Skip to main content

Pressinbjudan: Konstnärlig gestaltning invigs på Sanda grund- och gymnasiesärskola

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2017 11:16 CEST

Fredag 6 oktober invigs en konstnärlig gestaltning på Sanda grund- och gymnasiesärskola. Konstnär Tania Goryushina har skapat ett fantasifullt och mångfacetterat verk där landskap, rörelse och form inkluderar alla årstider. I målningarna finns ord, bilder, små berättelser och fabeldjur i olika miljöer som ger utrymme för drömmar och samtal.

Välkommen fredag 6 oktober kl 09.00 till hus 6 i anslutning till Sandagymnasiet. Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek på kultur- och fritidförvaltningen inviger konstverket i närvaro av konstnär, elever och personal.

Färgstark fantasivärld
En räv spela badminton med en hund, en papegoja spelar schack, en skridskoåkande björn, en flamingo vattnar kryddträdgården, en kanin och mus springer ikapp... Tanias bildvärld är fantasifull, färgstark och engagerar!

  - Temat för konsverket är de fyra årstiderna och idrott. Jag började med att intervjua elever och personal för att få idéer och inspiration och därefter tolkade jag deras tankar till motiv. Min intention är att bilderna, små historier med olika djur som utför någon slags idrott, ska skapa positiva känslor och stimulera till samtal och nya upptäckter, säger Tania.

Väggmålningarna kompletteras också med sex taktila dörrskyltar, vilka har arbetats fram tillsammans med Malin Tivenius och John Söderberg.

  - På skolan finns elever med olika funktionsnedsättningar, t.ex. nedsatt syn. Därför har vi gjort skyltarna taktila till rummen för sy- och träslöjd, vira, svarta rummet och scenrummet, berättar Tania.

1 % -regel för konstnärlig gestaltning
Sanda grund- och gymnasiesärskolas nya lokaler stod klara i augusti 2015, i anslutning till Sandagymnasiet. Tack vare den så kallade 1 % -regeln, vilket innebär att 1 % av nybyggnadskostnaderna samt 0,5 % av om- och tillbyggnadskostnaderna avsätts till konstnärlig gestaltning i kommunens byggnader, har lokalen försett med ett konstverk. Kultur- och fritidsnämnden gav uppdraget till Tania Goryushina våren 2017 och under sommarhalvåret har konsverket, i form av flertalet väggmålningar samt taktila skyltar tagit form.

För mer information, kontakta:
Ann Johnsson
Intendent, Kultur- och fritidsförvaltningen
Tfn 036-10 25 47

Eva-Karin Andén Dahlgren
Administratör, Kultur- och fritidsförvaltningen
Tfn 036-10 66 93