Skip to main content

Presentation av utställningsversionen av ny översiktsplan

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 11:46 CET

På fredag presenterar kommunen utställningsversionen av den nya översiktsplanen.

Digital översiktsplan 2015 har varit ute på samråd under tiden 23 april – 30 juni 2015. Förslaget har därefter bearbetats till följd av de synpunkter som inkom under samrådstiden, planförslaget ställs nu ut för granskning igen enligt plan- och bygglagen.

En översiktsplan vägleder vid beslut om hur mark, vattenområden och den byggda miljön skall användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen har ett långsiktigt tidsperspektiv och ska styra kommunens utveckling under de kommande årtiondena.

Tid: fredag 12 februari, kl. 10.00. Plats: Utställningshallen i Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping. Medverkande: Carin Berggren (M), Mona Forsberg (S), Gunnel Holmberg Karlsson och Nicole Henriksdotter.

Välkommen!

Hälsningar

Gunnel Holmberg Karlsson
Chef översiktlig planering