Skip to main content

Nu ska fler äldre få stöd och rehabilitering i hemmet

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 14:52 CET

Råd och stöd i hemmet ger trygga medborgare med ökad självkänsla. Foto: Jönköpings kommun

Efter lyckade pilotprojekt med goda resultat beslutade kommunfullmäktige att permanenta verksamheten med hemteam i hela Jönköpings kommun. Samtidigt bestämdes att fler ska få rehabilitering i hemmet. Nu genomförs förändringen.

Hemrehabilitering, som vänder sig till alla åldrar, har under ett år testats där erfarenheterna visar att arbetssättet gör skillnad för den enskilde.

- De som har fått rehabilitering hemma mår generellt bättre, upplever sig tryggare och har blivit säkrare på sig själva. Erfarenheterna visar också på ökad rörlighet, vilket har gjort det lättare att klara av aktiviteter i vardagen, exempelvis ta sig till affären för att handla, säger Marianne Lillieberg, hälso- och sjukvårdschef.

Hemteamets, som pågått som projekt sedan 2013, uppdrag är att den äldre ska få sin vård- och omsorgsplanering i hemmet istället för sjukhuset. Biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster träffar den enskilde i bostaden för att tillsammans utreda hur vård- och omsorgsbehovet ser ut och planerar de insatser som behövs.

- Erfarenheterna visar att de som fått hemteam efter en sjukhusvistelse mår bättre, är mer trygga och får en ökad självkänsla. De upplever också att de råd och stöd de fått från hemteamet varit meningsfulla och användbara. Många beskriver att de vill tillfriskna hemma nära sina anhöriga och vänner, berättar Camilla Johansson, äldreomsorgschef.

Satsningen innebär att kommunens rehabiliteringsverksamhet förändras. Tre enheter; Vilhelmsro rehabiliteringsenhet och dagrehabilitering samt Smedjegårdens dagrehabilitering avvecklas till förmån för utökningen av hemteam och hemrehabilitering. Bakgrunden till verksamhetsförändringen är höstens beslut i kommunfullmäktiges om att utöka hemteam till att gälla hela kommunen samt utökning av projektet med hemrehabilitering.

- Det här är en omfördelning av resurser med den enskildes bästa i fokus. De utvärderingar som har gjorts när verksamheterna varit på försök har visat på goda resultat. De äldre som intervjuats upplever det tryggt att få stöd direkt i hemmet, och flera uttrycker att de känner sig mer hoppfulla inför sin rehabilitering än tidigare, säger Cecilia Hjorth Attefall, ordförande i äldrenämnden.

För information om kontakta:
Marianne Lillieberg, hälso- och sjukvårdschef, tfn 036-10 24 14
Camilla Johansson, äldreomsorgschef, tfn 036-10 68 85