Skip to main content

Öppen samtalskväll om ung demokrati

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 09:00 CEST

Ungdomar i samtal. Foto: Smålandsbilder

Ungas engagemang i de politiska partierna är en ödesfråga. Hur tänker unga om de politiska partiernas arbete och arbetssätt? Vad skulle få fler yngre att ta steget att engagera sig och hur de politiska partierna på situationen? Det är några av diskussionsfrågorna när Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - MUCF och Jönköpings kommun bjuder in till en diskussion om demokrati över partigränser, partier och ungdomsförbund.

Media hälsas varmt välkomna att delta vid mötet torsdag den 2 juni kl. 18 på Per Brahegymnasiets restaurang Linden.

På uppdrag från regeringen via MUCF har olika projekt inom ramen "Att stötta unga förtroendevalda att ta på sig politiska förtroendeuppdrag" bedrivits i fem kommuner och en region. Jönköping har arbetat med att ta fram modeller och verktyg för att få fler unga vuxna att ta på sig uppdrag inom föreningar, organisationer och politiska partier.

Jönköpings kommun har också blivit utvald att som första kommun diskutera det nyutkomna materialet - "5 steg till att behålla de unga i partiet" - som MUCF tagit fram tillsammans med unga som har politiska uppdrag. Broschyren är partineutral och bär på en förhoppning om att vara ett led i att reformera vår demokrati.

- Andelen personer under 29 år som har ett uppdrag i kommuner, landsting och regioner är väldigt få. I kommunfullmäktige i Jönköping är 5 av 81 ordinarie ledamöter under 29 år, i regionsfullmäktige finns inte en enda! Att engagera unga till de politiska partierna kommer att bli en ödesfråga för demokratin i framtiden, menar Peter Jutterström, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (M).

Under kvällens diskussion medverkar bland annat Annika Westh (MUCF), Peter Jutterström (ordförande kultur- och fritidsnämnden), Karin Semberg (kultur- och fritidsdirektör) och representanter från samtliga partier och ungdomsförbund. Dessutom finns ungdomar från höstens projekt i Jönköping på plats.

- Två ungdomar från det lokala projektet "Unga till förtroendevalda" kommer att berätta om hur de har arbetat fram frågeställningar, verktyg och modeller. Därför blir det extra spännande att pröva broschyrens tankar i Jönköping, säger Karin Semberg kultur- och fritidschef, Jönköpings kommun.

För mer information kontakta:

Lena Lück

Samordnare för barn- och ungdomssamverkan
Jönköpings kommun

tfn 036-10 70 27

Annika Westh
Konsult MUCF 
tfn 0709-96 50 25