Skip to main content

Public Face visar Jönköpingsbornas humör

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 08:00 CET

Fuehlometer monterad på en fyr. Konstverk av Julius von Bismarck, Benjamin Maus och Richard Wilhelmer.

Nu är det dags för Konsthall Jönköpings avslutande utställning -  Public Face. Under två månader, med start 27 november, kommer en åtta meter hög smiley på Rådhusets tak att spegla Jönköpingsbornas humör. Med avancerad teknik omvandlas känslouttryck till en glad, ledsen eller upprörd smiley.  

Ja, med skulpturen Public Face får vi svar på hur Jönköping mår. Med hjälp av teknisk utrustning som placerats ut i det offentliga rummet läses ansiktsuttrycken hos slumpmässigt utvalda förbipasserande av, omvandlas och visualiseras. Informationen speglas i realtid i form av en smiley som ger svar om Jönköpingsborna är glada, ledsna eller upprörda. Den rörliga neonskulpturen på Rådhustaket berör frågor om övervakningssamhället, om vårt allmänna mående, om snabb klick-kommunikation och visuella språk, frågor som hanteras med humor och ömsinthet. Public Face får oss att le och att reflektera. Placeringen, på taket till byggnaden där lokala politiska beslut fattas, ger verket en ytterligare dimension.

Skulpturen är åtta meter hög, fem meter i diameter och väger 700 kg. Den har tidigare monterats på en fyr, en övergiven flygplats, en silo i centrala Berlin och ovanpå ett hyreshus i Wien. Konstverket är ett samarbete mellan de Berlinbaserade konstnärerna Julius von Bismarck, Benjamin Maus och Richard Wilhelmer. Utställningen är curerad av Jonatan Habib Engqvist, internationellt verksam curator och skribent.

Välkommen på pressträff fredag 25 november kl. 11.00 i Rådhusparken, Jönköping där vi berättar mer. Då pågår montering av verket då konstnärer och curator närvarar.

För information kontakta:

Susan Bolgar, avdelningschef Kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Tel: 036-10 66 95, e-post:
susan.bolgar@jonkoping.se

Anna Kjellerstedt, kultursekreterare Kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Tel: 036-10 66 99, e-post:
anna.persson-kjellerstedt@jonkoping.se

Konstnärer och curator:
Julius von Bismarck, utbildad vid Konsthögskolan i Berlin (UdK Berlin), Hunter College i New York och på Institute for Spacial Experiments (Institut für Raumeexperimente, UdK, Berlin). Hans interdisciplinära arbete ställer, i en konstnärlig kontext, frågor om världen och naturen och om fysikens lagar, som gradvis förändrar individen. Julius von Bismarck var den första konstnär som inbjöds till partikelfysiklaboratoriet i CERN som residenskonstnär. Han har mottagit ett flertal priser och stipendier från alla delar av världen och anses som en av de mest intressanta unga, internationella konstnärerna idag. www.juliusvonbismarck.com

Benjamin Maus, självlärd konstnär och tekniker, grundade 2011 FELD, en Berlinbaserad designstudio som
kombinerar teknik och media för att ”skapa rumsinstallationer och berättelser som utvidgar perceptionen och
kreativiteten”. Maus har en bred kompetens inom olIKmekanik, fysik och datavetenskap/programmering. Han intresserar sig särskilt för olika former av industriell automation och dess effekter på samhället. www.feld.is

Richard Wilhelmer, utbildad vid Konsthögskolan i Berlin (UdK, Berlin) och CalArts (California Institute of the Arts, Los Angeles) samt S:t Martins College, London. Hans arbete spänner mellan experimentell spelfilmfilm över olika former av digitala medier och bildkonst. Han har fått ett flertal stipendier genom åren för att utveckla sin bild- och filmvärld. www.richardwilhelmer.com

Jonatan Habib Engqvist, internationellt verksam curator och skribent. Han är tillsammans med Nike Bätzner
och Melih Görgun curator för den processdrivna biennalen Sinopale 6 i Turkiet, projektledare och curator för Nya Småland tillsammans med Mike Bode, och initiativtagare till det småskaliga curatorresidenset CRIS i samarbete med Nordiska Konstförbundet Stockholm.

Konsthall Jönköping är ett tvåårigt konstprogram med syfte att pröva och iscensätta konstprojekt på oväntade platser i Jönköpings kommun, med samtidskonsten i första hand – inte lokalerna. Verksamheten skall synliggöra konst som provocerar, berör människor och breddar samhällsdebatten och projekten ska fånga upp ny teknik och nya sätt att arbeta med konst. Konsthall Jönköping drivs av Jönköpings kommun med stöd av Region Jönköpings län. Public Face är det sista delprojektet inom ramen för Konsthall Jönköping.

Utställningen invigs av kommunalråd Ann-Marie Nilsson (C), söndag 27 november kl 16.00.