Skip to main content

Pressinbjudan: Vernissage Normstorm – normkritisk utställning på Jönköpings läns museum

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2018 09:59 CEST

Är vår stad en tolerant, öppen, trygg och kreativ stad? I projektet Normstorm har elever skapat normkritisk konst som under våren kommer att visas som bilder på Jönköpings läns museum och i Juneporten. Motiven ställer frågor, väcker tankar och uppmuntrar till samtal och diskussioner kring normer och deras betydelse för jämställdhet och jämlikhet.

Vernissage för årets Normstorm är på onsdag den 18 april kl. 17.00 – 19.00 på Jönköpings läns museum. Det är fri entré och kvällen bjuder på snacks, mingel och röster om projektet.

Programmet börjar kl. 17.30 med tal och musik från elever som har medverkat i Normstorm. Projektledare Joanna Isaksson finns närvarande för att berätta om årets arbete, utställningen och spridningen av Normstorm som arbetssätt.

I årets utställning deltar elever från Rosenlundsskolan, Attarpskolan, Stadsgårdsskolan, Junedalsskolan och Per Brahegymnasiet

Projektetet Normstorm
Jönköpings kommun arbetar aktivt med att göra Jönköping till en ännu mer tolerant, öppen, trygg och kreativ stad. Detta arbete yttrar sig på flera olika sätt, bland annat genom projektet Normstorm. Projektet har drivits i kommunen sedan 2012 och är en del av stadsbyggnadsvisionen, stadens liv och innehåll.

Projektet tar avstamp i ett pedagogiskt sammanhang och inbegriper skapandet av normkreativa bilder och konst som ställs ut på offentliga platser. Under utställningsperioden på Länsmuseet (18 april-13 maj) kommer det också att finnas möjlighet för pedagoger att använda utställningen som stöd i värdegrundsarbetet. Normstorm är ett samarbete mellan Jönköpings kommun, Kvinno- och tjejjouren, Jönköpings läns museum, Mediacenter och lokala gymnasie- och högstadieskolor.

Mer information
Joanna Isaksson, utvecklingsledare, utbildningsförvaltningen
Tfn 036-10 68 48 joanna.isaksson@jonkoping.se