Skip to main content

​Så påverkas kommunen av ny tobakslag

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2019 11:27 CEST

Från och med 1 juli gäller en ny tobakslag. Det blir bland annat förbjudet att röka på uteserveringar, utanför entréer och vid busshållplatser samt perronger i Jönköpings kommun.

För kommunen innebär det här att de olika förvaltningarna måste se över vilka platser de är ansvariga för och tydligt skylta rökning förbjuden. Men det är Miljö- och hälsoskyddskontoret som ska se till att både restaurangägare och fastighetsägare följer lagen.

- Det här kommer att behöva hanteras från fall till fall och vi kommer inte att aktivt bedriva uppsökande tillsyn. Det blir det först när vi fått in klagomål. På många platser finns det redan i dag skyltar om rökförbud, säger Karin Stennek, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Miljö- och hälsoskyddskontoret kommer att informera restaurangägare om att det nu blir förbjudet att röka på uteserveringarna i sommar. Restaurangägaren måste ta bort eventuella askkoppar, ha tydlig skyltning och informera och säga till om rökförbudet. Om en person fortsätter att röka kan den bli avvisad, men bara av polis eller väktare.

Lagen om rökförbud syftar till att avnormalisera rökning på längre sikt.

- Vi ska inte straffa utan jobba långsiktigt. Vi har bland annat haft en bra dialog med länstrafiken om busshållplatser och nu är det upp till varje verksamhet att ta ansvar för att ta reda på deras fastigheter berörs av den nya lagen.

Kommunen ansvarar för många olika verksamheter, äger fastigheter och påverkas av den nya lagen. Nu ska entréer vid äldreboenden, bibliotek, simhallar, lekplatser och liknande ses över så att det finns tydlig skyltning och att exempelvis askkoppar plockas bort. Även på idrottsplatser som är inhägnade blir det nu förbjudet att röka.

- På många håll är det här inget stort problem. Men vi har ett antal platser där det vistas mycket folk och där vi som kommun har ett ansvar att se till att vi skyltar tydligt när det gäller rökförbudet och följer de nya riktlinjerna, säger Daniel Håkansson, avdelningschef på Tekniska kontoret.

Fakta om kommunens tillsyn

Kommunens tillsynsansvar innebär bland annat att kommunen ska informera och kontrollera att den som är ansvarig följer lagen.

Om den ansvarige inte gör vad som kan begäras för att se till så att rökförbudet följs kan kommunen vidta åtgärder för att tvinga den ansvarige till det. Utgångspunkten är dock att det ska ske på frivillig väg. Skulle inte det fungera med frivillighet kan kommunen förelägga den ansvarige att göra det. I vissa fall kan ett föreläggande kombineras med vite.

Kommunen måste dock ta hänsyn till de praktiska förutsättningarna att få allmänheten att följa rökförbudet. Exempelvis är det extra svårt att ta ansvar för förbudet när gränserna för det rökfria området är oskarpa eller när den ansvarige behöver vidta åtgärder på någon annans mark. Så är till exempel fallet när entrén till en matbutik ligger vid en trottoar.

Mer information om lagen finns på Folkhälsomyndigheten.se

Kontakt:

Karin Stennek, miljö- och hälsoskyddsinspektör 036-108035

Daniel Håkansson, avdelningschef på Tekniska kontoret 036-105770