Skip to main content

Rekordmånga nya kommuninvånare

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 15:28 CET

Babyboom! Aldrig tidigare har det fötts så många barn i Jönköpings kommun som under 2016. Foto: Smålandsbilder.

Jönköping fortsätter att växa. Under 2016 ökade kommunens invånarantal med nära 2 000 invånare. Det visar Statistiska Centralbyråns (SCB) statistik över befolknings­utvecklingen 2016. Kommunen fick under året 1 987 nya invånare och vid årsskiftet bodde 135 297 personer i Jönköpings kommun.

−Det är mycket glädjande att Jönköpings kommun växer på det här sättet. Aldrig tidigare har vi vuxit i samma takt. Samtidigt ställer befolkningsökningen krav på kommunen som organisation. Vi behöver fortsätta utvecklingen av kommunens service och tjänster. Här är bostadsfrågan central, liksom arbetet med att bygga fler förskolor och skolor, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Rekordmånga nyfödda
Födelsenettot (födda minus döda) för året uppgick till +614. Under året har det fötts 1 715 barn, vilket är 53 fler än under 2015. Det är också den högsta noteringen i Jönköpings kommun någonsin. Den tidigare rekordnoteringen var från 1991 när det föddes 1 712 barn. Antalet personer som avled var färre under 2016 än föregående år, 1 101 under 2016, jämfört med 1 217 under 2015.

Fler som flyttar till än från kommunen
Under 2016 flyttade 7 103 personer till kommunen, samtidigt som 5 741 personer flyttade härifrån. Det ger ett positivt flyttnetto på 1 362 personer. Jämfört med 2015 ökade inflyttningen med 448 personer, medan utflyttningen minskade med 214 personer. Jönköping har ett inflyttningsöverskott mot såväl det egna länet, övriga Sverige som mot utlandet. Precis som i övriga Sverige skedde under året en relativt stor flyktinginvandring till Jönköping.

Jönköpings kommun har tidigare, som mest, under ett enskilt år, ökat med 1 515 personer (2007).


Folkökning under året:

+1 987
 varav födelsenetto (födda-döda)+614
 varav flyttnetto (inflyttare-utflyttare)+1 362
 justering+11
   
 Folkmängd 16-12-31135 297
 Folkmängd 15-12-31133 310

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB. Justeringar redovisar eventuella födslar, dödsfall och flyttningar som inträffat före den aktuella redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare gjorda aviseringar.

Befolkningen i jämförelse med riket
Sverige har över 10 miljoner invånare, vilket innebär att drygt en procent av Sveriges befolkning bor i Jönköping som är landets tionde största kommun. Kommunen har en något yngre befolkning än riket som helhet. Medelåldern i Jönköping är 40,3 år, medan den i riket är 41,2 år. Andelen av Jönköpingsborna som är födda utomlands är 16,2 procent. För riket är motsvarande uppgift 17,9 procent.

För ytterligare information, kontakta:
Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, tel 0705-78 55 24
Andreas Zeidlitz, utredningschef, Stadskontoret, tel 036-10 57 30