Skip to main content

Ny detaljplan för Tändsticksområdet med 100 bostäder

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 16:56 CET

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Jönköpings Tändsticksfabrik 1 på området Väster.

I förslaget föreslår Stadsbyggnadskontoret att områdets kulturmiljö skyddas och bevaras genom planbestämmelser, samt att nuvarande verksamheter och bostäder kan fortgå.

– Stadsbyggnadskontoret vill se att området fortsätter att utvecklas med blandade centrumfunktioner, däribland butiker, restauranger, förenings- och utbildningsverksamhet – och bostäder, säger Håkan Sylvan, planarkitekt i Jönköpings kommun.

De tillfälliga bostäder som finns idag saknar i många fall kök och behöver byggas om på sikt. I hus B, D och C finns möjlighet att inrymma bostäder i befintliga lokaler och inredning av vindar, där hus D ges ny möjlighet till påbyggnad med inredning av vind.

– Målgrupp är alla och flertalet blir smålägenheter, men variation mellan 1-3 rok är möjlig. Totalt blir det ca 100 bostäder inom området.

Ett nytt hus är tänkt att byggas vid parkeringen som ligger närmast infarten från Talavidområdet.

– Där har vi skissat på 20 nya lägenheter med verksamhet i botten och parkering i källaren. Totalhöjden på byggnaden är drygt åtta meter, säger Håkan Sylvan.

De som vill kan se de nya planhandlingarna fram till den 19 april i kommunens utställningslokal i Juneporten.

– Efter samråd hoppas vi kunna revidera och ställa ut planförslaget på nytt och att anta planförslaget i stadsbyggnadsnämnden före årsskiftet, säger Håkan Sylvan.

Kontaktperson:
Håkan Sylvan, planarkitekt
Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
036-107602