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län genom Jönköpings Länstrafik för att initiera ett samarbete. Syftet är att sträva åt samma håll i utvecklandet av infrastrukturen och kollektivtrafiken i kommunen med målet att öka resandet med de hållbara färdsätten gång, cykel och kollektivtrafik.

– Det känns otroligt bra att det gemensamma arbetet för att främja hållbara färdsätt och ge möjlighet till ökad konkurrenskraft nu påbörjas, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, Jönköpings Länstrafik.

– Att göra detta tillsammans ger oss de bästa förutsättningarna att erbjuda våra invånare säkra, effektiva och miljövänliga färdsätt, säger Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef på Jönköpings kommun.

Mer information om utvecklingen av kollektivtrafiken finns på:
​Jönköpings kommuns hemsida
​Jönköpings Länstrafiks hemsida

Kontakt: 

Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef, Jönköpings kommun, 036-10 60 71

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, Jönköpings Länstrafik, 070-527 55 01


I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 140 000 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på www.jonkoping.se.