Skip to main content

Riktad information till alla 85-åringar ska öka kunskapen

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 14:18 CET

Genrebild. Foto: Smålandsbilder

Riktad information till alla 85-åringar och ett erbjudande om förebyggande hembesök. Det kommer äldreomsorgen att arbeta med under 2016 för att öka kunskapen om vilket stöd man kan få från kommunen när man är äldre.

Bakgrunden är ett projekt som Eva Telander och Kristina Hansson arbetat med under 2014 och 2015. Ett projekt där de genom uppsökande verksamhet tagit reda på äldre sammanboendes behov av anhörigstöd.

De har gjort hembesök hos sammanboende personer mellan 89 och 99 år som tidigare inte haft kontakt med äldreomsorgen. Vid hembesöken har de gett information om kommunens insatser för äldre. De har frågat hur de äldre klarar sin vardag och om de har behov av stöd och omsorg från kommunen.

Projektet har visat att en majoritet av de allra äldsta sammanboende klarar sin vardag självständigt, ibland genom att stötta varandra.

- De kompletterar ofta varandra, en har kanske fysiken, men minnessvikt, medan den andre minns bättre men har sämre fysik, säger Eva och Kristina.

Det har också funnits en stark önskan om att fortsätta vara självständig samtidigt som informationen om anhörigstöd och kommunens äldreomsorg har upplevts som mycket positiv.

- Vi har märkt att det har varit en trygghet att få information. Man vet vart man ska vända sig, säger Eva och Kristina.

Därför kommer äldreomsorgen under 2016 att testa en modell där riktad information skickas ut till samtliga medborgare som fyller 85 år. Syftet är att öka kunskapen hos kommunens äldre medborgare om det stöd äldreomsorgen kan erbjuda. Samtidigt kommer ett erbjudande om ett förebyggande hembesök, för de som så önskar, att ges.

För mer information, kontakta:

Carin Wiberg

Områdeschef äldreomsorgen
Tfn 036-10 56 94